Maak doelen en mensen de kern van uw systeem

Bied tools die werken zoals uw medewerkers werken, zodat u zich kunt concentreren op het helpen van anderen

Houd uw donateurs op de hoogte

Neem beter onderbouwde beslissingen en bied operationele transparantie om uw donateurs op de hoogte en betrokken te houden

Bekijk op elk gewenst moment uw financiële gezondheid

Bekijk uw financiële gezondheid tot in de details, op elk gewenst moment, vanaf elke locatie en vertrouw erop dat u de enige versie van de waarheid ziet

Concentreer op het helpen van anderen

Stroomlijn administratieve processen en automatiseer de workflow zodat uw mensen zich kunnen richten op taken met een hogere waarde

Wat als uw bedrijfstoepassingen speciaal zouden zijn gebouwd voor AL uw mensen?

Uw mensen verdienen flexibele, schaalbare en begrijpelijke oplossingen die hen ondersteunen hetzelfde doel te realiseren, ongeacht waar ze werken – op kantoor, op locatie, of onderweg.

Onze benadering van enterprise software is anders. Wij zijn van mening dat uw ERP uw ultieme strategische partner zou moeten zijn, die met u samenwerkt om uw activiteiten te verbeteren en optimaal gebruik te maken van uw belangrijkste middelen - uw medewerkers en uw vrijwilligers.

In plaats van de tijd van uw medewerkers te verspillen aan het invoeren van gegevens of aan statische software-tools, kunt u ze daarvan bevrijden zodat ze beter en slimmer kunnen werken. Dankzij de uitgebreide, taak-specifieke tools en het volledige beheer van veranderingen door mensen zelf, kunt u toepassingen bieden die uw mensen in staat stellen hun doelen met passie te realiseren - terwijl bij dit alles rekening wordt gehouden met dynamische situaties. 

Wanneer al uw medewerkers gebruik maken van dezelfde tools - ongeacht waar ze zijn, of de tools op locatie of in de cloud zijn geïmplementeerd en of deze toegankelijk zijn via desktop of mobiel - kunt u de interne activiteiten verbeteren en tegelijkertijd de band met uw donateurs versterken. Nog belangrijker is dat iedereen gezamenlijk kan werken aan het leveren van uw uiteindelijke doel - het helpen van anderen.
 

Hoe kunt u op een slimme manier het verband aantonen tussen donaties en het resultaat daarvan?

Toon Verberg

Houd uw donateurs op de hoogte over de hulp die zij bieden, volg fondsen en bepaal de resultaten daarvan, zonder de aandacht af te leiden of middelen weg te halen van uw kerntaak – anderen helpen.

Donateurs zullen meer geneigd zijn uw organisatie te blijven ondersteunen als ze bij uw missie betrokken blijven. De beste manier om uw effectiviteit te demonstreren is door hen het positieve resultaat te laten zien van hun donaties. Dankzij de volledige transparantie in de financiële keten, kunt u de donateurs laten zien waar en hoe u hun giften inzet. Benchmark resultaten in periodieke verslagen waarin aan de hand van duidelijke prestatie-indicatoren de financiële en sociale resultaten worden getoond. Creëer daarnaast ad-hoc rapportages zonder de aandacht af te leiden of middelen weg te halen van uw kerntaak.
 

Download onze handleiding over het behalen van resultaat en hoe verantwoording af te leggen
Download de handleiding

Ervaringen

Als lid van ACEVO en dankzij onze sterke betrokkenheid bij Inside NGO en NetHope, heeft Unit4 aanzienlijke ervaring met meer dan 100 grote NGO's en non-profitorganisaties over de hele wereld:

 • "De oplossing van Unit4 laat toe onze activiteiten op een geïntegreerde manier te beheren. Dankzij de grotere efficiëntie en de automatisering kunnen we de groei van onze activiteiten aan met het bestaande team."

  Gedelegeerd bestuurder, Koning Boudewijnstichting

 • "De oplossing van Unit4 biedt ons de mogelijkheid snel en gericht te rapporteren. Tegelijk zorgt het systeem voor meer procesondersteuning en betere budgetopvolging."

