Skip to main content
a young man texting on his phone while cruising on a skateboard

8 trender inom offentlig sektor som du inte har råd att missa

från  maj 11, 2021 | 3 min läsning

Kraven ökar på företag inom den offentliga sektorn att bli mer effektiva och minska utgifterna. Genom att automatisera processer och bli bättre på att hantera data, kan man göra en stor skillnad på resultatet - men den offentliga sektorn ligger efter i den digitala utvecklingen. Dessa åtta trender hjälper dig att komma ikapp.

Offentliga tjänster är mer efterfrågade än någonsin tidigare. Medborgarna förväntar sig att kunna samverka med offentliga verksamheter på den plattform som passar dem bäst - hur kan de offentliga hålla jämna steg med dessa förväntningar? Genom att använda den senaste ERP teknologin, som automatiserar administrativa processer, driver du effektivitet mellan offentliga institutioner.

Låt oss titta på några av de största utmaningarna som den offentliga sektorn står inför just nu.

1. Vi blir inte yngre

Vår population åldras, med fler och fler människor som lever till sin 100-årsdag. Längre livstider innebär en ökad efterfrågan på offentliga tjänster inom hälso- och sjukvård som organisationerna måste balansera noggrant.

2. Större krav men mindre budget

Människor blir inte bara äldre, de blir mer beroende av stöd. Medborgarna kräver ett bredare utbud av lokala tjänster. Detta är ett problem eftersom organisationer ofta försöker göra mer med statiska eller sjunkande budgetar.

3. Snabb och smidig tillgång

Vi förväntar oss allt, direkt, i dagens digitaldrivna värld och offentliga tjänster är inte annorlunda. Människor vill ha snabb åtkomst till onlinetjänster och en stor användarupplevelse (UX) för att få det stöd de behöver - men befintlig programvara kan inte alltid leverera dessa förväntningar.

4. Lokalisering

Fler och fler initiativ decentraliseras under de lokala myndigheternas ansvar. Det gör att det blir svårt att uppnå transparens och enhetliga processer eftersom det är flera olika företag med olika systemstöd och en komplex teknikstruktur som behöver tillgodoses.

5. Data har ett större värde än någonsin

Idag är myndigheterna bättre rustade att göra mer med mindre resurser. Man inser vikten av att samla in rätt data för att kunna analysera och få bättre styrning på verksamheten. Det behövs moderna prediktiva dataverktyg som använder artificiell intelligens (AI) för att ta fram data på nya sätt.

6. Bedrägerier

Skärpt lagstiftning och en ökad allmän medvetenhet ger ett nytt fokus på bedrägerier. Återigen är AI verktyg framgångsrika inom detta område. De kan hjälpa företagen att identifiera sårbarheter så de kan stoppa bedrägerier - i synnerhet betalningsbedrägerier.

7. Admin i baksätet

Produktiviteten är ett stort fokus i den offentliga sektorn och man granskar på vilket sätt de anställda tillbringar sin tid. Många organisationer använder digitala plattformar för att automatisera administratörsuppgifter så att personalen kan koncentrera sig på värdefulla, engagerande aktiviteter som förbättrar samhällstjänster.

8. Det digitala tåget har startat

Som vi nämnde i början kan det verka som den offentliga sektorn ligger efter i den digitala utvecklingen jämfört med kommersiella företag. Men det vi ser nu är att många organisationer avsätter pengar för att investera i nya och moderna ERP system och programvara, så att de kan möta de ökade kraven från medborgarna.

Just nu ligger de som investerar i teknik i framkant inom offentlig sektor, men snart kommer de att vara normen. De organisationer som motsätter sig förändring kommer då att bli kvar och möta större kontroll av skattebetalarna.

Med detta i åtanke är det nu dags att framtidssäkra din organisation; vänta inte med att sätta in systemen för bättre förvaltning av offentliga tjänster.

Läs mer om kommunmallen och ERP för offentliga sektorn

Prenumerera på våra nyheter