Skip to main content

Hvorfor kan ikke Excel holde tritt med prosessbasert økonomiprogramvare?

Økonomiavdelingen, med CFO’en i spissen har aldri vært mer opptatt av datahåndtering enn nå, og de står overfor store utfordringer med data ettersom trenden tilsier at organisasjoner genererer mer data enn noensinne. 

De som fortsatt bruker eldre systemer som Excel-regneark og annen lokal data kan få det vanskelig i møtet med det økende behovet for en tverrfunksjonell tilnærming til datahåndtering for å løse problemer forårsaket av fragmenterte data. 

Men hva om det fantes en bedre måte å håndtere finansdata på, en måte som forenkler arbeidsflyten i økonomiavdelingen og gir deg mulighet til å ta raskere og smartere beslutninger?

Vi skal se nærmere på det økende behovet for effektiv håndtering av økonomidata og utforske hvordan Unit4 FP&A og/eller Financials by Coda kan være den skyløsningen som gir deg én sannhetskilde for økonomidataene dine.

Hvorfor organisasjoner håndterer mer data nå enn noen gang før

Moderne bedrifter har mer data å forholde seg til enn noen gang før, og dette skaper problemer for dem som sitter bruker utdaterte verktøy.

Et aktuelt eksempel er det økende kravet til rapportering om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG), som i seg selv krever en smart FP&A-prosess for å lykkes. Fra og med januar 2024 vil mange organisasjoner bli avkrevd historiske og fremtidige ESG-rapporter, og dette vil ha stor innvirkning på hvordan investorer og samarbeidspartnere ser på organisasjonen.

Selv noe så grunnleggende som kompensasjonsplaner kan kreve tilpasning, noe som nødvendiggjør en tverrfunksjonell respons fra FP&A- og HR-teamene. Dette kan være utfordrende når data er fragmentert i siloer, og manuelle prosesser er organisasjonens eneste verktøy.

De fleste moderne arbeidsmiljøer er nå fjernstyrte og ofte globale. Dette betyr at ansatte håndterer store mengder data som må integreres sømløst. 

Et enkelt team kan bestå av ansatte fra flere steder som alle er underlagt regionale arbeidslover, skattemessige hensyn og unike valutaer for kompensasjon.

Dette er bare noen få eksempler på de mange datahensynene i en moderne bedrift. Slike organisasjoner må ha en strategisk plan for å effektivt håndtere både dagens og fremtidige utfordringer knyttet til datahåndtering.

Click to read FP&A product brochure gated

Behovet for prosessbasert programvare

Det er åpenbart et stort behov for prosessbasert programvare. Det er tydelig at de organisasjonene som fortsatt bruker utdaterte systemer som Excel-regneark, vil slite med datakonsolidering og -integrering.

Excel er ikke et prosessbasert verktøy, det er store muligheter for feil og krever ofte mye manuell inntasting, lange datakonsolideringstider og ineffektiv datahåndtering. Ikke minst er sikkerhetsproblemene som finnes i Excel betydelige, og de bare forverres av den økte datamengden i en moderne bedrift.

Økonomidirektøren vil alltid ha et stort ansvar for å håndtere finansielle data. Et eldre system innebærer mye arbeid, både med å sikre overholdelse av lover og regler, levere nøyaktige og rettidige rapporter til andre avdelinger og ledere, samt administrere antallet årsverk som kreves for å møte disse kravene.

På den andre siden kan prosessbasert programvare skape skreddersydde prosesser for å håndtere hvert spesifikt ansvarsområde som en CFO har. Ved å implementere en unik prosess for hvert dataansvar, eksempelvis ESG-rapportering, blir det mulig å optimalisere, analysere og automatisere disse prosessene.

Betydningen av KI-automatisering for datakonsolidering bør ikke undervurderes. Økonomiteamene kan spare betydelig tid ved å la KI automatisere manuelle oppgaver som dataregistrering. Dette gir økonomiteamene muligheten til å fokusere på mer verdifulle aktiviteter som dataanalyse og prognostisering, som igjen kan bygge organisatorisk motstandskraft.

McKinsey har rapportert om effektiviteten til prosessbaserte digitale funksjoner, og påpeker at "Økonomidirektører som sier at økonomifunksjonen har lykkes med å styrke organisasjonens robusthet det siste året, har 4,3 ganger større sannsynlighet enn andre økonomidirektører for å rapportere at de har brukt mesteparten av tiden sin på å støtte digitale funksjoner og avansert analyse i løpet av denne perioden."

Hvorfor Unit4 Financial by Coda og ERP er det prosessbaserte verktøyet for deg

Unit4 FP&A og Financials by Coda er skybaserte løsninger som integreres sømløst med dine eksisterende økonomiverktøy og -systemer.

Vårt prosessbaserte ERP gjør det mulig å automatisere og effektivisere arbeidsflyten i økonomisystemet, fra datainnsamling, -håndtering og -konsolidering til rapportering og prognoser. De gir deg pålitelig og relevant økonomisk innsikt i sanntid som hjelper deg med å forbedre resultatene og skape vekst i virksomheten. 

Dette inkluderer prosesser for prognoser, rapportering og dataanalyse, med dashbord og avanserte rapporteringsfunksjoner. Dette gjør det mulig for økonomidirektøren å håndtere datamengden på en optimal måte og gå fra å bare administrere datamengden til å bruke den strategisk for å nå bedriftens mål.

I tillegg har vårt produkt alternativer med lite eller ingen koding, slik at økonomimedarbeidere selv kan opprette prosesser uten store kunnskaper om koding via App Studio. Dette betyr at organisasjonen din kan tilpasse seg uansett hvilket dataansvar som kommer i fremtiden, takket være vår utvidbare programvare.

Community4U gir i tillegg våre partnere og kunder muligheten til å diskutere, dele og feilsøke eksisterende prosesser og applikasjoner. Dette skaper et miljø for kompetansedeling der prosessene enkelt kan optimaliseres, slik at du får mest mulig ut av produktet ditt.

Ved å samle datahåndteringen i vår prosessbaserte ERP-pakke kan prosesser som krever samarbeid og innspill fra interessenter dra nytte av den desentraliserte, eksterne eller selvbetjente tilgangen som skyen muliggjør.

 Med Unit4 FP&A og Financials by Coda kan du:

  • Koble sammen og forene alle dine finansdatakilder på ett sted.
  • Eliminere manuelle oppgaver og feil med smartere dataomforming, gjennomsiktighet og validering.
  • Opprette dynamiske rapporter og dashbord som viser de viktigste metricene og KPIene.
  • Utføre avansert analyse og scenarioplanlegging med kraftige modellerings- og simuleringsevner.
  • Samarbeide og kommunisere effektivt med interessenter ved hjelp av interaktive visualiseringer og merknader.
  • Dra nytte av beste praksis og bransjestandarder med ferdigbygde maler og rammeverk.
     

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan Unit4 FP&A og Financials by Coda kan hjelpe deg med å forenkle arbeidsflyten i økonomiavdelingen og forbedre organisasjonens resultater, kan du kontakte oss i dag for en gratis demo!

Hold deg oppdatert!