Unit4

Öka omsättningen och lönsamheten

Koppla samman projekten med verksamhetsstrategin.

Säkerställ framgångsrika projekt

Leverera rätt saker, med hög kvalitet, på tid och inom budget.

Skaffa dig verksamhetsinsikt

Förstå hur projekt, ekonomi och resurser hänger ihop och fungerar för att kunna hantera förändringar, risker och hot effektivt och framgångsrikt.

Leverera överlägsen service

Ge projektteamen och dina medarbetare verktygen och förutsättningarna att kunna hålla sig uppdaterade om projekt- och affärskritisk information på ett enkelt och effektivt sätt och att bli snabbare i svängarna.

Tänk om dina applikationer kunde bidra till både projektframgångar och strategisk verksamhetsutveckling?

Det finns många hinder och utmaningar på vägen mot en större och mer lönsam verksamhet. Snabb tillväxt, förvärv och sammanslagningar leder ofta till fragmenterade system och processer, vilket skapar ineffektivitet och försämrad kontroll över ekonomi och resurser. På Unit4 anser vi att affärsapplikationerna ska vara utformade för att kunna växa med din verksamhet och att de ska hjälpa dig att hantera förändringar effektivt och utan störningar eller avbrott.

Rätt affärssystem kan både säkerställa framgångsrika projekt och stödja verksamhetens strategiska utveckling. Systemet kan ge projektteamen ständigt aktuell och korrekt information så att de alltid kan överträffa kundernas förväntningar. Med en flexibel systemarkitektur kan expansionsplaner samt interna och externa förändringar hanteras effektivare, samtidigt som verksamheten kan leverera mot kundernas förändrade krav och behov snabbare och enklare.

Koppla verksamhets- och tillväxtstrategin till projektens processer med Unit4 Business World On!

Project Lifecycle

Leverera rätt saker, med hög kvalitet, på tid och inom budgetramarna.

Visa Göm

Med Unit4 kan du optimera varje steg i "Vinn - Kör - Fakturera" projektets livscykel. Ta bort information och resurs silos för att förbättra marginaler, kassaflöde och lönsamhet.

 • Få insyn i pågående och framtida projekt för att hantera resurser och budgetar.

 • Planera proaktivt med hjälp av en enda datakälla för att identifiera framtida kapaciteter och kostnadsbegränsningar.

 • Öka användningen och lönsamhet genom att tilldela rätt personer rätt projekt vid rätt tidpunkt, globalt.

Unit4:s lösningar för tjänsteorganisationer
Ladda ner broschyren
SPI:s Professional Services Maturity Benchmark-rapport för 2015
SPI:s rapport

Erfarenheter

Unit4 har hjälpt tusentals projektintensiva konsultverksamheter över hela världen att bli mer framgångsrika och lönsamma och att hantera förändringar mer effektivt.

 • "Unit4-lösningen är vår enda gemensamma plattform för hela koncernen, vilken inkluderar drygt 8000 anställda på 150 olika platser."

  - CIO, Bravida

  Läs hela berättelsen

 • “Vi visste att verksamheten skulle gynnas av Unit4:s fullt integrerade, pålitliga, kraftfulla och förändringsvänliga affärssystemsplattform. Dessutom kände vi oss trygga med valet av Unit4:s HR-lösning då den, med hög automatik, integrerar HR-processerna med den ekonomiska styrningen och uppföljningen.”

  - National Nuclear Laboratory (NNL)

 • ”Vi verkar i en dynamisk, snabbföränderlig och projektbaserad miljö. Av marknadens alla produkter som vi utvärderat är Unit4:s lösning den enda som kan erbjuda den omfattning och funktionalitet inom redovisning, styrning och ledningsinformation kring projekt som vi behöver.”

  Project Manager, WSP

 • “Vi valde Unit4:s lösning eftersom den är specifikt utvecklad för tjänsteorienterade verksamheter och projektredovisning. Kanske viktigast av allt är det faktum att systemarkitekturen och utformningen på ärende- och processflödena förenklar och effektiviserar arbetet för användarna. Unit4 är ensamt om att kombinera kraftfull och heltäckande funktionalitet med en modern teknologi i botten och möjligheten att utöka funktion och struktur med lätthet.”

  - The Judge Group

 • “Jag rekommenderar Unit4:s system utan minsta tvekan. Denna pålitliga och kraftfulla lösning har bevisat att den kan eliminera all osäkerhet och rädsla som normalt finns i en snabbföränderlig verksamhet och omvärld.”

  - Business Analyst, Man Group

Skaffa dig realtidsbaserad kunskap om ekonomin, bemanningen och projekten för att bättre kunna hantera förändringar och risker.

