Skip to main content
Hjem
business woman holding tablet

Bærekraft er viktig parameter i rekrutteringsprosesser

fra  mars 24, 2023 | 3 min lesetid

En ny undersøkelse viser at bedriftens fokus på bærekraft er blitt et tydelig konkurransefortinn i rekrutteringsprosesser.

Vår årlige undersøkelse; «Business Future Index» gir interessant informasjon om arbeid med Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG), og årets resultat viser at bedrifters økte innsats på bærekraft etter pandemien har vist positive effekter.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 3.450 respondenter fra tolv land og gir innblikk i hvordan endring i arbeidet med HR, miljø og teknologi de siste tolv månedene har påvirket selskapenes virksomhet. Dette gjelder særlig måledata for ESG, som er blitt et viktig parameter for moderne organisasjoner. Undersøkelsen viser at styrket innsats i arbeidet med ESG-mål og vektlegging av samfunnsansvar, i stor grad er med å posisjonere bedriften i positiv forstand i rekrutteringsprosesser.

- ESG-arbeid handler ikke bare om beregninger, vi ser av denne undersøkelsen at det også har positive effekter for bedrifter, deres ansatte og miljøet. Fleksible arbeidsforhold, samt gode verktøy og prosesser forbedrer de ansattes trivsel, produktivitet og engasjement for ESG-arbeid, sier Ingar Slette, løsningsarkitekt i Unit4

Nøkkelfunn:

  • 24 prosent oppgir at deres organisasjoner har lykkes godt med å nå sine bærekraftsmål i 2022. Dette er en positiv forbedring, sammenlignet med 19 prosent i fjor.
  • Syv av ti (69%) av organisasjonene i undersøkelsen oppgir at de, som et resultat av sterkt fokus på bærekraft, har bedre forutsetninger for å nå ESG- og samfunnsansvarsmål.
  • Lite fokus på ESG er negativt for rekruttering. 26 prosent av respondentene oppgir at deres organisasjon håndterer ESG-arbeid dårlig.
  • Problemer med å diversifisere bemanningsnivået. 36 prosent sier de har problemer med å rekruttere personell fra ulike aldersgrupper og fra ulike grupper generelt. Bare 25 prosent sier at deres organisasjon gjør en innsats for å få mer variert arbeidsstyrke.

Fleksible arbeidsforhold styrker ESG-arbeidet

Fokus på bærekraft, og flere som oppnår ESG-mål indikerer at rask digital transformasjon og fleksible arbeidsforhold har påvirket positivt. Pandemien har på mange måter bidratt til den positive utviklingen, med økt bruk av hjemmekontor, redusert reisevirksomhet og færre geografiske restriksjoner - som har ført til mer fordelt bemanning. Økt bruk av data for å ta beslutninger bidrar også til å oppfylle bærekraftsmålene.

Men at mer enn en tredjedel av deltakerne i undersøkelsen rapporterer om vanskeligheter med å rekruttere og beholde delt personale, er bekymringsfullt. I tillegg til at bare en fjerdedel av de deltakende organisasjonene planlegger å øke diversifiseringen.

Business Future Index-undersøkelsen kan lastes ned her. Hele rapporten er tilgjengelig på forespørsel.

Sign up to see more like this