Hoppa till huvudinnehåll
Hem

10 faktorer som påverkar CFO:ns framtid

från  juni 14, 2024 | 5 min läsning

 CFO:ns roll förändras och CFO:er förväntas vara en strategisk ledare och pålitlig rådgivare i sin organisation, inte bara en kontrollfunktion. 

 Osäkerhet, pågående geopolitiska konflikter och påfrestningar på leveranskedjan har skapat ett större ansvar för CFO att vara mer strategisk, proaktiv och fokuserad på att bygga upp flexibilitet och motståndskraft i organisationen

 CFO:er behöver tillförlitliga data och strömlinjeformad verksamhet för att skapa framtidssäkrade processer som hjälper verksamheten att driva strategin, skapa värde och fatta bättre beslut.

Läs denna blogg för att upptäcka 10 faktorer som kommer att påverka CFO:ns framgång och framtid.

1. Förändrade roller

Det är inte bara CFO-rollen som förändras, andra roller på ekonomiavdelningen påverkas också, från ekonomicontrollers till redovisningsekonomer med fler.

Under lång tid har effektiviteten inom ekonomiadministrationen hindrats av olämpliga verktyg, som exempelvis Excel, som gör datakonsolidering tidsödande samtidigt som dataanalys försvåras.

För att kunna bli mer strategisk och uppnå gemensamma mål måste CFO:n se till att avdelningen har tillgång till moderna verktyg.

2. Kompetensbrist

Nyligen konstaterade AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) en minskning av antalet nyutexaminerade redovisningsekonomer och ett ökat antal pensionsavgångar vilket fått följdeffekter.

Som ett resultat av detta har många organisationer problem att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.

Detta har en dominoeffekt på de medarbetare som är kvar. Med ökande krav på prognoser, planer och budgetar kan befintliga medarbetare känna att de ombeds göra mer än vad som är möjligt med de verktyg de har, detta kan leda till felaktigheter och i värsta fall utbrändhet.

CFO:er måste arbeta för att säkerställa att nuvarande medarbetare har tillgång till moderna verktyg som effektiviserar ekonomiprocesser, möjliggör strategiskt tänkande och förbättrar produktiviteten.

 

3. Behålla och attrahera medarbetare

CFO:er bör ha ett tätt samarbete med HR för att säkerställa att de kan attrahera morgondagens talanger med attraktiva verktyg, processer och en acceptabel arbetsbelastning.

HR-chefer behöver också verktyg för att skapa en "datadriven" kultur med en kontinuerlig feedback som leder till handling. En förbättrad medarbetarupplevelse kommer att behålla dagens talanger och samtidigt attrahera nya talanger med attraktiva HR-processer och kompensationspaket som baseras på data.

Dessutom måste CFO:er inse att framtidens ekonomer inte kommer att vara intresserade av att använda äldre system som Excel, utan kommer att förvänta sig nästa generations verktyg, som Cloud FP&A, som möjliggör produktivitet och en trygg ekonomisk förvaltning.

4. AI-automatisering

 AI blir allt viktigare inom nästan alla delar av en organisation, och för att lyckas måste man undersöka och förstå användningsområdena samt ta hänsyn till etiska aspekter.

CFO:ns betydelse som teknisk implementatör är tydlig i deras implementering av AI, eftersom forskning från Gartner visar att 34% av respondenterna identifierar CFO:er som involverade i utvecklingen av framtida Gen AI-strategi i sin organisation.

AI kan spela en roll för att lösa vissa problem på ekonomiavdelningen till exempel brist på talanger, ökande arbetsbelastning och ett ökat behov av att vara strategisk. AI kan på ett enkelt sätt minska den manuella arbetsbelastningen genom att automatisera datakonsolideringen, detta ger tid för strategiska uppgifter.

5. ESG-rapportering

ESG-rapporteringen (Environmental, Social and Governance) skall vara på plats från och med januari 2024.  Den ger en inblick i organisationens externa påverkan på samhälle, miljö och ekonomi.