Visa Göm
 • Eliminera informations- och process silos och få information från en källa om din ekonomi, resurser och projekt

 • Maximera användningen, kontrollera WIP och svara på ändringar utan att bromsas av tekniken

 • Matcha dina anställdas kompetens och karriärmål med projektets krav att placera rätt människor på rätt projekt vid rätt tidpunkt

 • Förena internationella valutor och språk för globala projektgenomföranden

 • Spåra det nuvarande, rapportera om det förflutna och förutse framtiden för överlägsen projektledning

Letar du efter ett bättre sätt att hantera dina projekt?

Utvecklad för dina medarbetare

Våra flexibla affärsapplikationer är utvecklade för dina medarbetares föränderliga behov, förutsättningar och krav. 

  • Ta ett starkare grepp om ekonomin – Administrera och styr projekt och konsulttjänster med stark kontroll om ekonomin, vinstmarginaler och finansiella flöden för god lönsamhet.
  • Strömlinjeforma redovisningsprocesserna – Skapa proaktiva och prediktiva kalkyler och budgetar baserade på vad händer om-analyser.
  • Debitera med precision – Effektivisera kund- och leverantörsreskontraprocesserna med hjälp av integrerade ärendehanteringsflöden och processautomation för ett optimalt kassaflöde.
  • Utveckla strategiska samarbeten – Vidga affärstransparensen för att råda och ta råd av samarbetspartners om hur intäktsläckage kan hindras.
  • Underlätta expansion – Genomför fusioner och förvärv effektivt och störningsfritt och utan att behöva programmera om affärssystemet.
  • Effektivisera och automatisera – Producera mer med färre resurser genom att optimera och automatisera processer och manuellt arbete.
  • Omstrukturera snabbt och effektivt – Överblicka, skapa eller ändra organisationsstrukturer snabbare och enklare än med något annat system.
  • Förbättra användarupplevelsen – Ge medarbetarna en flexibel systemarkitektur och ett användarvänligt gränssnitt som effektiviserar och förenklar arbetet och förhöjer arbetsglädjen.
  • Säkerställ lönsamma projekt – Använd realtidsbaserade uppföljnings- och planeringsverktyg för att säkerställa att projekten levereras i tid, med rätt kvalitet och inom kostnadsramarna.
  • Skapa träffsäkra prognoser – Planera projekten med hjälp av realtidsbaserad data och proaktiva analysverktyg för att identifiera eventuella kapacitets- eller andra resursbegränsningar.
  • Optimera resursanvändningen – Skapa perfekta projektteam med rätt personer och kompetens i alla projekt.
  • Samarbeta effektivare och entusiasmerande – Diskutera utmaningar, projektstatus och mål med dina projektmedlemmar när, var och hur som helst via chatt- och smarta samarbetslösningar.
  • Attrahera och behåll de bästa talangerna – Planera och matcha befintliga kompetenser mot projektens kravspecifikationer för att identifiera kompetensgap och rekrytera rätt talanger.
  • Arbeta strategiskt – Använd integrerade vyer över verksamhetens resurser, kompetenser, ekonomi och projekt för att vidga verksamhets- och planeringshorisonten utanför HR-området.
  • Var snabb i svängarna – Förändra informationsmodellen och skapa nya organisatoriska strukturer, processer och rapportmodeller utan programmering eller teknisk expertis.
  • Vårda och utveckla medarbetarna – Skaffa dig ett heltäckande stöd för att alla aspekter och processer kring en anställning, från rekrytering till pensionering.

Leverera överlägsen service

Med våra lösningar kan tjänsteföretag väcka konkurrenternas avund.

Visa Göm
 • Leverera agila system som kan ändras av användare utan behov av komplexa arkiveringar och reagera omedelbart på skiftande kunders förväntningar.

 • Förse alla gruppmedlemmar med personliga KPIer så att de kan spåra prestanda mot avtalsförpliktelser.

 • Öka dina projektgruppers prestanda med intuitiva samarbetsverktyg som fungerar på deras sätt att arbeta och låt gruppmedlemmar fokusera på att uppnå kundnöjdhet, var de än befinner sig i världen.


Hur ser ett framgångsrikt projekt ut?

Unit4 Business World On! är ett skalbart och flexibelt affärssystem för tjänsteorganisationer.

Våra affärsapplikationer erbjuder en oslagbar användarupplevelse med kraftfulla funktioner, skräddarsydda för dina medarbetare, och med inbyggda rapport- och analysverktyg som erbjuder djup verksamhetsinsikt. Förbättra möjligheten att överblicka och förstå resursanvändningen och projektens lönsamhet och skapa vad händer om-scenarier för att prognostisera framtida omsättning.

Med våra lösningar får du en komplett och alltid uppdaterad vy av ekonomin, medarbetarna och projekten så att du när som helst kan se hur projektresultaten stödjer verksamhetens övergripande strategier.

Ladda ned vårt whitepaper om Professional Services Automation
Whitepaper

Molnet i din takt

Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

 

Unit4 Molnet i din takt