Skip to main content

Valg av riktig ERP-leverandør for tjenesteytende virksomheter

På grunn av den raske, teknologiske utviklingen må IT-sjefer holde seg oppdatert på de nyeste trendene og tenke godt igjennom hvilken ERP-leverandør som passer best for organisasjonen. I dagens digitale verden trenger organisasjoner en moderne, modulbasert ERP-løsning for å oppnå den hastigheten, skalerbarheten, fleksibiliteten, synligheten og robustheten som kreves. 

Skybasert ERP er for mange organisasjoner førstevalget fordi det nettopp gir fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadsbesparelser som mange virksomheter trenger. Derfor er det veldig viktig å vurdere funksjonene og fordelene ved ulike ERP-løsninger når man skal i prosess for å velge leverandør, slik at man finner en løsning som oppfyller organisasjonens unike behov. 

For å hjelpe IT-sjefer til å ta den riktige beslutningen i valg av leverandør har vi utarbeidet denne rapporten. Den gir deg all informasjon og beskriver de ti viktigste stegene i prosessen med å velge en ERP-leverandør.

Hva er ERP, og hvorfor er det viktig for tjenesteytende virksomheter? 

ERP er et programvaresystem som effektivt integrerer ulike forretningsprosesser og funksjoner, for eksempel økonomi, HR, kontrakts- og prosjektstyring, i én sentralisert plattform. For mellomstore, tjenesteytende virksomheter gir ERP en rekke fordeler. Systemet strømlinjeformer forretningsprosessene og forbedrer effektiviteten ved å minimere unødvendig dataregistrering og automatisere manuelle oppgaver. Det reduserer feil, og gir de ansatte mer tid til å fokusere på verdiskapende aktiviteter. 

ERP gir bedre innsikt i forretningsdriften gjennom innsikt og analyser i sanntid. Dette gjør det mulig for IT-sjefer og bedriftsledere å ta velinformerte beslutninger basert på nøyaktige og oppdaterte data. I tillegg gir et ERP-system et bedre grunnlag for å samarbeide på tvers av team og avdelinger ved å bryte ned barrierer og tilrettelegge for bedre kommunikasjon og koordinering. ERP gir også organisasjonen mulighet til å vokse ved å gi skalerbarhet og fleksibilitet for å imøtekomme endringer i forretningsbehov og markedsforhold. 

Click to read ERP product brochure Gated

Viktige faktorer ved valg av ERP-leverandør

Valg av ERP-leverandør er en kritisk beslutning for mellomstore, tjenesteytende virksomheter, siden det kan ha en direkte innvirkning på selskapets fremtidige vekst og suksess. Her er noen viktige punkter du bør tenke igjennom når du velger en ERP-leverandør:

  1. Bransjekompetanse: Se etter en leverandør som har erfaring med tjenesteytende virksomheter. Det er viktig at leverandøren forstår organisasjonens spesifikke behov og utfordringer i bransjen.
  2. Skalerbarhet: Velg en ERP-løsning som kan vokse i takt med organisasjonen din, og håndtere økte datamengder og transaksjoner når virksomheten utvides.
  3. Tilpasning: Sørg for at ERP-løsningen er fleksibel nok til å møte organisasjonens unike behov og prosesser.
  4. Integrasjonsmuligheter: Se etter en leverandør som tilbyr sømløs integrasjon med andre programvaresystemer, som økonomisk planlegging og analyse (FP&A) eller styring av leverandørkjeden (SCM).
  5. Support og vedlikehold: Velg en leverandør som tilbyr løpende support- og vedlikeholdstjenester, inkludert oppdateringer av programvaren og sikkerhetsoppdateringer.
  6. Kostnader: Vurder de totale eierkostnadene, inkludert implementering, vedlikehold og løpende support. Se på forskjellige prismodeller, for eksempel abonnementsbaserte priser eller priser per bruker, for å finne den som passer best for organisasjonen din.

