Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomistyrning och förvaltning

Vi anser att ”bäst i klassen” verkligen ska vara bäst i klassen. Utveckla din ekonomisk redovisning, upphandlingsprocess, fakturering och tillgångshantering med stöd av vår användarvänliga mjukvara för ekonomihantering, Unit4 Financials by Coda, som utgångspunkt. 

  


Med Unit4 Financials by Coda kan era sakkunniga förvandlas från att vara bakåtsträvande till att bli framåtblickande – och ge tips, råd och ledning till hela organisationen.

Stärk ekonomiavdelningen

Hela bilden
 

All-omfattande insikter från en gemensam källa.

Utformad för tillväxt och förändring

Så att processer kan skalas och anpassa sig med er verksamhet.

Proaktiv beslutssupport
 

Leverera flexibel finansiell intelligens i realtid.

Unit4 Financials by Coda levererar

Vår förstklassiga lösning fungerar sömlöst med era valda bransch- och rollspecifika program, vilket ger era team en löpande ekonomisk förvaltning och insikter i realtid som de behöver för att hjälpa till att driva er organisations framgång.

  Allt inom ekonomisk förvaltning

  • En huvudbok – gör ändringar endast en gång, och ha alltid tillgång till uppdaterad finansiell information i realtid.
  • Total översikt – klassificera, mät och analysera verksamheten globalt samtidigt som de lokala kraven uppfylls.
  • Interoperabelte – fortsätt öka värdet på era skräddarsydda system utan att påverka dem eller påverkas av dem när de behöver ändras eller bytas ut.
  Screenshot of financial management reports

  Ekonomisk redovisning

  • Få den korrekta ekonomiska bilden med realtidsgranskning på detaljnivå, från saldon på hög nivå ned till ursprungliga källdokument.
  • Använd ”flexi-fält” för att samla in mer fullständig och relevant information, vilket hjälper era medarbetare att fatta bättre beslut snabbare.
  • Ta bort stressen vid rapporteringsperiodens slut tack vare en enda ekonomisk modell som säkerställer att era konton alltid är uppdaterade och balanserade.
  Screenshot of financial accounting reports

  Inköpshantering

  • Förbättra kontrollen och öka effektiviteten under hela inköpsprocessen.
  • Öka efterlevnaden genom att ge en bättre upplevelse som maximerar användaracceptansen.
  • Förstå vilka leverantörer som levererar bästa värde, fokusera era kostnader och rationalisera era godkända leverantörer.
  • Förse era inköpschefer med fakta och insikter så att de kan förhandla mer effektivt med föredragna leverantörer.
  Screenshot of procurement management reports

  Faktureringshantering

  • Gör det enklare för era team att skapa och spåra faktureringsdokument. Använd arbetsflöden för att få räkningar godkända och redo att skickas vidare snabbare.
  • Hjälp era affärs- och ekonomiteam att arbeta tillsammans mer effektivt och förbättra noggrannheten i fakturorna för att minska kundtvister och få inbetalningar snabbare.
  • Bokför räkningar direkt tillbaka till kontona för korrekt rapportering och välinformerade åtgärder.
  Screenshot of billing management reports

  Kapitalförvaltning

  • Hantera tillgångar med förtroende inom företag, länder och valutor med full kontroll över kapitalisering, avyttring och avskrivning.
  • Använd automatisering för att minska den tid som medarbetarna tillbringar på administrativa uppgifter, som exempelvis på bearbetning av avskrivningar.
  • Integrera tillgångsspårning med redovisning, inköp och andra finansiella funktioner för full ekonomisk kontroll och synlighet.
  Screenshot of Asset management reports

  Ett bättre sätt att arbeta

  Unit4 tillhandahåller moderna och intelligenta lösningar. Era medarbetare erbjuds flexibilitet och frihet att få vad de behöver, hur, när och var de behöver det.

  • Anpassa er snabbt till förändringar med enkelt konfigurerbara verktyg.

  • Få smartare arbetsflöden genom att automatisera enkla administrativa uppgifter.

  • Interagera med era system via en digital assistent för att snabbt hantera rutinuppgifter.

  • Optimera beslutsfattande och styrning med större synlighet och förenklad efterlevnad.

  Promotional image for Unit4 Financials cloud migration

  Ta steget till Unit4 Cloud

  Ett modernt ekonomisystem kan bli motorn på er digitaliseringsresa. Gå inte miste om den kraft och flexibilitet som Cloud innebär.

  Förstå varför Cloud är viktig inför framtiden

  Varför molnet, varför nu

  Läs mer

  Photo of Pinnacol Assurance office building

  Kundprojekt: Pinnacol Assurance

  Genom att hjälpa detta ledande försäkringsbolag för arbetstagare förkortades processen från allokering till validering från 3 dagar till 5 timmar.

  Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

  Cover of Unit4 Financials by Coda brochure

  Produktfokus:
  Unit4 Financials by Coda

  Upptäck hur Unit4 Financials by Coda ger ”kompromissfri” ekonomisk förvaltning. Det gör det möjligt för ekonomiteamet att ge ännu bättre support och insikter, vilket bidrar till att öka organisationens tillväxt och framgång.

  Hämta PDF

  Letar du efter en av våra
  övriga Unit4-lösningar?

  Några av våra produktnamn har gjorts om på senare tid:

  • Unit4 ERP (Enterprise Resource Planning, ERP) är det nya namnet för Unit4 Business World, som också var känd under många år som Unit4 Agresso.

  • Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) är det nya namnet för Unit4 Prevero.

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.