Skip to main content
Hjem

Hvorfor økonomidirektører trenger en effektiv strategi for ESG-rapportering for å oppfylle de nye kravene til compliance

Det kan være utfordrende å møte kravene til rapportering og compliance med eldre systemer. Ettersom ESG-rapporteringen (Environmental, Social and Governance) kommer til å bli strengere i 2024, er behovet for digital transformasjon større enn noensinne.

Dette blir spesielt viktig i en tid der økonomiavdelingen (Office of the CFO) utvikler seg fra å være en ren finansiell kontrollfunksjon til en pålitelig strategisk rådgiver.

I denne bloggen vil vi ta for oss hvordan strengere ESG-krav vil påvirke økonomiavdelingen og hvordan de kan imøtekomme disse kravene med moderne, digitale verktøy.

Hva er ESG-rapportering?

Rapportering om miljø-, samfunns- og selskapsstyring (ESG-rapportering) er i ferd med å bli en viktig metode for styringsorganer for å måle organisasjoners påvirkning på samfunnet og miljøet, samt organisasjonens åpenhet og ansvarlighet i denne sammenhengen.

Dette er ikke bare av interesse for styringsorganer, men også for investorer. Miljøforvaltning, samfunnsansvar og eierstyring blir nøkkelområder som vil veie tungt i vurderingen av mulige investeringer i organisasjoner i fremtiden.

Både investorer og myndigheter legger økende vekt på i hvilken grad en organisasjon tar hensyn til disse faktorene, og vil straffe dem som har problemer med å rapportere om dette.

Dagens utfordringer knyttet til ESG-rapportering

  • ESG-data og overholdelse vil bli brukt av mulige investorer.
  • Nye regulatoriske konsekvenser fra 2024.
  • De fleste organisasjoner er ikke forberedt på å etterleve kravene til ESG-rapportering.
  • Etterlevelse av ESG-rapportering vil kreve en integrert og tverrfaglig løsning.
  • Mange rapporterer ikke om ESG i dag, og dette kan komme som en overraskelse for mange ledere.

 

maan with a earth globe in his hands

Unit4 FP&A software for Environmental, Social, and Governance (ESG)

Unlock a sustainable future

Find out more

 

Hvorfor er ESG-rapportering viktig?

Enkelt sagt vil mange styringsorganer snart håndheve standarder for ESG-rapportering.

  • Både International Financial Reporting Standards Foundation og EU innfører krav om ESG-rapporterings i 2024.
  • I 2022 meldte også Securities and Exchange Commission i USA om strengere regler for klimarapportering, med et roadmap for implementering.
  • Fra 1. januar 2024 vil International Sustainability Standards Board håndheve sine standarder for ESG-rapportering: IFRS S1 og IFRS S2

Etter hvert som kravene til rapporteringen blir strengere, må organisasjoner ha en effektiv strategi for å håndtere de nye kravene til datahåndtering. Likevel er det mange organisasjoner, som for øyeblikket, ikke har noen strategi for ESG-rapportering.

Hvis de ikke forbereder seg, vil organisasjoner av alle størrelser få utfordringer under håndhevelsen av disse rapporteringsstandardene dersom de ikke har en sammenhengende måte å håndtere nødvendige data på.

Selv små og mellomstore bedrifter (SMBer) bør legge merke til dette. Frem til nå er SMBer unntatt fra den fulle kompleksiteten i visse rapporteringskrav, men disse reglene vil snart bli pålagt dem.

Vær oppmerksom på at EUs bærekraftsdirektiv vil gjelde for børsnoterte SMBer. Selv om de foreløpig har tre år på seg til å overholde kravene, må de likevel ha gode strategier for datahåndtering på plass for å rapportere om historiske data.

Virksomheter i alle størrelser må snart ha en strategi for datahåndtering for å overholde strenge standarder for ESG-rapportering.

Hvordan vil dette påvirke økonomidirektørens kontor/ økonomiavdelingen?

Økonomidirektøren bør være veldig interessert i hvordan ESG-kravene vil påvirke deres nåværende systemer for datahåndtering.

I juni 2023 viste en undersøkelse fra Dresner Advisory Services om etterlevelse av ESG-rapportering at når de ble spurt om hvor ansvaret for ESG-rapporteringsplikt ville ligge, svarte flertallet «vet ikke», men 13,3% av respondentene pekte på et «tverrfunksjonelt team», og 12,4% foreslo «CFO og økonomiavdelingen».

Dresners undersøkelse indikerer at ESG-rapportering og etterlevelse vil bli en del av økonomidirektørens økende ansvar for å være strategisk og tverrfunksjonell. Forbes støttet nylig dette i en artikkel og pekte på digitale verktøy som en løsning:

Slik som rollen som økonomidirektør (CFO) fortsetter å utvikle seg, finner dagens CFOer at de er involvert i alt fra digital transformasjon til initiativer for talentutvikling.
I økende grad inkluderer den listen også å hjelpe selskapet med å forberede seg på en fremtid med kontinuerlig ledelse og nøyaktig rapportering av miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) spørsmål.

Det er tydelig at mange økonomidirektører tar ESG-overholdelse på alvor, og de som ikke gjør det enda, bør følge etter.

En undersøkelse fra Ernst and Young i august 2023 viser at 51% av de 1000 økonomidirektørene som ble intervjuet, mener at ESG-rapportering er svært viktig, og at globale økonomidirektører prioriterer finansiering av dette.

I den samme undersøkelsen vurderte de spurte ESG som sin høyeste prioritet, sammen med teknologi og digital innovasjon. Dette viser hvor viktig det er at moderne dataløsninger bidrar til å oppfylle de komplekse kravene til ESG-rapportering som snart blir obligatoriske. 

Forbes skriver at etterlevelse av ESG-kravene bør være en prioritet for alle i toppledelsen og bør oppmuntre til tverrfunksjonalitet, ettersom det er en sterk sammenheng mellom ESG-rapportering og virksomhetens langsiktige økonomiske resultater.

Forbes påpeker også at:

"Regulatoriske krav og de mulige økonomiske konsekvensene av manglende overholdelse presser finansdirektører til å ta en ledende rolle i å utvikle vellykkede ESG-programmer, prosesser og praksiser for selskapene."

Dette indikerer at ledelsen støtter at finansdirektører tar ansvar for ESG-rapportering.

Hvordan en integrert datamodell kan bidra til etterlevelse av ESG-krav

ESG-rapportering er ganske kompleks, fordi det krever innsyn i alle organisasjonsdata, noe som er vanskelig for eldre systemer. Det er tydelig at det kreves en tverrfunksjonell respons fra en organisasjon for å tilfredsstille alle elementene i standardene for ESG-rapportering. 

Et skybasert ERP-system kan være løsningen, ettersom det enkelt kan samle inn og distribuere data fra alle organisasjonsfunksjoner som HR, finans, innkjøp og mer. I tillegg har den funksjoner som KI, som kan bidra til å optimalisere produktiviteten og fokusere på rapportgenerering.

Dresner rangerte Unit4 som den tredje beste leverandøren, av totalt ti, på grunn av dens ERP-tverrfunksjonalitet og integrerte FP&A-løsning. Med Unit4 kan rapportering bli mye enklere og mer kortfattet ved å sammenstille data på tvers av avdelinger og kontorer.

Besøk vår nettside for å lære mer om hvordan vårt FP&A ESG-produkt kan bidra til å skape den nødvendige tverrfunksjonelle responsen for å oppfylle ESG-kravene i fremtiden.

Hold deg oppdatert!