Skip to main content

ESG-rapportering er nå obligatorisk – slik kan du forberede organisasjonen din med en FP&A løsning

Dresners ferske ESG-markedsrapport viser at det er mer presserende enn noensinne å gjennomføre digitale endringer for å oppfylle de lovpålagte forpliktelsene på en mer effektiv måte når obligatoriske rapporteringsstandarder for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) trer i kraft fra og med 2024.

Organisasjoner over hele verden er klar over behovet for ESG-rapportering, og 64 % av respondentene i Dresner-studien vurderer viktigheten av dette som kritisk, svært viktig eller viktig. Likevel innrømmer 56 % av respondentene at de ennå ikke har definert hvordan de skal forholde seg til ESG-rapportering. En KPMG-studie viser at 75 % av organisasjonene ikke er forberedt på ESG-revisjonene som vil finne sted i 2024.
 

Vi vil her ta for oss hovedpunktene i rapporten, oppdateringene av rapporteringsstandardene som er relevante, og hvordan en FP&A-løsning kan være en optimal løsning for nøyaktig og tidsriktig rapportering.

Hva innebærer ESG-rapportering?

Miljø, sosiale forhold og styringsmessig rapportering gir styrings- og regulatoriske organer innsikt i hvordan sosiale og miljømessige faktorer kan påvirke en organisasjons økonomi.

Disse rapporteringsstandardene gir også en måte å måle organisasjonens eksterne påvirkning på samfunn, miljø og økonomi.  

Det er blitt en økende interesse for denne typen rapportering fra investorer som ønsker å være sikre på at deres investeringer er både etiske og bærekraftige.

Selv med allerede gode ESG-praksiser vil det fra januar 2024 være et krav om kortfattet og presis rapportering, også for små og mellomstore bedrifter.

Click to read FP&A product brochure gated

Hvordan endres ESG-samsvar?

Selv om organisasjoner av alle størrelser kanskje har en moderne ESG-praksis, mangler mange i dag konkrete ESG-rapporter. Siden ESG-rapportering nå er veldig viktig for organisasjoner, er det på tide å utvikle en strategi for å håndtere dette effektivt. Både International Financial Reporting Standards Foundation og Den europeiske union har kunngjort at formelle standarder for ESG-rapportering vil bli implementert i 2024.

Amerikanske organisasjoner er også berørt, da Securities and Exchange Commission kunngjorde regler om klimarapportering i 2022 som sannsynligvis vil bli håndhevet i fremtiden. I tillegg har International Sustainability Standards Board kunngjort at to ESG-standarder, IFRS S1 og S2, trådte i kraft fra 1. januar 2024.

Det er ikke bare store bedrifter som vil påvirkes. Selv om små og mellomstore bedrifter (SMB) vanligvis er unntatt fra den kompliserte rapporteringen, må de også forberede seg på full rapportering. For eksempel vil EU sitt direktiv om bærekraftsrapportering også gjelde for små og mellomstore bedrifter, selv om de får ytterligere tre år på seg til å oppfylle kravene, og rapporter om data fra 2026 er forventet i 2027.

Det er tydelig at organisasjoner av alle størrelser snart forventes å kunne presentere kortfattet og nøyaktig ESG-rapportering, noe som ifølge Dresner er sjeldent i dag.

Hovedfunnene fra Dresners ferske studie om ESG-rapportering 

Dresner Advisory Services gjennomførte i 2023 en undersøkelse for å kartlegge status for ESG-rapportering blant organisasjoner av alle størrelser og geografiske områder Undersøkelsen inkluderte også en liste over kommende endringer i rapporteringskravene.

Rapporten beskriver kommende endringer, hvorfor mange organisasjoner ikke er tilstrekkelig forberedt, og hvorfor det er viktig å ta affære nå snarere enn senere. 

Hovedfunn fra Dresners markedsundersøkelse for 2023

  • For øyeblikket er ESG-rapportering høyest i Europa, Midtøsten og Asia (EMEA) med 45%, mens den er lavest (23%) i nordamerikanske (NA) organisasjoner.
  • Imidlertid gjøres ESG-rapportering av bare 32% av organisasjonene, mens ytterligere 18% vurderer å gjøre det. Dette betyr at mer enn 50% av organisasjonene, uavhengig av størrelse, sannsynligvis ikke er forberedt på kommende rapporteringsregler. 
  • Videre oppgir 75% av respondentene at de ikke engang vet hvilke standarder som brukes eller sannsynligvis vil bli brukt.
  • Svarene antyder at tverrfunksjonalitet er avgjørende. Kapasitetene innenfor enterprise performance management (virksomhetsstyring) kan være nøkkelen til miljømessig, sosial og styringsmessig (ESG) rapportering, der økonomidirektørens team tar det meste av ansvaret for ESG-rapporteringen.

Det som er tydelig i rapporten er at mange organisasjoner er uforberedt på, og i verste fall uvitende om de kommende standardene som vil bli innført. De organisasjonene som ikke har en handlingsplan kan oppleve betydelige utfordringer.

Hvorfor er en FP&A-løsning nødvendig?

ESG-rapportering er utfordrende, og overvåking og sporing av ikke-finansielle data er avgjørende.  Et FP&A system som ikke er begrenset til finansielle budsjett- og rapporteringsmodeller er nøkkelen.

Med et skybasert FP&A-system kan organisasjoner enkelt tilpasse seg fremtidige krav til ESG-rapportering, og samtidig dra nytte av rapporteringsfunksjoner på andre områder. Alle deler av organisasjonen integreres gjennom FP&A systemet slik at all data som er relevant for ESG rapporteringen samles og rapporteres fra ett sted.

I motsetning til dette vil en økonomifunksjon med silodata fra utdaterte, gamle systemer slite med å oppfylle de komplekse kravene som stilles for å overholde standarder.

Med andre ord, det kreves en tverrfunksjonell respons fra organisasjonen for å oppfylle alle elementer i ESG-rapporteringsstandardene. Dette krever en økonomifunksjon som er godt integrert med andre ikke-finansielle avdelinger for å kunne oppfylle ESG-rapporteringsstandardene med troverdighet.

Hvorfor velge Unit4 som din leverandør? 

Dresner rangerte Unit4 som den tredje beste leverandøren av ti i undersøkelsen. Dette på grunn av ERP-systemets tverrfunksjonalitet og integrerte FP&A-løsning. Med Unit4 kan rapportering bli mye enklere og mer kortfattet ved å sammenstille data på tvers av alle avdelinger og kontorer.

Unit4 FP&A er en omfattende programvareløsning som med sitt design hjelper organisasjoner med å samle, analysere og rapportere miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) data.

Finn ut mer om hvordan dette kraftige planleggings- og analyseverktøyet gjør det mulig for organisasjoner å overvåke egne bærekraftsresultater, oppfylle lovpålagte rapporteringskrav og ta mer informerte beslutninger for å drive positive miljømessige og sosiale effekter.

Hold deg oppdatert!