Skip to main content
Woman with boxing gloves holding a computer

Hva er grunnleggende motstandsdyktighet i organisasjonen?

fra  juli 4, 2023 | 4 min lesetid

En mer ustabil og mindre forutsigbar omverden er den nye hverdagen for mange organisasjoner. Stadige omveltninger og usikkerhet i globale markeder og økonomier, endring i kunders forventninger og finansreguleringer som stadig utvikler seg, fører til økt risiko og usikkerhet for bedriftene. Det blir derfor betydelig mer utfordrende å utvikle strategier som er levedyktige og som hjelper bedriftene med å nå målene deres.

De nevnte endringene gjør det viktig for toppledelsen å fokusere på smidighet og robusthet i organisasjonen. Imidlertid må oppbyggingen av en robust organisasjon for å takle disse utfordringene skje samtidig som bedriften fortsetter å oppnå sine økonomiske og forretningsmessige mål, samt opprettholde en god budsjettdisiplin. For å oppnå dette, kreves kompetente medarbeidere, effektiv utnyttelse av data, samt implementering av de riktige driftsprosessene og teknologiene. Ikke minst vil det være avgjørende å utnytte teknologi til å fremme bedre samarbeid og skape nye kilder til verdi og konkurransefortrinn.

Grunnleggende om motstandsdyktighet i organisasjonen

Robusthet i organisasjonen refererer til en organisasjons evne til å forutsi, forberede seg på og håndtere både små endringer og plutselige forstyrrelser. Det er et sett av egenskaper som bidrar til suksess ved å være proaktiv i forhold til forretningsrisikoer og muligheter. Dette innebærer å kunne unngå eller redusere risikoer og samtidig utnytte muligheter mer effektivt.

Det kan deles inn i tre viktige komponenter:

  • Utmerkede produkter eller tjenester
  • Pålitelige prosesser
  • Kulturell atferd

Motstandsdyktige organisasjoner har god oversikt over sin drift og omgivelser. Dette gjør dem bedre i stand til å identifisere områder for forbedring. De er også flinke til å identifisere potensielle forbedringer på tvers drift og tjenester, og de har en sterk evne til selvledelse. Gjennom kontinuerlig forbedring og utvikling, er de proaktive og unngår å hvile på sine laurbær. De har den nødvendige oversikten og fleksibiliteten for å være i forkant.

Investering i teknologi er nøkkelen

I en pressemelding fra Gartner® heter det: "For å styrke organisasjonens økonomiske posisjon i tider med økonomisk turbulens, må CIO-er og IT-ledere ikke bare se på kostnadsbesparelser, men også på nye former for driftsforbedringer, samtidig som de opprettholder farten i den digitale transformasjonen." 

McKinsey har også påpekt at for å beholde konkurransefortrinnet og tiltrekke seg kunder, er det avgjørende for bedrifter å kunne operere raskere enn de gjorde før eller under pandemien. For å møte dette økte driftstempoet, er det nødvendig med riktig teknologi som støtter driften og gir ledelsen og de ansatte muligheten til å utnytte firmaets ressurser på en optimal måte.

Ifølge en artikkel fra Accounting Web, basert på vår egen forskning i Business Future Index 2022, er det mye mer sannsynlig at organisasjoner som investerer i dette, vil oppnå sine mål sammenlignet med de som ikke gjør det.

Under pandemien valgte flertallet av respondentene å bruke skybasert programvare og selvbetjeningsverktøy på nettet for å støtte fjernarbeid. I løpet av det siste året har 45 % av respondentene rapportert at de har implementert interne verktøy for å forbedre produktiviteten og medarbeideropplevelsen. Disse verktøyene bidrar til å sikre at ansatte som jobber eksternt er like produktive og engasjerte som de ville vært i et kontormiljø, ifølge undersøkelsen.

Bedrifter som valgte å investere i disse områdene hadde større sannsynlighet for å oppleve forbedringer i forretningsresultatene sine. Ifølge undersøkelsen rapporterte 25 % av organisasjonene som investerte i automatisering av arbeidsflyten at de overgikk sine mål for 2021. Dette er sammenlignet med bare 13 % av organisasjonene som ikke investerte.

Selv i økonomiske nedgangstider er det naturlig å vurdere å stramme inn, begrense utgiftene og foreta kutt. Imidlertid har kostnadskutt en reell innvirkning på både arbeidsmoralen og selskapets evne til å tilfredsstille kunder og klienter.

