Skip to main content

HR-trender for 2024 som lederne dine må ta hensyn til

Menneskelig atferd kan være svært formbar - sosiale, politiske og økonomiske faktorer kan påvirke ansattes karrieremål og til syvende og sist produktiviteten.

HR-ledere står kanskje overfor hyppigere endringer enn andre avdelinger og trenger derfor verktøy som gir innsikt for å identifisere trender og håndtere dem effektivt.

I denne bloggen vil vi diskutere hvilke trender HR-ledere bør ha fokus på, og hvilke verktøy som blir viktige for å håndtere en HR-verden i stadig endring. 

Ansattes engasjement står i sentrum

En trend som har vært en utfordring for HR-avdelinger år etter år er å sikre at nåværende ansatte er engasjerte og yter sitt beste - men det finnes løsninger.

'Quiet Quitting' har vært et stort problem for HR, også før pandemien, og det ser ut til å fortsette. Gallup rapporterte i 2023 at minst 77% av den globale arbeidsstyrken "bare gjør det nødvendige" og at "lavt engasjement koster den globale økonomien 8,8 billioner dollar".

HR-avdelinger må derfor ha fokus på å sikre at ansatte er engasjerte, både i arbeidet sitt og organisasjonskulturen.

Å gi personallederne datainnsikt vil ha stor innvirkning på medarbeidernes opplevelse av jobben

En nylig studie fra UNLEASH, utført i samarbeid med Unit4, viser at det å gi personalledere de nødvendige dataverktøyene er et sentralt fokus for HR-ledere og vil føre til økt engasjement hos medarbeiderne.

Studien viser at kun 25% av HR- og bedriftsledere føler seg sikre på at linjeledere har de riktige verktøyene for å forbedre ansattes opplevelse. Denne bekymringsfulle statistikken forsterkes av det faktum at 63% av organisasjonene i undersøkelsen, brukte avskjedsintervjuer som den viktigste metoden for å samle inn data og tilbakemeldinger fra medarbeiderne.

Personalansvarlige har stor innvirkning på hvordan medarbeiderne opplever eget arbeid, men mange ledere har i dag begrenset tilgang til data om ansatte og trenger digitale verktøy for å kunne styre prestasjoner og utvikling på en effektiv måte.

Uten innsikt i medarbeidernes opplevelse vil personalledere slite med å identifisere og løse problemer og få på plass de passende utviklingsplaner før det er for sent.

En studie fra Harvard Business Review viser at forbedring av ansattes opplevelse øker inntektene med mer enn 50%, og overskuddet nesten like mye. Dette bør oppmuntre HR-ledere til å samarbeide med resten av toppledelsen for å prioritere medarbeiderengasjement i 2024, og dermed redusere negative innvirkninger på fortjenesten.

Mangel på talenter er fortsatt et problem

Enten det dreier seg om en global mangel på kvalifiserte regnskapsførere eller andre avdelinger, er det mangel på talenter over hele verden i de fleste organisasjoner, og HR-avdelingene må derfor legge vekt på talentstrategier som tiltrekker, beholder og optimaliserer produktiviteten til dagens talenter. 

Ifølge Korn Ferry vil det "innen 2030 være en global mangel på menneskelig talent på over 85 millioner mennesker. [...] Uten tiltak kan denne mangelen føre til urealiserte årlige inntekter på rundt 8,5 billioner dollar. Det er tydelig at ledernes prioritet med å løse talentmangelen vil være sentral i 2024 og fremover. Dette kan løses på flere måter, fra å skape en medarbeideropplevelse som skiller seg ut fra mengden, til å omskolere i stedet for kun å fokusere på ekstern rekruttering.
 

Click to read Unit4 HCM product brochure Gated 

Kunstig intelligens (KI) som verktøy

De fleste organisasjoner vurderer nå hvilke fordeler KI kan gi, og for HR-ledere reiser det mange hensyn de må ta: 

Omskolering og kompetanseheving - KI kan endre de ansattes arbeidsoppgaver, og HR må identifisere kompetansemangler og tilby opplæring for å håndtere dem. Motstand mot endring er vanlig, men det er opp til HR å skape en åpenhetskultur for å støtte nølende ansatte.

