Skip to main content

Migration till molnet kommer att fortsätta ge ökad ROI

När Unit4 nu tar steget att fullt ut leverera endast SaaS-lösningar framöver så fortsätter aktuella marknadstrender, som presenteras i den senaste rapporten från Nucleus Research, att bekräfta vikten av investeringar i molnbaserade system.

Rapporten pekar på att kostnaderna för äldre system överstiger avkastningen på investeringen i molnmigration. 

Det är intressant att notera att förhållande mellan värde och kostnad för cloudmigrationer har förbättrats med 12,5% sedan 2021 medan kostnaderna för on-premises-lösningar successivt fortsätter att öka.

Rapporten understryker också den ökande investeringen och de fördelar som kan uppnås genom molnmigrationer. Den pekar på att kostnaderna för on-premises-system kommer att fortsätta att öka samtidigt som innovationen stagnerar.

73% prioriterar Cloudmigrering

För 73% av de 480 organisationer som Nucleus intervjuade under det senaste året är migration till SaaS-lösningar en prioriterad fråga. Rapporten visar att de flesta organisationer använder en blandning av on-premises- och cloudbaserade lösningar, men det finns en tydlig tendens att överföra en majoritet av den tekniska infrastrukturen till molnet.

Enligt Nucleus anses "elimineringen av kostnader förknippade med on-premises-drift den största vinsten och står för 78 procent av ROI för en molnmigrering" och föreslår att "värdet av att ha en cloudbaserad ERP-lösning baseras på kostnaden för att driva ett lokalt IT-ekosystem."

Det är uppenbart att värdet av cloud är fortsatt starkt och förväntas öka ytterligare. Kostnaden för lokala installationer kommer att fortsätta stiga medan Cloud-tjänster kommer att sätta standarden för innovation.

Analytikern Ray Wang från Constellation Research, som nyligen presenterade på vårt globala digitala event X4U, påpekar att:

"Låt oss vara ärliga, i on-premise-världen uppgraderar vi inte alltid till den senaste versionen och vi underhåller inte lösningar så ofta som vi borde. I en molnbaserad värld sker detta automatiskt, vilket säkerställer att lösningen alltid är uppdaterad och lättare kan dra nytta av de senaste innovationerna som lanseras. Även om det hela tiden kommer nya uppdateringar är det inte ofta man testar dem eller implementerar dem, men det sker i molnet."

Detta tyder på att äldre, lokala system kommer att ha svårt att realisera det fulla värdet av molnet. Du kan titta på Ray Wangs hela X4U-föreläsning för att höra mer.

 

 

Chefers produktivitet kan öka med 15 procent

Förutom att minska de totala IT-kostnaderna ger en migrering till cloud ett antal andra fördelar. tack vare kontinuerlig innovation, vilka i sin tur kan leda till ökad produktivitet, användarupplevelse och medarbetarupplevelse.

Detta är några av de fördelar som Nucleus lyfter fram i rapporten:

  • Ökad produktivitet för användarna
  • Förbättrad användarupplevelse
  • Data är mer tillgängliga när de integreras i molnet
  • Tillgång till den senaste funktionaliteten och innovationen
  • Automatiserade uppdateringar och uppgraderingar

Isaac Gould, forskningschef på Nucleus Research, betonar också fördelarna med att migrera ERP-system till molnet:

  • Uppdaterade uppgraderingar
  • Avancerad säkerhet och efterlevnad
  • Global tillgänglighet "alltid live"

Han tillägger: "Vi förväntar oss att organisationer som flyttar sitt ERP-system till molnet kommer att minska IT-kostnaderna med 20%, genom en kombination av tidsbesparingar för ledningen och kostnader för servertillhandahållande. Samtidigt kommer produktiviteten att öka med 15%.Top of Form.

 

 

Ökade IT-kostnader är en av de främsta anledningarna till förbättrad ROI för cloudmigrering

Organisationer med lokala installationer saknar ofta medel eller resurser för att utveckla befintliga system, och dessa lösningar kan dessutom kosta mer att hantera och utveckla.

Nucleus har funnit att stigande IT-personalkostnader samt hårdvaru- och underhållskostnader är de främsta drivkrafterna för förbättrad ROI av migrering till cloud.

Maskininlärning och generativa AI-projekt har lett till en ökad efterfrågan på datorkraft och lagringsutrymme. Ändå har enhetskostnaden för databehandling och lagring i molnet minskat eller varit oförändrad, medan ökningen av lagringskapaciteten för lokal hårdvara är särskilt kostsam.

Problemen med hårdvara och leveranser fortsätter, med samma brist på chips och stigande energikostnader som påverkar kostnaderna för lokal drift negativt. Dessa faktorer har dock mindre påverkan på molntjänster.

Till skillnad från cloud-kunder behöver organisationer med egna installationer ta ansvar för underhåll, utbyggnad och inköp av sin egen hårdvara. Detta kräver inte bara mer arbete av IT-personal, utan medför också sina egna kostnader och hanteringsproblem.

I takt med att organisationer växer ökar kraven på underhåll och utrymme. Medan en cloud baserad lösning är mycket skalbar är det svårt att skala upp lokala servrar, eftersom de baseras på fysisk hårdvara och inte digitala infrastrukturer. Ett lokalt system har många kostnader som relaterar till underhåll av hårdvara, säkerhet och IT-resurser som inte finns för en cloud-tjänst. I molnet överförs alla dessa åtaganden till cloud-leverantören eller SaaS-leverantören, vilket gör att kunden kan omfördela IT-resurser till mer värdefulla uppgifter.

Ray Wang understryker: "Även om ni har 2,3 heltidstjänster inom säkerhet har molnleverantören hundratals, kanske till och med tusentals personer som arbetar med säkerhet."

Organisationer som förlitar sig på äldre system kommer att behöva mer personal för att hantera cybersäkerhet. Eftersom det blir dyrare att anställa och behålla teknisk IT-personal ökar samtidigt personalkostnaderna i samband med lokala lösningar.

Affärsargumenten för molnmigrering är starkare än någonsin

Nucleus rapport visar tydligt att de flesta organisationer ser en framtid med migrering till molnet, och att de som investerar i denna migrering förr eller senare sannolikt kommer att spara pengar och dra nytta av de innovationer som molntjänster möjliggör. 

Medan innovationerna i molnet bara fortsätter att öka, stagnerar värdet av lokala system, med stigande kostnader och få innovationer tillgängliga för dem som använder dem.

Rapporten visar att migrering till molnet börjar bli en fråga om när, inte om, och att de som investerar i digital transformation kommer att uppleva tydliga fördelar, kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster. Läs mer om Unit4:s migrationsresa för Unit4 ERP, Unit4 Financials by Coda eller Unit4 FP&A, och se Ray Wangs fullständiga X4U-föreläsning.

Håll dig uppdaterad

Photo of Johan Reventberg, Unit4 Chief Revenue Officer

Johan Reventberg

Unit4 Chief Revenue Officer

I’m passionate about making a real difference for our customers and people, with our innovative and industry-leading technology. I believe my main strength as a leader is to help sales-oriented teams and individuals discover and achieve their potential and, in doing so,  helping to realize expected business, as well as personal outcomes. This is why I am at Unit4 and I’m really enjoying the ride.  

I believe that the principles of empowerment, transparency and focus generate trust and results, that true diversity builds winning teams and that competitiveness is a core foundation for all businesses.

Most of my passions outside of work are sport related and can be experienced on or near a mountain, in both the winter and summer time, and preferably with the whole family. Life should be enjoyed, and practicing the ‘good-life’ outside of work with family and friends all over the world is a top priority for me.