Hoppa till huvudinnehåll
Hem
""

Ekonomiteam som använder AI överträffar sina konkurrenter

Sweden

juli 7, 2021

Unit4 har presenterat resultaten från en undersökning som bygger på svar från 1760 på ekonomiavdelningar på mellanstora och större företag i elva länder - däribland Sverige. 

Undersökningen - “Finance, AI and the future of decision making” - visar att medvetenheten om artificiell intelligens (AI) bland personer som jobbar inom ekonomi är hög. 70 procent anser sig åtminstone något kunniga om AI. Vidare visar undersökningen att de som implementerat AI-teknik presterar bättre än de som inte har gjort det. I motsats till deltagarna i undersökningen som ännu inte använder sig av AI finns det tydliga skillnader: 

•    47 procent av dem som använder AI trodde att deras företag presterade starkt, jämfört med endast 28 procent av de som inte använder AI. 
•    49 procent av de som använder AI ansåg att deras företag hade ett starkt ledarskap i motsats till endast 32 procent av de som inte använder AI. 
•    43 procent av de som använder AI tror att de kommer att behålla sin starka position om tolv månader, jämfört med endast 21 procent hos de som inte använder sig av AI. 

– Det finns en mycket stark önskan att förkovra sig, eftersom 83 procent säger att de i sin roll kommer att behöva förbättra sina kunskapsuppsättningar de närmaste två åren. Undersökningen bekräftar den roll som AI spelar och kommer att spela för att förse våra arbetsplatser med nya kunskaper och kvalificerade resurser, säger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4.

Gordon Stuart

CFO, Unit4

AI ligger högt upp på dagordningen hos ekonomiavdelningar runt om i världen där “early adopters” är övertygade om att AI haft en positiv inverkan på deras organisations resultat. AI bör dock inte bara ses som ett sätt att automatisera processer. Personer som jobbar med ekonomi bör snarare se det som en möjlighet att gå in i en mer strategisk roll och bli storytellers och påverkare, tolka data genom teknikanalys samt översätta resultaten till meningsfulla insikter som är relevanta för deras organisationer, säger Gordon Stuart, CFO, Unit4. 

Under de kommande två åren förväntar sig 83 procent av de deltagarna i undersökningen att bli alltmer involverade i strategi och beslutsfattande, medan 75 procent säger att deras jobb kommer att ha förändrats avsevärt inom samma tidsram.  

– Det finns en mycket stark önskan att förkovra sig, eftersom 83 procent säger att de i sin roll kommer att behöva förbättra sina kunskapsuppsättningar de närmaste två åren. Undersökningen bekräftar den roll som AI spelar och kommer att spela för att förse våra arbetsplatser med nya kunskaper och kvalificerade resurser, säger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4. 

Under de närmaste tolv månaderna tror mer än fyra femtedelar av deltagarna i undersökningen att de kommer att lära sig mer om AI, maskininlärning, kodning, analys och datavetenskap. En tredjedel av respondenterna accepterar samtidigt det faktum att deras organisationer antagligen kommer att behöva anställa nya personer för att ta itu med kompetensgapet. 

Förstår ekonomi- och finansvärlden värdet av AI? 
Det finns en betydande potential för AI för att förbättra användningen av Financial Planning and Analysis (FP&A), men detta kräver en förståelse för att AI kan göra mer än att automatisera vardagliga uppgifter. Svaren i Unit4:s studie tyder på att de största fördelarna med AI rör förbättrad datakvalitet (33 procent) och tidsbesparingar (32 procent), men bara en fjärdedel av respondenterna säger att det skulle hjälpa kollegor att fatta snabbare beslut, och endast 24 procent tror att det skulle kunna levereras insikter för beslutsfattande. 
Detta tyder på att personer som jobbar med ekonomi inte helt förstår hur AI kan berika FP&A och hjälpa företag att fatta mer välgrundade beslut om att förutsäga framtida tillväxt och marknadsmöjligheter. Det kan bero på att deltagarna i undersökningen inte lägger tillräcklig vikt vid strategiska ledarskapsförmågor. Bara en fjärdedel säger att förmågan att kunna kommunicera och påverka kommer att vara nyckeln för framtida yrkesarbetare inom skrået och endast 21 procent säger att storytelling kommer att vara viktigt. 

Läs mer: 
What's missing from your finance planning? (E-bok)

Om Unit4 Sverige
Unit4 arbetar för människor. Vi har specialiserat oss inom mjukvara för tjänsteorganisationer sedan tidiga 1980-talet. Idag bygger vi världens smartaste affärssystem. Vår teknik är central för de företag vi tjänar – den förbättrar effektiviteten och produktiviteten och gör det möjligt för människor att spendera mer tid på de arbetsuppgifter som gör skillnad.

Med hjälp av AI, maskininlärning och den senaste digitala tekniken kan våra kunder få ut mer av sin affärskritiska data än någonsin tidigare. Våra affärssystem och branschinriktade lösningar ger organisationer värde snabbt, inklusive bland annat tjänsteföretag, sektorn för högre utbildning och forskning, offentlig sektor samt ideella organisationer.

För mer information besök Unit4s hemsida och följ oss på LinkedIn

 

Presskontakt

Lisa Stassoulli
Global Communications Manager
[email protected]
+44 (0)7870 916827

[email protected]