Unit4

Miljöpolicy

Unit4 AB levererar affärssystemlösningar till offentlig och privat sektor i hela landet. Lösningarna består av system (programvara och i viss utsträckning maskinvara) och tillhörande tjänster (som t ex projektledning, konsultation, utbildning och support). Leveranserna görs ofta inom ramen för projekt som drivs gemensamt av kunden och Unit4. Många av projektens aktiviteter utförs på plats hos kunden. Unit4 är alltså att betrakta som ett reseintensivt tjänsteproducerande företag i IT-branschen.   

Vår miljöpolicy
Unit4 ska bedriva ett aktivt och strukturerat miljöarbete för att därigenom kunna visa på en minskad miljöbelastning. Detta gör vi genom följande åtaganden.


Vi skall:

  • Säkerställa att vi vet på vilka sätt vår verksamhet belastar miljön
  • Mäta vår miljöbelastning och se till att den ständigt minskar
  • Förebygga förorening och minska spridningen av ämnen som är skadliga för naturen
  • Känna till och följa lagar, föreskrifter och andra krav som vi berörs av
  • Utföra våra tjänster på sådant sätt att miljön inte belastas mer än nödvändigt
  • Använda miljöanpassade produkter och tjänster där sådana alternativ finns
  • Utveckla lösningar som hjälper våra kunder att följa upp sina miljömål
  • Tillämpa återanvändning och återvinning där det är möjligt
  • Säkerställa att vårt miljöledningssystem ständigt förbättras
  • Engagera och kompetensutveckla våra medarbetare, kunder, leverantörer och partners i ansvarsfullt miljötänkande

 

Se vårt ISO-certifikat för miljö (ISO 14001)