Skip to main content
person with virtual reality headset

Hvordan AI kan hjelpe finansfolk til å bli bedre strategiske rådgivere

Finansteam som bruker kunstig intelligens overgår sine konkurrenter. Flere og flere i finansavdelingene ser ut til å bli strategiske rådgivere. Det er på tide at AI blir en naturlig del hos flere virksomheter.

Lenge før pandemen så vi tydelige tegn til at kunstig intelligens ville revolusjonere bransjer og arbeidsplasser. Økonomi og finans var intet unntak. Økonomiavdelinger verden over har vært under ekstra hardt press siste halvannet året, og opplevd omveltende endringer. Kunne kunstig intelligens hjulpet flere opp og stå raskere?

Organisasjoner over hele verden sier de kan stabilisere skipet, hente tilbake midler og forutse nye markedslandskap. Økonomiske bevis tilsier også at mange har gjort en utmerket jobb i denne perioden. En global undersøkelse blant finansfolk viser at 81% mener at deres samlede selskapsresultater har vært sterke de siste 12 månedene, og av disse er det markant at de som har tatt i bruk kunstig intelligens gjør det bedre enn sine konkurrenter

Undersøkelsen, kalt;  Finans, AI og fremtiden for beslutningstaking  – viser at mellomstore organisasjoner som har tatt i bruk AI, er tryggere på fremtiden. Fagfolk i disse firmaene er betydelig mer optimistiske om ytelse, ledelse, kontantstrøm og lønnsomhet. De har oppdaget at kunstig intelligens ikke er en trussel, men en mulighet. Bruk av smarte verktøy som maskinlæring, prediktiv analyse og robotisert prosessautomatisering for å erstatte manuelle oppgaver, gjør ikke bare jobben enklere, men også bedre. En radikal endring for finansrollen.

Økonomi og kunstig intelligens passer perfekt

Teknologianalytikere siterer ofte McKinsey-spådommen fra noen år siden om at intelligente agenter og roboter kunne erstatte så mye som 30% av verdens nåværende menneskelige arbeid innen 2030. World Economic Forum anslår at innen 2025 kan 85 millioner jobber bli borte som et resultat av et skifte i arbeidsdelingen mellom mennesker og maskiner. Imidlertid kan det oppstå 97 millioner nye roller  som er tilpasset den nye arbeidsfordelingen mellom mennesker, maskiner og algoritmer. Så vi må ikke glemme at nye jobber også bli skapt.

Det ser ut til at mange finansavdelinger styrer i retning av hjelp fra AI. Undersøkelsen avdekket at 70% av finansfagfolk har kunnskap om kunstig intelligens, og halvparten av dem igjen oppgir at økonomiavdelingen deres bruker det. I tillegg har tre fjerdedeler av dem som ennå ikke bruker kunstig intelligens forventninger om å gjøre det det neste året.

Involvert i det store bildet

Et eksempel, en av våre kunder bruker AI i sitt FP&A-verktøy for inntektsprognose per uttak på daglig nivå, og for å forutsi personaltimer. AI-funksjonaliteten resulterer her både i tidsbesparelser og effektivitet i prosessen, sammenlignet med tidligere manuell metode. AI-verktøy bidrar altså til å heve rollen som økonomiteam. I økende grad har de mer tid og evne til å bli involvert i det store bildet av forretningsstrategi og beslutningstaking.

Mulighetene med kunstig intelligens

I studien forventer 83% av finansfolk å bli stadig mer involvert i strategi og beslutningstaking i løpet av de neste to årene, og jeg tror at AI vil spille en viktig rolle i denne opptrappingen. Med AI-teknologi har man større muligheter til å tolke data og levere meningsfull innsikt, og dette vil i økende grad påvirke finansteam til å gå enda dypere inn i rollen som rådgivere, som igjen vil styrke CFO’ens dimensjon i styreromsdiskusjoner. 

Finansfolk forventer endring. Over 80% forventer at økonomiavdelingen deres vil forbedre ferdighetene sine i løpet av de neste to årene. De fleste av disse forventer fokus på nettopp AI, maskinlæring, koding, analyse og datavitenskapelige evner. Det høres avansert ut, men også finanssystemer utvikler seg,  og det finnes nå intuitive verktøy.

Den største utfordringen her er at for å få til transformasjonen som kreves, handler det om å forstå potensialet i kunstig intelligens – og hvor langt den kan nå. I rapporten uttrykte 45% av finansteamene bekymring for integrasjon med eksisterende systemer. Men sannheten er at den største avkastningen oppnås når kunstig intelligens bevarer et miljø der økonomisystem integreres sømløst med riktig forretningssystem.

Med de riktige systemene, verktøyene og AI - kan du analysere store og komplekse datasett effektivt og nøyaktig. Når du opererer i sanntid, får du eksklusiv og handlingsrettet innsikt. Tiden er inne for bedriftsledere å gripe sjansen.

Abonner og hold deg oppdatert