  Teamverantwoordelijke boekhouding, Vlaamse Milieumaatschappij

  Lees het hele verhaal

 • "De wereldwijde implementatie van Unit 4 biedt ons de mogelijkheid ons te houden aan één van onze vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid - wij nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor het efficiënte gebruik van onze middelen, het realiseren van meetbare resultaten en verantwoordelijkheid ten aanzien van donateurs, partners en, bovenal, kinderen."

 • "Met de oplossing van Unit4 ondersteunen we de toenemende behoefte aan strikte budgetcontrole en rapportering, terwijl we de afdelingen tegelijk meer financiële verantwoordelijkheid geven."

  Algemeen directeur, Bruxelles Formation

  Lees het hele verhaal

Bekijk uw financiële gezondheid tot in de details, op elk gewenst moment, vanaf elke locatie en vertrouw erop dat u de enige versie van de waarheid ziet

Toon Verberg
 • Volg de uitgaven van giften in real-time en zorg voor naleving met betrekking tot de aan giften verbonden beperkingen.
 • Krijg een snelle, accurate rapportage van uw tweeledige eindresultaat - de financiële gegevens en de missie-gegevens.
 • Stroomlijn de verspreiding van informatie binnen uw gehele organisatie.
 • Werk naadloos en transparant binnen één gemeenschap of over de hele wereld.
 • Houd een volledig controlespoor bij waarin zowel de verantwoordelijkheid als de goedkeuringen voor elk proces zichtbaar zijn.
 • Automatiseer de controle op budgetten, om de beschikbaarheid van middelen te volgen en er zeker van te zijn dat er geld beschikbaar is.
 • Beheer een wereldwijde groep personen, kapitaal en middelen en krijg tegelijkertijd volledig inzicht in uw activiteiten.

Download de infographic 'De nieuwe wereld van verantwoordelijkheid bij non-profit-organisaties'
Download infographic

Ontworpen voor uw mensen

Uw mensen moeten niet worden afgeleid door herhalende handmatige processen en ad-hoc spreadsheets. Software-tools moeten back-office-taken en routinematige administratieve taken vergemakkelijken, zodat uw organisatie zich kan richten op diensten met een hogere waarde.

Onze oplossingen vervangen inefficiënte, incompatibele systemen, zodat gebruikers toegang krijgen tot relevante organisatie-brede informatie. En wanneer de rapportagevereisten van meerdere donateurs, de wet- en regelgeving of uw kerntaken veranderen, kunnen uw tools meegroeien en worden aangepast om te voldoen aan de toekomstige prioriteiten.

Het zelfsturende ERP systeem Unit4 Business World On! maakt mensen en middelen vrij voor frontline-diensten, zodat zij zich kunnen concentreren op het uiteindelijke doel - anderen helpen.
 

Wat als u uw processen zou kunnen aanpassen aan de veranderende verwachtingen zodat u zich kunt concentreren op het helpen van anderen?

Unit4 Business World On! biedt non-profitorganisaties een nieuwe optie voor bedrijfssoftware: inherent flexibele toepassingen die hen helpen effectief om te gaan met veranderingen en duurzame sociale vooruitgang te leveren.

De oplossing is ontworpen met u in gedachten. Door u te verbinden met de informatie die u nodig hebt wanneer u die nodig hebt en door uw administratieve rompslomp te verlagen, kunt u een stuk doelmatiger opereren. U kunt sneller, kosten-effectiever en zonder onderbrekingen inspelen op nieuwe kansen.

 • Verkrijg accurate financiële en personeelsgegevens in real-time, die voldoen aan de vereisten van uw donateurs.
 • Laat donateurs - door middel van interne en externe transparantie - duidelijk en voortdurend de resultaten zien van hun giften.
 • Voer gegevens in, stel rapporten op en reageer op informatie die wordt verstrekt via uw desktop-browser of in het veld via mobiele apps.
 • Maak gebruik van de mogelijkheden voor meerdere valuta en software-lokalisatie om te voldoen aan de rapportage-vereisten.
 • Stroomlijn administratieve processen en automatiseer de workflow zodat uw mensen zich kunnen richten op taken met een hogere waarde
   

Meer informatie