Unit4

Det lönar sig att vara medlem i Property Management Användarförening

Vill du träffa andra företag i fastighetsbranschen som använder Unit4 Property Management? Vill du dra nytta av andras erfarenheter och påverka utvecklingen?
Då vill vi ha med dig som medlem i vår Användarförening.
Anmäld dig redan idag!

Unit4 Property Management Användarförening är en fristående ideell förening som vet att nätverkande är en nyckel till lärande och utveckling, vilket är den grundläggande anledningen till att användarföreningen grundades år 2004. Våra nätverksgrupper sträcker sig från strategiska till systemnära intresseområden och vi söker ständigt nya medlemmar som kan bredda vår kompetens.

Användarföreningens primära syften är framför allt att:

  • skapa ett forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag
  • lyfta fram användarnas krav mot Unit4 gällande utveckling av Unit4 Property Management, samt föra en dialog med Unit4 gällande support- och konsulttjänster, kvalitetssäkring av nya versioner, dokumentation, med mera.

Styrelsen består av representanter från medlemsföretag som engagerar sig ideellt eftersom vi är övertygade om att samarbete mellan användarna, genom föreningen, och Unit4, är värdefull för alla parter. På så sätt bidrar användarna till utvecklingen av ett system som vi alla långsiktigt kan växa med och identifierar nya behov för framtiden. Föreningens medlemmar har olika roller och varierande intresseområden, vilket tas tillvara genom de olika nätverksgrupper som bildats inom föreningen. Grupperna träffas regelbundet på seminarier och möten. Tillsammans utgör vi ett stort kunskapsnätverk som hjälper varandra att utvecklas, även inom områden som inte är direkt kopplade till själva systemet.

Föreningens hemsida

Användarföreningen får inom kort en egen webbsida. Länken dit kommer att finnas tillgänglig här så snart den är klar. Tillsvidare nås föreningen på: dominique.grubestedt@hsb.se.

Hur blir man medlem och vad kostar det?

För att bli medlem betalar varje företag en symbolisk medlemsavgift som täcker de administrativa kostnader som föreningen har under året, till exempel webbsida och årsmöten. Därefter kan företaget anmäla de representanter till användarföreningen som man anser lämpligt för att få den dialog och utväxling man vill ha. Anmälan görs enkelt genom att skicka ett mail till dominique.grubestedt@hsb.se och uppge namn, företag och kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning

Dominique Grubestedt
Ordförande i Unit4 Property Management Användarförening