Skip to main content
IDC RPA 2

Käyttäjäkokemus merkitsee käyttäjien tuottavuutta

Erinomainen käyttäjäkokemus on ratkaisevan tärkeää prosessien optimoinnissa ja automatisoinnissa. Käyttäjäkokemukseen investoiminen tekee tehokkaan teknologian hyödyntämisen helpommaksi henkilöstölle. Nykyaikaiset prosessit muuttavat työskentelytapojamme, mutta sen ei tarvitse merkitä, että henkilöstö mukauttaa työskentelytapojaan vain sopeutuakseen uuteen teknologiaan. Uusi teknologia on sovitettava täydellisesti liiketoiminnan työnkulkuihin ja tukemaan henkilöstöä juuri niissä tilanteissa, kun sillä on merkitystä. Käyttäjistä on tunnuttava, että uusi teknologia auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa nopeammin ja helpommin kuin aiemmin. Hyvin suunniteltujen järjestelmien tulee tarjota käyttäjilleen mahdollisimman vaivattomia työnkulkuja, kun heiltä vaaditaan toimia. Tämä parantaa järjestelmän omaksumista ja hyväksymistä ja siten maksimoi sijoituksen tuoton.

Usein prosessien automatisoinnin tavoitteena on poistaa ihmisiltä vaadittavia toimenpiteitä mahdollisimman paljon, mutta ei pidä unohtaa, että prosessin suunnittelussa käyttäjä on edelleen asetettava etusijalle. Automatisointi on tehokkainta silloin, kun se lisää ihmisten voimaa eikä korvaa sitä. 

Helppokäyttöisyys liittyy myös nopeuteen, ja prosessiautomatisoinnin suurin hyöty on avainhenkilöstön ajan säästäminen. Näennäisen pienet muutokset käyttöliittymään voivat vaikuttaa merkittävästi prosessin suorittamiseen kuluvaan aikaan, erityisesti jos suunnittelun heikkous lisää virheiden tai häiriön mahdollisuutta, ja prosessin vaihe jää keskeneräiseksi. Yksinkertaisuus on avainasemassa, ja prosessien yhdenmukaistamisella on tärkeä asema tämän saavuttamisessa. Vähemmän variaatioita prosesseissa merkitsee vähemmän painikkeita, ruutuja ja napsautuksia. Jo pitkään on oivallettu, kuinka chatbottien avulla käyttäjät pystyvät käyttämään useita kehittyneitä teknologioita mahdollisimman yksinkertaisen käyttöliittymän kautta. 

Mitä älykkäämpää teknologia on, sitä nopeampaa ja helpompaa sen käyttäminen on. Kehittyneet teknologiat eivät voi enää vaatia käyttäjältä yhtä kehittynyttä osaamista. Chatbotteja käytetään nyt vuorovaikutuksessa älykkäiden automaatioprosessien kanssa, jolloin käyttäjät voivat ohjata työnkulkuja tekstiohjeilla, kuten ”suorita luottotietojen tarkistus asiakkaalle x”, tarvitsematta vaihtaa järjestelmää tai lähettää sähköpostia. Erinomainen ja intuitiivinen käyttöliittymä vähentää koulutuksen tarvetta tai jopa poistaa sen. Tämä on valtava etu nykyaikaisessa työelämässä, kun työpaikat vaihtuvat usein ja koulutusmahdollisuudet ovat rajallisia. Koulutuksen tarpeen poistaminen antaa myös ohjelmistojen toimittajille mahdollisuuden päivittää ohjelmistoja useammin tietäen, että käyttäjät voivat mukautua välittömästi uusiin päivityksiin. Älykäs automatisointi voi nostaa intuitiivisen käytön uudelle tasolle ehdottamalla historian ja kontekstin perusteella, mikä toiminto tai valinta käyttäjän kannattaa tehdä seuraavaksi. 

Yhä älykkäämpi automatisointi määrittää käyttäjäkokemuksen uudelleen, eikä se enää rajoitu yksinkertaisuuteen, tehokkuuteen ja helppokäyttöisuuteen. Käyttäjät janoavat enenevässä määrin järjestelmiä, jotka myös auttavat heitä älykkäästi estämällä heitä tekemästä virheitä tai antamalla suosituksia. Siirrymme pois maailmasta, jossa käyttäjät intuitiivisesti käyttävät hyvin suunniteltua järjestelmää, ja astumme maailmaan, jossa järjestelmä intuitiivisesti tukee käyttäjää tämän tavoitteiden saavuttamisessa.

RPA IDC blog 2

Tom Seal

Senior Research Director, IDC’s Enterprise Applications Group, Europe

Lisää Tom Seal