Denna rapportering används alltmer av investerare så att de vet att deras investeringar är etiska och hållbara.

Som ett resultat av detta kommer CFO att behöva kortfattad ESG-rapportering för att säkerställa regelefterlevnaden, attrahera investeringar och partnerskap, men också för att hantera datakraven utan att skapa ytterligare arbete för sin avdelning.

6. IFRS 16

Precis som ESG-rapporteringen är IFRS 16 ett regelverk och en redovisningsstandard som påverkar många organisationer över hela världen. Konsekvenserna av att inte uppfylla IFRS 16 är allvarliga och CFO:er måste se till att de har verktygen för att göra detta på ett säkert sätt utan för stor arbetsbelastning.

IFRS 16 är utan tvekan den största förändringen av redovisningen av leasingavtal på över 30 år. De som fortfarande använder äldre system kommer att få utmaningar med den löpande hanteringen av IFRS 16, vilket skapar mer manuellt arbete för medarbetarna på ekonomiavdelningen.

7. Samarbete

Det är viktigt för CFO:n och ekonomiavdelningen att ha ett bra samarbete med andra funktioner som HR, IT med flera för att möjliggöra tydlig strategisk kommunikation.

När data integreras mellan olika funktioner kan alla dra nytta av en gemensam datakälla och därmed ha samma bild av sanningen. Detta förenklar kommunikation och samarbete. Detta möjliggör även strategiskt tänkande i hela organisationen och ger alla en detaljerad överblick över hela verksamheten.

8. Cybersäkerhet 

Att säkra finansiella data är en viktig fråga för CFO:er. De måste arbeta med sitt team för att se till att de inte bara har verktyg utan även processer som uppmuntrar säkerhetsrutiner för att skydda finansiella data.

Dataintrång, oavsiktliga eller skadliga, kan orsaka allvarliga ekonomiska skador, och att säkerställa att finansiella data är säkrade är något som CFO och CIO måste samarbeta runt.

Cyberbrottslighet utvecklas lika snabbt som tekniken, så det här är en fråga som ständigt måste omvärderas med riskhantering och nya verktyg. Dessutom kan tekniska innovationer som AI-automatisering också öppna dörren för cyberbrottslingar och dessa risker måste också hanteras framgångsrikt.

9. Förbättrad noggrannhet

Ny forskning från Gartner visar att "18 % av som arbetar med bokföring gör fel dagligen, en tredjedel gör några fel varje vecka och över hälften (59%) gör flera fel per månad."

Undersökningen tyder på att det inte alltid varit så, utan att det beror på ökad efterfrågan på personal och brist på personal med rätt kompetens vilket leder till en ohanterlig arbetsbelastning.

Felaktigheter i ekonomiadministrationen kan ge påtagliga konsekvenser och åtgärder måste vidtas för att säkerställa att all ekonomidata är korrekta och tillförlitliga.

10. Förenkla internationell komplexitet

Många organisationer är internationella och har anställda i olika länder och regioner. som var och en har sina egna lagar och regelverks som måste hanteras.

Oavsett om det handlar om att mindre processer för att säkerställa att faktorer som exempelvis valutakurser inte skapar för stor arbetsbelastning eller att säkerställa att ni kan stödja all personal och deras HR-frågor kommer det vara svårt för äldre system att hantera den komplexitet som dessa krav medför.

Slutliga tankar

Ekonomiavdelningen är en viktig och inflytelserik funktion i organisationen och måste kontinuerligt utvärdera de verktyg som står till buds. De måste nyttja smarta verktyg för att identifiera mål och prioriteringar, integrera strategisk finansiell planering och analysprocesser samt analysera tidigare resultat och prognostisera framtida resultat.

Organisationer genererar mer data än någonsin och med den globala kompetensbristen, regelverksförändringar och inte minst den långsiktiga marknadsvolatiliteten och de geopolitiska utmaningarna behöver CFO:er digitala lösningar för att navigera i dessa frågor och fokusera på att driva strategin samtidigt som man snabbt anpassar sig till marknadsvolatilitet..

Håll dig uppdaterad