Skip to main content
laptop flying

2022 Gartner Magic Quadrant for Contract Lifecycle Management

fra  februar 23, 2023 | 4 min lesetid

Magic Quadrant-rapportene har øyeblikksbilder, dybdeanalyser og praktiske råd som gir innsikt i markedets retning, modenhet og hvem som er en del av det. Rapportene gir en grafisk sammenlignbar plassering av teknologi- og tjenesteleverandører med høy markedsvekst og tydelige forskjeller på leverandørene. Evalueringskriteriene viser markeder i midtfasene av livssyklusene. En todimensjonal matrise evaluerer leverandører basert på visjonens fullstendighet og utførelsesevne.

Unit4 Source to Contract by Scanmarket ble anerkjent som en nisjeaktør i 2022 Gartner Magic Quadrant for Contract Lifecycle Management. Nisjeaktører gjør det bra i et segment av et marked, eller de har en begrenset evne til å drive med nyskaping eller utkonkurrere andre leverandører i markedet. Det er fordeler og ulemper med hver kvadrant og noen av ulempene for Scanmarket er ikke lenger relevante på grunn av oppkjøp som har utvidet mulighetene våre

Kontraktanalyse

I januar 2021 kjøpte vi opp MIA Data, et teknologiselskap som jobber med analyse,og som spesialiserer seg på AI (kunstig intelligens) og maskinlæring for digitalisering av bedriftens innkjøpsprosesser. Ettersom Unit4 Source to Contract Scanmarket fortsatt utvikles med nye analysefunksjonaliteter, vil MIA Data spille en viktig rolle i implementeringen av den skalerbare analysekapasiteten på plattformen vår.

Funksjonalitet

Løsningen vår er nisjepreget og tilbyr Source-to-Contract-løsninger (S2C) til innkjøpsmarkedet. Den håndterer derfor CLM fra et innkjøpsperspektiv. Tredjeparts risikostyring ble lansert våren 2022. De beste leverandørene, som Scanmarket, har en tendens til å bli ansett som nisjeaktører ettersom de fokuserer på færre muligheter/kapasiteter, men utvider spesifikke funksjoner og forstår brukernes behov fullt ut. Aktører som tilbyr hele pakken har, på den andre siden, tendens til å score høyere siden de tilbyr flere kjernefunksjoner, men som ikke går i dybden på funksjonalitet.

Generell levedyktighet

Scanmarket ble kjøpt av Unit4 i juni 2022. Unit4 er ledende innen skyapplikasjoner for bedrifter i mellommarkedet, som setter mennesket i sentrum.Firmaet ble grunnlagt i 1980 og har omtrent 3000 ansatte med betydelig fokus på FoU (Forskning og Utvikling). Løsningene Unit4 har fått gjennom oppkjøpet av Scanmarket, utvider Unit4 sin transaksjonelle innkjøpsfunksjonalitet (P2P). Det gir ekstra funksjonalitet i strategisk innkjøp, som inkluderer anskaffelse, kostnadsanalyse, leverandøradmnistrasjon og livsløpsstyring av kontrakter. Denne avtalen er en stor investering i bedriftens ERP-løsning og vil gi kundene mulighet til å få mer oversikt over kostnader, administrere leverandører og kontrakter samt oppnå innsparinger på innkjøp med en utvidet kundeopplevelse.

Produktet som ble evaluert for denne rapporten, er CLM-løsningen fra Symfact (kjøpt i oktober 2021.) Vi har nærmere 200 kunder som bruker den gjeldende versjonen av CLM, og 350 er fordelt på alle versjonene. Sluttbrukerne jobber innen juss, innkjøp og salg, og en stor del av kundene er SMB’er. Topp tre vertikaler er produksjon, engroshandel og bank/forsikring.

Vi havner blant de midtre 50 % av leverandørene for bruk av forhåndssignatur (kontrakter skrevet av motparter) og i brukstilfeller med hele livssyklusen, og i de nederste 25 % for andre brukstilfeller. Dette skyldes de blandede resultatene for funksjonene våre. Våre største mulighetsområder er i rapporteringstilbudet med svært få ferdige rapporter.Andre funksjoner der resultatet er under markedsgjennomsnittet, inkluderer kontraktoppretting, kontraktsøk og kontraktoppdatering/-fornyelse. Vi har imidlertid best resultat for kontraktforespørsel, forhandling, godkjenningsarbeidsflyt og lagring av kontrakter. (Merk at noe av funksjonaliteten som evalueres som en del av denne analysen, krever kjøp av tilleggsmoduler.)

Medica er en god kundehistorie som viser hvordan Parashift sin IDP-plattform forbedret databehandlingen og sparte dem for tid og penger. Andre kundehistorier med vår CLM-løsning inkluderer Marston'sNorquest College og Hirshmann Automotive. Du finner alle våre Kundehistorier her.

Se hva Unit4 kan gjøre for deg

For å finne ut mer om Unit4 Contract Lifecycle Management fra Scanmarket – og alle funksjonene til vår integrerte Source to Contract-løsning samt hvordan den kan brukes sammen med våre ERP-, HCM- og FP&A-løsninger – sjekk ut produktsiden her og ta en titt på våre virtuelle demoer.

Registrer deg for å lese mer som dette