Skip to main content

Unit4 HCM-programvara för kompensationsplanering

Ikoner för kompensationsplanering – kryssruta, personer, stjärnor

Global kompensationsplanering

Se hur vi kan hjälpa din organisation att gå ifrån kalkylblad eller föråldrade program och effektivisera processer, fatta bättre lönebeslut och förbättra medarbetarengagemang och -kommunikation.

Skapa förutsättningar för ett effektivt och modernt HR-arbete

 • Planera, fatta och kommunicera lönebeslut i en enda lösning som är både lätt att använda och lätt att implementera.

 • Leverera den tydliga och tillgängliga information som dagens arbetsstyrka förväntar sig kring lönebeslut och framtida möjligheter.

 • Definiera dina unika program, policyer och efterlevnadskrav i lösningen.

 • Få mer djupgående information om organisationen och identifiera trender och problem.

 • Skapa en enda informationskälla för alla data avseende kompensationsplaneringen.

Funktioner

  Unit4 Compensation Planning integrerar sömlöst data på en enda plats och effektiviserar dina budget- och planeringsprocesser.

  • Konfigurera flera ersättningsplaner.
  • Ange budgetar och riktlinjer.
  • Automatisera rekommendationer och godkännanden.
  • Sätt upp varningar för att undvika fel.
  • Upprätta regler för att flagga upp undantag.
  • Fördela lön globalt.
  • Analyser i realtid för rättvisa och korrekta löner.
  • Tillhandahåll personliga löne- och förmånsutdrag.

  Chatta eller boka en systemvisning

  Skärmbild som visar möjligheter för löne- och förmånsplanering med Unit4 HCM

  Bra lönebeslut som följer din organisations krav kräver data från flera källor. Unit4 Compensation Planning konsoliderar data såsom:

  • Företagets policyer och budgetriktlinjer.
  • Medarbetarnas prestationsbetyg och tidigare löneåtgärder.
  • Organisations- och medarbetaruppgifter.
  • Externa marknads- och enkätdata.
  • Regler att förhålla sig till.
  • Riktlinjer för rättvis lön.

  När man har alla viktiga data på ett ställe är det enkelt att tillhandahålla budgetriktlinjer till chefer för flera ersättningsplaner som är konfigurerade efter organisationens krav och regler.

  Chatta eller boka en systemvisning

  Ge chefer de verktyg de behöver för att fatta mer välinformerade ersättningsbeslut för sina medarbetare. Utrusta chefer med nyckeldata såsom:

  • Budgetriktlinjer.
  • Information om medarbetarens tid på jobbet, lönenivå och prestationsbedömning.
  • Riktlinjer för jämförelse av löner och rättvis lön.
  • Tidsramar och aviseringar för processen för att hålla alla på rätt spår.

  Chatta eller boka en systemvisning

  Skärmbild som visar funktioner för löne- och förmånsplanering med Unit4 HCM

  Med tillförlitligdata till hands kan chefer fatta lönebeslut kopplade till resultat, företagets riktlinjer, jämlikhet och andra riktlinjer. Resultatet blir mer välinformerade beslut och värdefulla samtal med medarbetare.

  Eftersom kompensationsplanering inte är en daglig eller ens veckovis uppgift har vi utformat vår lösning så att den är mycket intuitiv och enkel. Den ger chefer precis de data de behöver för sina team och vägleder dem så att de enkelt kan tillhandahålla den feedback som behövs under rekommendations- och godkännandeprocesserna.

  Chatta eller boka en systemvisning

  Bidrar ert kompensations- och incitamentsprogram till att ni behåller och motiverar era medarbetare? Analyser med hjälp av Unit4 Compensation Planning ger er insikt i viktiga strategiska mätvärden som gör det möjligt för er att:

  • Identifiera och behålla viktiga medarbetare.
  • Se till att ersättningsbesluten är rättvisa vad gäller kön och etnicitet.
  • Kontrollera att lönebesluten är i enlighet med interna efterlevnadskrav.
  • Säkerställa en effektivare rekryteringsprocess genom att använda uppdaterade löneintervall som återspeglar marknaden
  • Effektivisera dokumentation och rapportering.

  Unit4 Compensation Planning ger en omfattande uppsättning konfigurerbara rapporter som hjälper till att dokumentera och rapportera om ersättning. Med bara några få tangenttryckningar kan löneexperter förbereda och dela med sig av insikter som stöder strategiska samtal om löneutgifterna.

  Chatta eller boka en systemvisning

  Det är lättare att rekrytera, engagera och behålla duktiga medarbetare när lönenivåerna är i linje med marknaden. Att låta medarbetare se en visualisering av sitt totala kompensationspaket med löne- och förmånsutdrag underlättar och förbättrar de personliga samtalen med medarbetaren. Unit4:s sammanställning av löne- och förmånsutdrag är lätta att förbereda och förser medarbetare med viktig information såsom:

  • Löneökningsbelopp som tydligt visas per merit- och avancemangförändringar.
  • Bonusar.
  • Värdet av förmåner som tjänstepension, pendlingsförmåner och friskvårdsbidrag.
  • Aktiefördelningar.

  Leverera kraftfulla budskap om investeringen som organisationen gör i sin arbetsstyrka och hjälper medarbetare att förstå sitt eget värde, rättvis lön och framtida möjligheter.

  Chatta eller boka en systemvisning

  Våra HR-lösningar används av organisationer världen över

  Logotyp Unit4-kund, HM Clause
  Logotyp Unit4-kund, Univision
  Logotyp Unit4-kund, Vectra
  Logotyp Unit4-kund, Windriver

  Det har gått jättebra att arbeta med [företaget]! Teamet ... har arbetat mycket hårt för att hjälpa oss att hålla ett mycket strikt schema. Den övergripande feedbacken från vår organisation har varit väldigt positiv. Jag skulle definitivt rekommendera Compright [Unit4 Compensation Planning]!”

  Frej Engström
  HR-Specialist, Tobii Group

  "Det var första gången vår organisation genomförde en kompensationsprocess med hjälp av ett onlineverktyg." Compright [Unit4 Compensation Planning] ”... var inte bara prisvärt utan också enkel för användare att anpassa sig till på kort tid med lite eller ingen träning. Deras kundservice och den omsorg de gav oss och våra behov uppskattades mycket. Jag kan aldrig mer tänka mig att utföra den här processen i Excel.”

  Sharon Bulanhagui
  VP – Total Rewards, Univision Inc

  Läs mer om våra lösningar

  Utforska våra andra programvarulösningar
  Ögonikon mot grön bakgrund
  Se hur vi kan stötta verksamheter i er bransch
  Ikon av en uppåtriktad trendpil mot grön bakgrund

  Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig.

  Begär en personlig systemvisning med en av våra konsulter.