Det globale markedsanalysebyrået IDC publiserte nylig en "info brief" som inneholder en grundig sjekkliste for leverandørevaluering som beskriver hva organisasjoner bør se etter. Du kan lese rapporten her: 

Råd og sjekklister for din Cloud ERP reise

ERP i skyen hjelper organisasjoner med å takle endringer og gå bort fra gamle systemer som hindrer hastighet, skalering, fleksibilitet og robusthet.

Last ned

 

Fordelene med skybasert ERP

I takt med den teknologiske utviklingen er det en økende interesse for skybaserte ERP-løsninger. En slik løsning gir en rekke fordeler som tradisjonelle lokale løsninger ikke kan matche. En av de viktigste fordelene med et skybasert ERP-system er at det er mer skalerbart enn tradisjonell ERP-programvare. Etter hvert som organisasjonen din vokser, kan ERP-systemet enkelt vokse med bedriften. I motsetning til dette, kan eldre systemer være utfordrende å skalere, noe som ofte krever ekstra maskinvare- eller programvareoppdateringer for å håndtere en økning i antall brukere.

Tilgjengeligheten som skybasert ERP tilbyr er en stor fordel, ettersom brukerne kan få tilgang til systemet hvor som helst og når som helst, så lenge de har internettforbindelse. Dette gjør systemet ideelt for organisasjoner med spredte eller fjerntliggende arbeidsstyrker.

Skybasert ERP er ofte mer kostnadseffektivt enn eldre systemer, siden det ikke krever store forhåndsinvesteringer i maskinvare og infrastruktur. I tillegg opereres det vanligvis med en månedlig abonnementsmodell, noe som gjør det enklere for mellomstore bedrifter å budsjettere og administrere kostnadene.

Skybasert ERP gir også bedre sikkerhet og muligheter for katastrofegjenoppretting. Når dataene er lagret i skyen, får du tilgang til avanserte sikkerhetsfunksjoner og muligheter for sikkerhetskopiering, slik at dataene er beskyttet dersom en uforutsett hendelse skulle oppstå. .

Fleksibel teknologi som muliggjør kontinuerlig endring

I dagens raskt skiftende verden er det avgjørende at organisasjoner har teknologiløsninger som kan tilpasse seg de skiftende behovene. Dette gjelder spesielt ERP-systemer, som utgjør kjernekomponenten i mange organisasjoners virksomhet. Eldre ERP-systemer kan være lite fleksible og vanskelige å tilpasse. Fremveksten av skybaserte løsninger har imidlertid endret situasjonen og gjort det mulig for organisasjoner å ta i bruk en mer smidig og tilpasningsdyktig tilnærming. Fleksible ERP-systemer gjør det enklere å respondere på endrede lovkrav eller forretningsforhold. Hvis det for eksempel innføres et nytt rapporteringskrav, kan et fleksibelt system raskt oppdateres for å imøtekomme endringen uten å forstyrre den daglige driften.

Pålitelig rapportering og viktigheten av datahåndtering i ERP-systemer

Et av de viktigste aspektene ved et ERP-system er evnen til å levere pålitelig og nøyaktig rapportering. Presis og tidsriktig rapportering er avgjørende for å kunne ta veloverveide beslutninger, optimalisere forretningsprosesser og sikre overholdelse av lovpålagte krav. Et robust ERP-system må inneholde effektive verktøy for datahåndtering som kan samle inn, lagre og analysere store mengder data fra ulike avdelinger. Systemet bør gjøre det enkelt å dele data på tvers av ulike avdelinger, noe som muliggjør effektiv datadrevet beslutningstaking.  

Hvordan kan Unit4 hjelpe IT-sjefer med å finne et skybasert ERP-system som passer bedriften?

Unit4 Cloud ERP tilbyr IT-sjefer bransjespesifikke løsninger som er spesialutviklet for mellomstore, tjenesteytende virksomheter. Det gir dem verktøyene de trenger for å ta de riktige beslutningene for virksomheten, med fleksibel teknologi, pålitelig rapportering og avansert datahåndtering.  

Du finner mer informasjon om hva vi kan tilby her.

Hold deg oppdatert!