Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bohuslän

Munkedal och Sotenäs väljer gemensamt affärssystem från Unit4

april 6, 2022

Redan tidigare har grannkommunerna Munkedal och Sotenäs många gemensamma verksamhetssystem. Därför var det naturligt för dem att samarbeta när det var dags att upphandla ett nytt affärssystem.

Munkedal och Sotenäs är ett bra exempel på kommunala synergieffekter i praktiken. Bland annat har man ett gemensamt personal- och lönesystem, ett gemensamt system för ledning och styrning, samt en gemensam IT-organisation.

När det var dags för de båda kommunerna att titta på ett nytt affärssystem föll det sig naturligt att göra det tillsammans. Båda kommunerna med tillhörande bolag satte som mål att kunna implementera ett gemensamt ekonomisystem från våren 2022 och framåt.

– Kommunernas ekonomichefer har gjort bedömningen att det finns många fördelar med en gemensam redovisningsstandard och gemensamt ekonomisystem, säger Alexander Drevstad, nordisk försäljningschef på Unit4.

Båda kommunerna ser flera fördelar med att genomföra projektet tillsammans. Ett gemensamt affärssystem är mindre sårbart och skapar förutsättningar för likartade arbetsprocesser och möjlighet att erbjuda gemensamma utbildningar. Det skapar förutsättningar för utvecklingsarbete och minskad administration. Det underlättar också förbättringar då många funktioner har ensamuppdrag.

– På samma gång ökar graden av effektiviseringar och automatiseringar och man sparar pengar både initialt och när det kommer till utvecklingskostnader. Något som är i linje med uppdraget i upphandlingen att minska manuella arbetsmoment och fokusera på automatiseringar samt effektivare ekonomiprocesser. Med andra ord nyttja systemets all funktionalitet för att gå från repetitiva och manuella rutiner till automatisering, förklarar Alexander Drevstad.

Systemet förväntas utvecklas i takt med kommunala redovisningskrav och lagstiftning, under hela avtalsperioden.

Presskontakt

Lisa Stassoulli
Global Communications Manager
[email protected]
+44 (0)7870 916827

[email protected]