KI gir grunn til bekymringer om personvern, skjevhet i algoritmer og innvirkningen på arbeidsoppgaver. HR må derfor sørge for å overholde alle etiske og juridiske standarder.

AI baserer seg dessuten på store datamengder, så HR må samarbeide tett med IT- og juridiske avdelinger for å sikre at 
datahåndteringen er i samsvar med regelverket.

ESG-rapporteringskompabilitet krever et tverrfaglig svar

Overholdelse av krav til rapportering om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring er et økende problem for organisasjoner, og det er et ansvar som vil ligge hos både HR-avdelinger og andre viktige forretningsfunksjoner. 

Ifølge Dresner er det viktig med tverrfunksjonelle løsninger, og dette forutsetter integrering av datasett på tvers av HR, økonomi og andre deler av virksomheten. I tillegg vil avanserte rapporteringsfunksjoner fra kunstig intelligens være til stor hjelp når det gjelder å oppfylle de økende kravene til etterlevelse - og alt dette finnes i Cloud ERP-systemer. 

I 2024 må HR-ledere sørge for at avdelingen deres samarbeider fullt ut når det gjelder ESG-rapportering. Ledelsen vil være opptatt av å sikre tverrfunksjonalitet ettersom ESG-rapportering vil påvirke partnerskap og investeringer i fremtiden.

Optimalisering av talent- og kompensasjonsstrategier

De ansatte som er engasjerte, gjør sitt beste, og ettersom det legges planer for å sikre at dette gjelder alle ansatte, må HR-avdelingene sørge for at strategiene for å kompensere og holde på ansatte er effektive. 

HRRI's undersøkelse for 2022-23 viser at 42% av organisasjonene beskriver sin tilnærming til kompensasjon som 'underutviklet', med totale belønningspakker som de ansatte ikke forstår (62% ser dette som en utfordring), men også et stort fokus på personlig tilpasning og åpenhet (40% ser dette som en utfordring,).

Også her er løsningen enkle datainnsamlingsteknikker og integrerte data på tvers av organisasjonens funksjoner - det er sannsynlig at mange organisasjoner i dag ikke har de riktige dataene til å optimalisere belønningspakkene for engasjerte medarbeidere. 

Ifølge Gallup oppgir 51% av de ansatte at de aktivt søker etter en ny jobb. Dessuten kan det å miste en ansatt koste opptil det dobbelte av nåværende lønn. Med talentmangel og økt behov for engasjerte medarbeidere, blir dette et viktig område for ledelsen.

Tilrettelegge for hybride arbeidsforhold

Det moderne arbeidsmiljøet har vært i stadig endring de siste årene. Selv om noen ansatte har oppdaget at de er mer produktive hjemmefra, og organisasjoner har innsett at det er kostnadsbesparelser å hente på fjernarbeid, i tillegg til at noen ansatte ønsker å returnere til kontoret, må HR-avdelinger være forberedt på å være fleksible når det gjelder arbeidsforhold.

Med stort fokus på å beholde og engasjere medarbeiderne i 2024, må arbeidsgivere legge til rette for hybride arbeidsmiljøer. Dette betyr å sørge for at ansatte har verktøyene de trenger for å kunne jobbe hjemmefra, men også legge til rette for fysisk tilstedeværelse og teamarbeid der det er mulig.

Dette kan være avgjørende for å tiltrekke seg talenter som har blitt vant til en bestemt arbeidsmåte eller ønsker å bryte ut av en bestemt arbeidsmåte.

Hvordan kan Unit4 hjelpe HR-avdelingen din i 2024?

Unit4's HCM- og Talent Management-løsninger gir en enkelt kilde til sannheten for hele ansattopplevelsen din, og hjelper deg med å samle ansattdata, forbedre engasjement, tilpasse seg forskjellige arbeidsmiljøer og gi teamene dine utviklingsverktøy.

For å se selv hva Unit4 kan gjøre for å transformere tilnærmingen din til human resource management i 2024, kan du sjekke ut vår dedikerte produktside eller booke en demo.

Hold deg oppdatert!