Hoppa till huvudinnehåll
Hem

Bli framgångsrika med ert cloud ERP-system

Analysföretaget IDC har undersökt organisationer som använder Cloud ERP för att utvärdera vad som krävs för att implementera cloud ERP med påvisbar framgång.

IDC konstaterar att många organisationer nu går över till cloud ERP. 51% anser att de är ett digitalt företag, medan 49% fortfarande håller på att transformeras.

De som står inför denna förändringsresa måste förstå vilka de viktigaste prioriteringarna är, hur man lyckas med implementeringen och vilka fallgropar som bör undvikas. Följ med oss när vi utforskar bästa praxis för att få ut mesta möjliga värde av ert Cloud ERP-system.

Vad definierar en framgångsrik implementering av Cloud ERP?

För att förstå vad en framgångsrik implementering av Cloud ERP innebär och hur processen ser ut går bör vi utforska vilka de viktigaste prioriteringarna är och var värdet kan skapas. IDC:s undersökning visar att det som är viktigast är att:

 • Generera snabb ROI (51%)
 • Minska kostnaderna för nuvarande system (24%)
 • Möjliggöra ett enkelt genomförande (23%)
 • Effektivisera rapportering, projektledning och medarbetarupplevelse (21%)

Det är tydligt att de som skall migrera ERP till molnet vill ha en snabb och effektiv implementerings- och införandeperiod, men de vill också säkerställa att deras investering ger både kostnads- och driftseffektivitet.

Åtgärder för att lyckas med ERP i molnet

I sin rapport föreslår IDC åtgärder som organisationer bör vidta för att skapa värde, få snabb avkastning på investeringen och nå de effektivitetsvinster de önskar.

 • Skapa en plan - Framgång ser olika ut för olika organisation, ni måste skapa en tydlig färdplan för framgång genom att definiera de mål som är viktiga för er organisation, från val av leverantör till implementering till fortsatt affärsvärde. Sikta på att hitta en leverantör som passar era behov och anpassa endast där det inte finns någon lösning.
 • Planera för standardisering av affärsprocesser - Era processer kommer att förändras när ni inför nya system. Genom att förbereda er för detta och den effekt det har på medarbetarna samt att överväga hur ni kan övervinna eventuella implementeringsproblem kan ni säkerställa avkastningen på investeringen.
 • Utnyttja partners - Vissa leverantörsekosystem innehåller värdefulla teknik- och servicepartners. Organisationer som vill skapa värde bör utvärdera dessa partners, liksom huvudleverantören, för att få ut maximalt värde av sin investering. 
 • Identifiera KPI:er för att monitorera framgång - Återigen, varje organisations digitala omvandling är annorlunda, och olika organisationer behöver olika KPI:er för att övervaka framgången med sin Cloud ERP-implementering. Detta bör göras genom hela projektet, från urvalsprocessen till efter att systemet har implementerats.
 • Tilldela nödvändiga resurser - Hanteringen av implementeringsprocessen är viktig och en del av detta är att säkerställa att er organisation kan tilldela rätt mängd resurser för att lyckas, för att säkerställa att det inte dyker upp några överraskningar.
 • Integrerade data - En stor del av molnets värde är dess användning av integrerade data, vilket kommer att vara avgörande för en organisations förmåga att effektivisera verksamheten och uppnå kostnadsbesparingar.

 

IDC ERP Cloud rapport – råd och checklistor för er resa till Cloud ERP

Cloud ERP hjälper organisationer att hantera utmaningar och förändring samt att bli av med föråldrade system som hindrar skalbarhet, flexibilitet och motståndskraft.

Se mer

 

Fallgropar att undvika med ERP i molnet

Det är viktigt att inse att det inte räcker med att ha Cloud ERP för att organisationen ska bli framgångsrik. 

Men de som säkerställer att de väljer rätt lösning, är noggranna i införandeprocessen och undviker nedanvanliga fallgropar har bättre förutsättningar att lyckas.

 • Att välja ett stelbent verktyg - Ett modulbaserat och anpassningsbart ERP-system som dessutom kan skalas upp i takt med organisationen är nyckeln till ökat värde av investeringen och ett motståndskraftigt ERP-system.
 • Att inte anpassa processer - Att införa ett nytt system eller en ny teknik kommer utan tvekan att leda till vissa operativa förändringar, och organisationer bör vara öppna för nya processer som ett resultat av detta. Att försöka fortsätta med de nuvarande processerna i Cloud ERP kan minska värdet som de nya processerna kan tillföra.
 • Att inte lyssna på slutanvändarna – Er personal och slutanvändarna av ert ERP-system känner till era system och processer bäst. Det är klokt att höra hur de ser på de nuvarande processerna, vad som kan göras bättre och vad som inte behöver förändras.
 • Att inte minska det manuella arbetet - Paradigmet med molnteknik och digitaliserade affärsprocesser är att tid som läggs på manuella arbetsuppgifter kan automatiseras kan användas för mer värdeskapande uppgifter.
 • Bristfällig förändringshantering - Organisationer bör inte anta att en implementation av Cloud ERP automatiskt kommer att uppfylla deras prioriteringar. All förändring måste hanteras och implementeras i organisationen för att lyckas.
 • Implementering är inte allt - Dessutom är implementering inte hela projektet, organisationer måste också identifiera KPI:er som övervakar framgång, styrning, regelefterlevnad och resurser som komponenter för framgång, liksom onboarding.
 • Tillägg till projektet – Ett tecken på ett misslyckat implementeringsprojekt är när det måste anpassas och utökas. Organisationer bör se till att färdplanen är uppnåelig och väl underbyggd, så att omfattningen inte ökar och leder till försenad realisering av värde.

Vill du veta mer?

IDC:s rapport visar att de som anammar Cloud ERP kan förbättra kapaciteten och effektiviteten i sina backoffice-processer, men detta i sig kräver förändringsledning, strategi och en tydlig färdplan för att lyckas. Läs IDC:s fullständiga rapport för att upptäcka hur Cloud ERP revolutionerar backoffice-verksamheten.

För att läsa mer om hur Unit4 kan hjälpa din organisation på förändringsresan kan du läsa mer om nästa generations ERP-lösning eller boka in ett personligt möte med en demo.

Håll dig uppdaterad