Hoppa till huvudinnehåll
Hem
3 trender

3 trender som präglar affärssystem under 2022

april 6, 2022

Mer fokuserad digitalisering, budgetering i realtid och mer flexibla affärssystem. Det ställer krav på, och ger nya möjligheter för, leverantörer av affärssystem. Det gäller att släppa bilden av affärssystemet som en sluten miljö där alla ekonomiska data och processer hanteras, skriver Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4.

Det är kanske lätt hänt att glömma bort att affärssystem och digitalisering hänger tätt samman. I själva verket kan ett företags affärssystem vara både en smidig och nödvändig motor för digitalisering. Det är trots allt i affärssystemet du finner den bakomliggande datan, samt processerna, som behövs för att skapa många nya digitala tjänster.

Ett sätt att se det är att digitala tjänster blir gränssnittet mot kunder och, i viss mån, även mot anställda. Ett annat perspektiv är att affärssystemet i sig kan ”digitaliseras”, med ny funktionalitet, till förmån för anställdas produktivitet. De här möjligheterna kommer att stärka vissa trender som redan gett sig till känna. Här är de tre viktigaste, som kommer att växa i styrka under 2022.

Trend 1. Digitaliseringen blir mer målinriktad och ambitiös

Under de senaste åren har digitaliseringen på många företag inneburit att ekonomiprocesser har automatiserats. Det har inte minst minskat behovet av, och kostnaderna för, att outsourca ekonomifunktioner. Den här utvecklingen har också förbättrat möjligheter att knyta samman stora flöden av processer, från början till slut. Det beror inte minst på möjligheter att använda ”vardagsdata”, om transaktioner och liknande, i prediktiva modeller.

Den här trenden växer i styrka när företag upptäcker att de kan få ut stora värden av den. När de bakomliggande processerna har automatiserats i stor utsträckning och data hanteras på ett mer enhetligt sätt går det att höja ribban för digitalisering. Det gäller kanske framför allt att uppfylla specifika mål, i stället för att göra mer allmänna satsningar på digitalisering. Det minskar också beroendet av felbenägna och personberoende kalkylark.

Trend 2. Realtidsbudgetering innebär inte slutet för årsbudgeten, men den minskar behovet av den

Med mer tillgänglig data och bättre integration mellan olika ekonomisystem blir budgetering och förutsägelser i realtid en realitet. Det innebär ett minskat beroende av, ärligt talat, omoderna årliga budgetar som ofta är inaktuella innan de ens tas i bruk. Att kunna göra förutsägelser dag för dag medför betydligt bättre ekonomisk planering.

Den här utvecklingen ställer krav på ekonomiavdelningen, som behöver skifta fokus från årliga planeringscykler, till att bli mer flexibla och agera snabbare.

Trend 3. Affärssystemen behöver moderniseras

Leverantörer av affärssystem riskerar att bli akterseglade när ny spännande funktionalitet skapas med utvecklingsverktyg och modeller utanför systemen. För att hänga med och behålla intresset hos kundföretagen behöver systemen istället bli mer ”komponeringsbara” (composable), vilket innebär att affärssystem på allvar går från att vara silos, till att byggas upp av välintegrerade delar. Och att det blir enkelt att koppla in nya lösningar.

Den övergripande strategin är att affärssystemet inte är platsen där all funktionalitet finns, men det är fortfarande platsen där data och processer finns. Sedan kan en del ny funktionalitet byggas utanför affärssystemet.

Leverantörerna av affärssystem kan självklart också bygga nya applikationer som verkar i kanten av de centrala affärssystemen. Att göra det är i själva verket ett utmärkt tillfälle till förnyelse och breddning av sortimentet. Från ett kundföretags perspektiv skapas ett enklare sätt att införa ny funktionalitet, samtidigt som grundläggande data och processer hanteras i affärssystemet.

Presskontakt

Lisa Stassoulli
Global Communications Manager
[email protected]
+44 (0)7870 916827

[email protected]