Skip to main content

Hva er nytt innen rapportering i ERP?

I jakten på å effektivisere driften og maksimere effektiviteten, har rapporteringsprogramvare for Enterprise Resource Planning (ERP) blitt et nøkkelverktøy for bedrifter. Denne programvaren forenkler innsamling og analyse av data fra ulike kilder,  slik at organisasjoner kan identifisere trender, optimalisere prosesser og ta mer informerte beslutninger. I takt med at teknologien fortsetter å utvikle seg, utvides også mulighetene innen rapporteringsprogramvaren. Her skal vi se på fremtiden for ERP-rapporteringsprogramvare og se nærmere på endringer som kommer.

Fremvekst av sanntidsdata

Sanntidsdata blir stadig viktigere for bedrifter som ønsker være i forkant av konkurrentene og tilpasse seg skiftende kundebehov. Derfor bruker rapporteringsverktøy sanntidsdata for å gi innsikt i forretningsdrift, økonomiske resultater og trender i kundeatferd og kjøpsmønstre.

Programvare for finansiell rapportering kan benyttes til å overvåke utgifter og generere økonomiske rapporter i sanntid. Samtidig gjør integrerte økonomimoduler i ERP-systemet det mulig for organisasjoner å analysere økonomisk resultater på tvers av ulike avdelinger og segmenter av virksomheten. Systemer for økonomiplanlegging og analyse (FP&A) kan også brukes til å prognostisere og forutsi fremtidige resultater, slik at bedriftsledere kan ta beslutninger i tide som kan bidra til å forbedre bunnlinjen.

I tillegg blir disse systemene stadig mer integrert med andre rapporterings- og analyseverktøy, slik at virksomhetene får et helhetlig bilde av driften og resultatene i sanntid. Dette gjør det mulig å ta informerte, proaktive beslutninger om økonomien og sikrer at de forblir konkurransedyktige i et stadig skiftende marked.

Overgang til skybaserte løsninger

Hvorfor migrerer er så mange organisasjoner til skyen som en del av sin digitale transformasjon? Svaret er enkelt. De siste årene har rapporteringsverktøy og analyser blitt betydelig forbedret, noe som gir bedrifter bedre oversikt over virksomheten. Spesielt har programvaren for finansiell rapportering blitt stadig mer sofistikert, og dette gjør det lettere enn noensinne å forstå og utnytte dataene i systemene.

De nye skybaserte løsningene har også forenklet gjennomføringen av økonomiske planleggings- og analyseprosesser. Dette skyldes integrerte ERP-økonomimoduler som gir bedre innsikt i organisasjonens økonomiske resultater.  Fordelene med skybaserte løsninger går lenger enn bare rapporteringsverktøy og analyser. Med skyteknologi kan bedrifter raskt koble sammen alle deler av virksomheten, noe som øker den operasjonelle effektiviteten betydelig. Dette er spesielt nyttig for integrerte ERP-økonomimoduler, som krever datadeling på tvers av flere avdelinger.

I tillegg gjør skybaserte plattformer det enklere å få tilgang til og kontrollere finansiell informasjon, da den er tilgjengelig når som helst, hvor som helst, for autorisert personell. Slike løsninger kan også bidra til kostnadsbesparelser ved å redusere avhengigheten av interne IT-ressurser og eliminere vedlikeholdsavgifter knyttet til tradisjonelle programvaresystemer. Alt i alt gjør dette til at skybaserte rapporterings- og analyseløsninger er mer kostnadseffektive og effektive enn noensinne.

Behov for mer brukervennlige grensesnitt

Brukeropplevelse er i ferd med å bli en sentral prioritet innen ERP. For å imøtekomme kundenes forventninger og redusere brukerinnsatsen, investerer mange organisasjoner i rapporteringsverktøy som muliggjør interaktive dashbord, sanntidsanalyser og grafiske visninger av prestasjonsmålinger og viktige forretningsdata. Dette gjør det enkelt for brukerne å samhandle med data gjennom selvbetjening. Når det kommer til økonomisk planlegging og analyse, gir integrerte ERP-økonomimoduler med innebygde analysefunksjoner brukerne av økonomirapporteringsprogramvaren umiddelbar tilgang til informasjon fra flere kilder. Dette muliggjør identifisering av trender, avdekking av innsikt og gjennomføring av økonomiske simuleringer og prediktive analyser.

Samtidig som bedrifter blir mer avhengige av rapportering og analyse, blir betydningen av disse funksjonene stadig viktigere for vellykket drift. Med fremskrittene innen rapporteringsprogramvare kan organisasjoner nå bruke dataene sine til å ta raskere og smartere beslutninger, noe som kan føre til bedre resultater og større fortjeneste på lang sikt.

Click to read ERP product brochure Gated

Viktigheten av datasikkerhet

Viktigheten av å redusere risikoen for nettkriminalitet og forbedre datasikkerheten kan ikke undervurderes når det gjelder utviklingen av rapporteringsverktøy. I takt med at programvare for finansiell rapportering, planleggings- og analyseverktøy, og integrerte ERP-økonomimoduler blir stadig mer avanserte, bør beskyttelse av konfidensielle data fortsatt ha høyeste prioritet. Bedrifter må forstå rapporterings- og analyseverktøyene sine for å beskytte informasjonen sin mot mulig kriminell aktivitet. Å ha en omfattende sikkerhetsplan på plass er avgjørende for å holde kunder, ansatte, finansiell- og annen sensitiv informasjon trygg mot tyveri eller misbruk. Å investere i oppdaterte sikkerhetstiltak som brannmurer, antivirusprogrammer og sterke passord er bare noen av måtene bedrifter kan beskytte dataene sine mot hackere. I tillegg bør det iverksettes ytterligere tiltak som regelmessig opplæring av ansatte i beste praksis for cybersikkerhet og regelmessig overvåking av digitale nettverk for mistenkelig aktivitet.

Til syvende og sist må bedrifter fokusere på å beskytte sine egne og kundenes opplysninger ved å innta ta en proaktiv holdning til rapporteringssystemene sine for å sikre at dataene deres forblir trygge. Riktige ERP- og FP&A-løsninger vil ta denne byrden fra deg og gi organisasjonen din den nødvendige tryggheten som trengs for å utnytte fremtidige muligheter.

Slik kan Unit4 FP&A bidra til å framtidssikre virksomheten din

Unit4 FP&A tilbyr en helhetlig løsning som dekker alle aspekter av økonomisk planlegging og analyse, inkludert prognoser, budsjettering og ledelsesrapportering. Løsningen hjelper organisasjoner med å få mest mulig ut av integrerte ERP-økonomimoduler. Denne avanserte pakken med rapporteringsverktøy gir presis og tidsriktig innsikt i viktige resultatindikatorer og kostnadsstrukturer slik at man kan ta informerte beslutninger. Samtidig gir den en modernisert brukeropplevelse med intuitive visualiseringer, interaktive dashbord og selvbetjeningsfunksjoner.

Unit4 FP&A automatiserer kjedelige manuelle oppgaver knyttet til tradisjonell programvare for finansiell rapportering og gir tilgang til sanntidsinformasjon, noe som sikrer rettidig utførelse og rask responstid. Ved å dra nytte av disse kraftige rapporterings- og analysefunksjonene kan virksomheter oppnå betydelige konkurransefortrinn i markedet og være i forkant i den stadig utviklende finansteknologien.

Med bransjeledende programvare for finansiell planlegging og analyse (FP&A), Enterprise Resource Planning (ERP) og Human Capital Management (HCM) kan virksomheter få bedre kontroll over driften.

Se vårt utvalg av løsninger her.

Hold deg oppdatert!