Vad får era talanger att växa?
Girl with medals

Vad får era talanger att växa?

Den pågående pandemin har varit en påfrestning för de allra flesta organisationer. En fråga man ställer sig är vilka organisationer som hittills har klarat dessa påfrestningar bäst?

Är det organisationerna som har de mest detaljerade verksamhetsplanerna med mest omfattande styrning och kontroll, där chefer på olika nivåer fattar beslut som därefter blir implementerade ned i organisationen?

Eller är det organisationerna som har störst initiativförmåga, där alla arbetar tillsammans för att ställa om verksamheten och där de som jobbar operativt får vara med och finna lösningar på uppkomna problem?


Jag är själv övertygad om att den sistnämnda typen av organisation är den som har klarat omställningen betydligt bättre. 

Det är för mycket styrning och för lite ledarskap i arbetslivet. Med detta menar jag att alltför mycket energi riktas mot kontroll och mätning, och för lite på att tillgodose medarbetarnas behov av förståelse för vad de bör göra och varför.


Möten skapas utifrån chefers behov av kontroll och information, snarare än för att medarbetare ska kunna göra ett så gott jobb som möjligt. Det behövs en syn där ledningsarbete inte per se anses som värdeskapande utan att det bara är det om det bidrar till att medarbetare kan utföra ett mer engagerat arbete. När var du som hög chef ute i verksamheten senast och mötte de som sköter det operativa arbetet? En insikt från sådana möten är att det inte är en detaljerad verksamhetsplan som är det viktiga, utan snarare en levande dialog där chefer och medarbetare känner att de verkar för samma mål - att kunna leverera innovativa och högkvalitativa tjänster och produkter som gör att kunderna vill fortsätta att vara kunder också i framtiden. 

För att ambitiösa och kunniga talanger skall vilja välja att verka i just din organisation behövs ett ledarskap som är coachande och där utvecklingsbehov definieras i en levande dialog. I denna dialog tar man hänsyn till verksamhetens behov likaväl som medarbetarnas intressen och det görs en löpande anpassning till vad som händer i omvärlden likväl som i medarbetarnas tillvaro. 

Är din organisation redo för att bedriva en verksamhets- och medarbetardriven talangutveckling? 

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad

Guest columnist

Stefan Tengblad, född 8 september 1966 i Göteborg, är en svensk företagsekonom och professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink