Skip to main content

Attrahera, engagera och behåll medarbetare

Talanghanteringsikoner – medalj, stjärnor, personer

Strategiskt HR-arbete med medarbetarna i fokus

Utrusta chefer och team med rätt verktyg för att öka produktiviteten, engagemanget och tillväxten.

UUnit4 Talent Management samlar all information om de anställda på ett ställe så att ni kan följa upp engagemanget inom hela organisationen. Denna information ger cheferna möjlighet att hålla meningsfulla utvecklingssamtal, sätta och följa upp mål samt ge de anställda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Ta reda på mer

Funktioner

Följ engagemangsnivån och agera utefter den
Följ engagemangsnivån och agera utefter den
 • Anonyma pulsenkäter ger medarbetare möjlighet att dela med sig av sina tankar.
 • Förstå medarbetarnan, identifiera utvecklingsmöjligheter och vidta smarta åtgärder
 • Upptäck trender och förutspå personalomsättning.

Ta reda på mer

Engagemangsbaserad prestationshantering
Engagemangsbaserad prestationshantering
 • Utveckla din arbetsstyrka och bygg högpresterande team med våra verktyg för prestationshantering.
 • Planera, strukturera och håll meningsfulla medarbetarsamtal.
 • Skapa en feedbackkultur och sätt upp mål.

Ta reda på mer

Främja kontinuerligt lärande
Främja kontinuerligt lärande
 • Utveckla medarbetarna med vårt utbildningshanteringssystem.
 • Skapa kurser enkelt, dela dem med din målgrupp och dela ut diplom i slutet av kurserna.
 • Alla kan vara både lärare och student.

Ta reda på mer

Håll koll på kunskap och kompetens
Håll koll på kunskap och kompetens
 • Med hjälp av kompetensprofiler kan chefer automatisera medarbetarutvecklingen
 • Se vem som behöver utbildningen för att uppnå kompetenskraven.
 • Matcha anställda som är redo för nya möjligheter till lediga befattningar.

Ta reda på mer

Bättre insikt och beslut med dataanalys
Bättre insikt och beslut med dataanalys
Analysera relevanta data för att:
 • Identifiera problem och möjligheter snabbare.
 • Följ upp och rapportera effekterna av eraåtgärder.
 • Stärka chefer med insikter för att göra deras team ännu mer framgångsrika.

Ta reda på mer

Skapa förutsättningar för ett effektivt och modernt HR-arbete

 • Börja på rätt sätt – Unit4:s team diskuterar gärna den bästa metoden för att lansera talanghantering på det mest effektiva sättet, så att nikommer igång snabbt.

 • Förstå medarbetarna – få viktiga insikter från kraftfulla data ochde uppgifter som samlas in från de anställda.

 • Minska arbetsbördan för chefer – Unit4 digitaliserar och optimerar era nuvarande processer. Arbetsbördan minskar med automatiseringen, så att HR får mer tid att fokusera på strategisk planering.

Med Unit4 kan vi genomföra meningsfulla medarbetarsamtal, sätta upp tydliga mål och vidta åtgärder utifrån den feedback vi får. Budskapet är tydligt: ”Vi lyssnar på dig och kommer att vidta åtgärder utifrån det du berättar för oss”

Ilse Vermeersch

C4T:s grundare och personalchef

Hör mer från C4T:s personalchef

Våra HR-lösningar används av organisationer världen över

Kundberättelse: Customs4Trade

Ilse Vermeesch, grundare och personalchef på Customs4Trade (C4T) berättar hur Unit4:s HR lösning hjälper dem hantera en växande personalstyrka och upprätthålla enårlig tillväxt på 100 %.
 

Kundberättelse: Mobile Vikings

Med hjälp av Unit4 talanghantering kan denna belgiska nätverksoperatör samla in och sammanföra personalinsikter från hela verksamheten för att öka produktiviteten, engagemanget och tillväxten – och dessutom se till att uppstartsandan förblir stark.

Utforska våra andra programvarulösningar
Ögonikon mot ljuslila bakgrund
Se hur vi kan stötta verksamheter i er bransch
Ikon med uppåtriktad pil mot ljuslila bakgrund

Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig

Begär en personlig systemvisning med en av våra konsulter.