I stedet for å følge strømmen med kostnadskutt, kan du bruke anledningen til å fokusere på interne arbeidsoppgaver i firmaet ditt. Dette kan faktisk bidra til å styrke motstandsdyktigheten. John F. Kennedy uttrykte dette konseptet med ordene: "Når ordet krise skrives på kinesisk, består det av to tegn - det ene representerer fare, og det andre representerer en mulighet."

Selv om president Kennedys tolkning av kinesisk språk etterlater noe å ønske (det aktuelle tegnet betyr ikke nøyaktig "mulighet", det betyr faktisk noe i retning av "endringspunkt"), har sitatet hans fortsatt en viktig sannhet i seg.

I Unit4 har vi lært at organisasjoner som benytter nedgangstider til å revurdere prosesser, investere i ny teknologi og oppgradere medarbeidernes kompetanse, ofte oppnår best resultater. Det er viktig å se på nedgangstider som en mulighet til å styrke den operasjonelle robustheten.

Bedrifter har muligheten til å forbedre sin organisatoriske robusthet ved å betrakte den nåværende økonomiske krisen (eller enhver annen krise) som en anledning til å ta et skritt tilbake fra kortsiktig vekst og legge grunnlaget for langsiktig fremgang.

Legg grunnlaget for motstandsdyktighet 

 
Her er noen generelle tips du kan bruke for å sikre at du bygger et sterkt fundament for motstandsdyktighet: 

  1. Start planleggingen på forhånd i nedgangsperioder. Bruk nedgangstider og perioder med mindre aktivitet til å vurdere investeringsmuligheter for fremtiden. Utnytt det faktum at nøkkelpersoner har mer tid til å fokusere på daglig drift og tilpasninger, slik at du kan frigjøre tid til å fokusere på prosjektleveranser. Om nødvendig, bruk disse periodene til å "bygge opp reservene" og styrke dine ressurser, slik at du er klar til å akselerere suksessen når økonomien igjen tar seg opp.
  2. Ikke la frykt styre deg, og unngå å bare hamstre penger. Frykten for det ukjente og for å ta risiko kan hindre deg i å ta nødvendige tiltak eller gjøre investeringer. Men å ikke handle er i seg selv en handling. Hvis frykten for det ukjente overbeviser deg om at det er bedre å avstå fra handling, velger du faktisk å sette bedriften i en dårligere posisjon. Sørg for å ha nødvendige reserver for å styrke økonomien din, men vær også villig til å bruke midler for å raskt dra nytte av dem når nedgangsperioden er over.
  3. Behandle kunder, leverandører og ansatte med respekt. Det er enkelt å gjøre dette i gode tider, men organisatorisk robusthet handler like mye om kultur som om prosesser. Måten du behandler medarbeiderne dine på vil spille en stor rolle i din evne til å takle utfordringer. Vær spesielt oppmerksom på kompensasjon og kulturelle faktorer, og vær åpen for å tenke utenfor boksen når det gjelder ansettelsesprosesser og måter å rekruttere og motivere talenter på. 
  4. Bygg sterke relasjoner med kunder og oppdragsgivere. Bruk dette som grunnlag for å gjennomgå kostnadsstrukturen ved å bruke analyser til å tilpasse prisene mer effektivt, maksimere andre verdiskapende faktorer enn bare pris, og kommunisere verdien din mer effektivt.
  5. Investér i prosessautomatisering og andre teknologiske oppgraderinger mens det er mulighet. Organisasjonens fremtidige motstandsdyktighet vil være avhengig av en balansert kombinasjon av fleksibilitet og pålitelighet. Automatisering spiller en viktig rolle i denne strategien. Den bidrar til å skape repetitive prosesser som krever minimal faktisk arbeidstid, slik at medarbeiderne dine får mer tid til å utføre verdifullt arbeid, håndtere unntakssituasjoner og drive innovasjon for fremtiden.


Vil du vite mer? 
Når det gjelder teknologiprosjekter, er det viktig å undersøke hva som hindrer fremgangen din. Er det gyldige grunner til dette? De fleste organisasjoner vil dra nytte av å investere i sine ERP-systemer. Oppdag hvordan Unit4 kan hjelpe deg i dag.

Kilde: Gartner Press Release, "Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2023," 17. oktober 2022. GARTNER er et registrert varemerke og tjenestemerke som tilhører Gartner, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og internasjonalt, og brukes her med tillatelse. Alle rettigheter forbeholdes.
 

Hold deg oppdatert!