Hoppa till huvudinnehåll
Hem
employee experience

HR-strategi i osäkra tider kräver samklang mellan skilda mål

från  april 6, 2021 | 3 min läsning

För att HR-avdelningen ska kunna sköta sitt jobb framöver behöver den kombinera mål som kan synas röra helt olika saker. Tiden då man kunde göra en sak i taget är över. Det handlar om digitalisering, kostnadsöversyn och distansarbete, samtidigt som de traditionella arbetsplatserna finns kvar. 

HR-strategier bör så klart alltid utvärderas och utvecklas, men behovet av att göra det har sällan varit så tydligt som just nu. Det beror på..., ja, du vet vad det beror på. Pandemin. Det är inte bara samhället i stort som genomgår stora förändringar, det gäller i allra högsta grad även hur företag är organiserade, med avseende på så väl arbetsplatser, som arbetsstyrkor.

En sak framstår som glasklar: den förhoppningsvis mer normala tillvaro som kommer att infinna sig handlar inte om att gå tillbaka till de förhållanden som gällde innan pandemin. Förutsättningarna har förändrats, för alltid.

Vilka nya krav som ställs visar sig i de undersökningar vi gjort på Unit4, med över 100 HR-chefer som deltagare. När HR-cheferna tar sats för 2021 framtonar de nya omständigheterna främst i tre områden som prioriteras:

    Övergången till distansarbete.
    Digital transformation.
    Kostnadsbesparingar.

Mest fokus riktas mot övergången till distansarbete, men de tre områdena hänger faktiskt i allra högsta grad ihop. Ett exempel är att satsningar på lösningar för distansarbete ofta leder till kostnadsbesparingar inom andra områden.

Allt på en gång
Distansarbete hänger definitivt ihop med digital transformation i ett bredare perspektiv. I båda fallen finns det tekniklösningar i botten. Målet med digitalisering är att bygga bättre företag och organisationer genom att göra dem mer flexibla, underlätta samarbete och interagera med kunder på bättre sätt. Det gäller självklart även för anställda som sitter hemma och jobbar.

Nyckeln till att lyckas är helhetssyn. Det gäller att se till att lösningar för distansarbete bidrar till de övergripande mål som är syftet bakom digitalisering, att inte bara se till den enskilde medarbetarens insatser eller att underlätta för chefer att kontrollera och kommunicera med anställda som jobbar hemifrån.

Det handlar till vissa delar om teknikfrågor, men minst lika mycket om processer, kommunikation, samarbete och ledarskap. Alltså samma saker som var viktiga innan pandemin. Lägg till kostnadsbesparingar till mixen, så blir den komplett.

Välmående och prestation
HR-chefer behöver ta höjd för de tre områden som beskrivs ovan. Samtidigt måste de klara av att ta tillvara ta och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetenser. Det ställs också helt nya krav på engagemang i individers välmående när de jobbar på distans. En enkel tanke i sammanhanget är att anställda som mår bra också presterar bättre och är mer motiverade att förkovra sig.

Den kanske största utmaningen är att ingen vet hur arbetssituationen kommer att se ut om ett halvår. Många, både anställda och företagsledningar, har fått smak för distansarbete. En sak är i alla fall säker, det krävs ansträngningar från HR-personal och HR-chefer för att kommunicera med anställda, och från anställda för att kommunicera med varandra under nya omständigheter.

Många arbetsplatser i dag är hybridmiljöer med både distansarbete och folk på kontoret, eftersom inte alla kan jobba hemifrån. Det medför både utmaningar och möjligheter för HR-arbetet de närmaste åren.

employee experience

HR-strategi i osäkra tider kräver samklang mellan skilda mål

Se vad Human Capital Management kan göra för dig och dina anställda. Unit4s lösningar är utformade för att ge en överlägsen People Experience i hela organisationen.

Boka en demo

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta