Skip to main content

Fra kulissene til hovedscenen: Økonomidirektørens rolle er i stadig utvikling

En fersk studie utført av PAC (et Teknowlogy Group-selskap), på oppdrag fra Unit4, har avdekket betydelige endringer i holdninger og tanker siden forrige rapport. Dette gjelder særlig vekstdrivere, finansdirektørens rolle og hvor presserende behovet for digital transformasjon er. I denne bloggen ser vi nærmere på utviklingen av finansdirektørens rolle i tjenesteytende virksomheter (PSO-er) og hvordan den påvirker virksomhetens fremtid.

Økonomidirektører har mange ansvarsområder å håndtere, og det blir mer og mer nødvendig at de tar en mer fremtredende rolle på områder som tradisjonelt har vært håndtert av salgs- eller personalledelsen. I takt med at teknologi og digitale endringer er blitt en integrert del av alle virksomheter, har økonomidirektørene fått en mer sentral rolle.  De har inntatt førersetet og blitt en strategisk partner som tilfører organisasjonen verdi, samtidig som de ivaretar det tradisjonelle økonomiske ansvaret.

Selv om de tradisjonelle oppgavene til økonomidirektøren, som finansiell rapportering og overholdelse av regler, fortsatt er viktige, har denne rollen blitt mer sentral og strategisk. Økonomidirektøren må nå kunne identifisere nye vekstmuligheter samtidig som de håndterer risiko og balanserer organisasjonens økonomiske interesser. I takt med økende kompleksitet i virksomheter, tar finansdirektøren en mer aktiv rolle i beslutningsprosesser og utviklingen av vekststrategier. De må forstå hvordan teknologien påvirker forretningslandskapet og effektivt utnytte digitale løsninger for å forbedre de økonomiske resultatene.

Nye ansvarsområder og samarbeid

Ifølge PAC-rapporten forventer flertallet av tjenesteytende virksomheter en økning i omsetningen (77 %), og enda flere forventer en forbedring av kontantstrømmen (85 %) og lønnsomheten (80 %). For å forberede seg på en mer usikker periode sikrer bedriftsledere at de har en tilstrekkelig kontantstrøm til å investere i talenter og porteføljeutvidelse for å oppnå vekst.

Dette øker presset på økonomidirektøren som må overvåke fremdriften i disse tiltakene og sikre at vekstambisjonene ikke går på bekostning av de nødvendige kontrollene og plattformstruktur.

Økonomidirektører har i lang tid spilt en avgjørende rolle i utformingen og gjennomføringen av fusjoner og oppkjøp og den overordnede forretningsplanen til tjenesteytende virksomheter. Ifølge PAC-rapporten oppgir over 60 % av selskapene at økonomidirektørene har en sterk eller ledende posisjon når det gjelder kontrakts- og avtalegjennomføring, samt salg og kundeinteraksjon. Over halvparten (52 %) av selskapene mener også at økonomidirektørene spiller en viktig rolle når det gjelder rekruttering og talentutvikling.

Hele 64 % av IT-tjenesteselskapene mener at økonomidirektøren spiller en viktig rolle i gjennomføringen av kontrakter og avtaler. Dette understreker behovet for kommersiell innovasjon for å differensiere seg fra konkurrentene ved å tilby unike avtalestrukturer eller vilkår. Noen leverandører vurderer nå å gå over fra tids- og materialkontrakter til resultatbaserte avtaler, der betalingen avhenger av kvaliteten på arbeidet og av at det leveres til rett tid.

Rapporten slår også fast at høy turnover har vært et større problem for konsulentbransjen enn for noen annen bransje de siste årene, noe som skyldes mangelen på flinke folk innenfor mange områder. Dårlig utnyttelse og høy turnover vil ha en negativ innvirkning på bunnlinjen. Derfor bør økonomidirektører samarbeide med kollegene sine for å finne løsninger på dette problemet.

I det svært konkurranseutsatte arbeidsmarkedet er det ikke nok å tilby den høyeste lønnen for å hindre at ansatte slutter. Ifølge PAC-rapporten mener 81 % av bedriftslederne at spennende roller og karriereveier tiltrekker seg ansatte, mens 76 % ser behovet for å forbedre medarbeidernes engasjement og trivsel. Tjenesteytende virksomheter som er vellykkede skiller seg fra mengden ved å styrke sin talentstyringsstrategi gjennom fokus på de mer menneskelige sidene av personalledelse. Disse aspektene påvirker bunnlinjen, noe som gjør det nødvendig for økonomidirektører å samarbeide med HR for å utvikle strategier for å rekruttere, beholde og kompensere de ansatte.

 

Benchmarkstudie for tjenesteytende virksomheter - 2023

Utfordringene, forventningene og siste synspunktene til bedriftsledere i mer enn 400 organisasjoner.

Last ned

 

Fra forvalter til strategisk partner: å tilføre organisasjonen verdi

I dag forventes det at økonomidirektører er strategiske partnere som tilfører organisasjonen verdi. De samarbeider med andre ledere for å sikre at de økonomiske beslutningene er i tråd med selskapets overordnede strategi. Dette krever at økonomidirektøren besitter en bred kompetanse, inkludert sterke leder- og kommunikasjonsevner. Hen må forstå virksomhetens overordnede mål og omsette dem til finansielle måltall og rapporter. På denne måten kan de identifisere trender og forutse fremtidige resultater, noe som gir organisasjonen et konkurransefortrinn. De må også ha gode ferdigheter innen risikostyring og kunne identifisere potensielle finansielle risikoer som kan påvirke selskapets langsiktige økonomiske helse.

Økonomidirektører må ha god kunnskap om teknologi og hvordan den påvirker den finansielle driften. De må holde seg oppdatert på nye teknologier som kunstig intelligens (AI) og blockchain og identifisere hvordan disse teknologiene kan effektivisere den finansielle driften og forbedre effektiviteten.

Økonomisjefene har utviklet seg betydelig fra sin tradisjonelle rolle som finansforvaltere. I dag er de strategiske partnere som tilfører organisasjonen verdi gjennom sine lederegenskaper, økonomiske innsikt og teknologiforståelse. Økonomidirektørens nye rolle er avgjørende for organisasjonens langsiktige suksess, og de økonomidirektørene som aksepterer denne endringen, vil være drivkraften bak organisasjonens vekst.

Hvordan teknologien påvirker økonomidirektørens skriftende rolle

I dagens digitale tidsalder spiller teknologien en nøkkelrolle i utviklingen av finansdirektørens rolle. Etter hvert som virksomhetene blir mer teknologisk avanserte, må økonomisjefene tilpasse seg og dra nytte av teknologien for å øke effektiviteten og forbedre de økonomiske resultatene. Med den store mengden tilgjengelig data, må finansdirektøren beherske verktøy for dataanalyse og bruke innsikten fra dataene til å ta strategiske beslutninger.

Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig for økonomidirektører å automatisere og effektivisere finansielle prosesser, noe som reduserer manuelle oppgaver og øker nøyaktigheten. Dette frigjør verdifull tid for finansdirektøren, slik at hen kan fokusere på mer strategiske initiativer og tilføre mer verdi til organisasjonen. Teknologi som kunstig intelligens har potensiale til å revolusjonere finansvirksomheten. Samtidig som teknologien byr på muligheter, byr den også på utfordringer for økonomidirektørene. En av de største bekymringene er cybersikkerhet, og finansdirektører må sørge for at robuste tiltak, for eksempel de som følger med skybaserte løsninger, er på plass for å beskytte organisasjonens finansielle data og systemer.

Vil du vite mer? 

Hvis du vil lese hele rapporten og forstå hele bildet av sektoren for tjenesteytende virksomheter i 2023 og fremover, kan du ta en titt på PAC Research Study, Professional Services: A Benchmark for 2023, som du kan laste ned her.

Hvis du vil vite mer om hvordan Unit4 kan transformere virksomheten din, kan du ta en titt på siden for tjenesteytende virksomheter eller klikke her for å bestille en demo av løsningene våre.

Hold deg oppdatert!