Skip to main content

Förbättrade processer ger mer tid för åtagandet

War Child stödjer miljontals barn som drabbats i spåren av väpnade konflikter i världen.

War Child - the global non-profit that can now dedicate more of its time and resources to achieving its vision

Utmaningen

Som en internationell ideell organisation med ett väldigt viktigt uppdrag är War Child beroende av bidragsgivare för att kunna ge stöd till alla barn. De hade önskemål om att förbättra ledningens insyn i den globala styrinformationen och få en effektiv rapportering till bidragsgivarna.

Logo of Unit4 customer War Child

● Ideell verksamhet

● 450 medarbetare

● Internationell verksamhet

Vår lösning

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Underlätta för era medarbetare med våra integrerade företagslösningar.

ERP product icon

Effekter

Enkel rapportering vid komplexa krav

All data – finansiering, bidrag, åtaganden, skyldigheter – är tillgängliga i realtid, enbart genom en knapptryckning.

Icon - outline of a clipboard with a green speech bubble in the middle

När som helst, var som helst

Automatisering tar bort all manuell hantering och de som är på resande fot kan ge sitt godkännande var än de befinner sig.

Icon - arrows in an anticlockwise circle with a green cog in the middle

Förenklade systemlösningar

Att vara i molnet tar bort oron samt behovet av ytterligare resurser som behöver hantera systemet.

Icon - outline of head with lightbulb inside

Hur hjälpte Unit4 till?

  • Ett system som fångar informationen i realtid från projekt runt om i världen.

  • Mycket flexibel rapportering.

  • Automatisering och arbetsflöde.

  • Molntjänster för att hantera systemet och infrastrukturen.

  • Support från kunniga konsulter.

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.