Skip to main content

Att välja rätt ERP-leverantör

Den snabba tekniska utvecklingen gör att IT-chefer måste hålla koll på de senaste trenderna och noga överväga vilken ERP-leverantör som är bäst lämpad för deras organisation. I dagens digitala värld behöver organisationer en modern, modulär ERP-lösning för att uppnå den hastighet, skalbarhet, flexibilitet, synlighet och robusthet som krävs. Molnbaserad ERP är förstahandsvalet för många organisationer eftersom det ger den flexibilitet, skalbarhet och de kostnadsbesparingar som många företag behöver. 

Därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till funktionerna och fördelarna med olika ERP-lösningar när man skall välja leverantör, så att man hittar en lösning som uppfyller organisationens unika behov. 
För att hjälpa IT-chefer att fatta rätt beslut när de väljer leverantör har vi tagit fram denna rapport. Den ger dig all information du behöver och beskriver de tio viktigaste stegen i processen för att välja en ERP-leverantör.

Vad är ERP och varför är det viktigt för företag? 

ERP-system är programvara som effektivt integrerar olika affärsprocesser och funktioner, såsom ekonomi, HR, kontrakts- och projekthantering, i en centraliserad plattform. För medelstora företag erbjuder ERP ett antal fördelar. Det effektiviserar affärsprocesserna och förbättrar effektiviteten genom att minimera onödig datainmatning och automatisera manuella uppgifter. Det minskar antalet fel och ger medarbetarna mer tid att fokusera på värdeskapande aktiviteter.

ERP ger bättre insikt i affärsverksamheten och analyser i realtid. Detta gör det möjligt för IT-chefer och företagsledare att fatta välgrundade beslut baserade på korrekta och uppdaterade data. Dessutom ger ett ERP-system en bättre grund för samarbete mellan team och avdelningar genom att riva barriärer och underlätta bättre kommunikation och samordning. ERP gör det också möjligt för organisationer att växa genom att tillhandahålla skalbarhet och flexibilitet för att möta förändrade affärsbehov och marknadsvillkor. 

Click to read ERP product brochure Gated

Viktiga faktorer vid val av ERP-leverantör 

Att välja ERP-leverantör är ett viktigt beslut för ett företag, eftersom det kan ha en direkt inverkan på företagets framtida tillväxt och framgång. Här är några viktiga faktorer att tänka på när ni skall välja ERP-leverantör:

1. Expertis inom branchen: Leta efter en leverantör som har erfarenhet av av er bransch. Det är viktigt att leverantören förstår din organisations specifika behov och branschutmaningar.

2. Skalerbarhet: Välj en ERP-lösning som kan växa med din organisation och hantera ökade volymer av data och transaktioner i takt med att verksamheten expanderar.

3. Anpassning: Se till att din ERP-lösning är tillräckligt flexibel för att möta din organisations unika behov och processer.

4. Integrationsmöjligheter: Leta efter en leverantör som erbjuder sömlös integration med andra system, t.ex. finansiell planering och analys (FP&A) eller supply chain management (SCM).

5. Support och underhåll: Välj en leverantör som erbjuder löpande support- och underhållstjänster, inklusive programuppdateringar och säkerhetspatchar.

6. Kostnader: Tänk på den totala kostnaden, inklusive implementering, underhåll och löpande support. Titta på olika prismodeller, t.ex. prenumerationsbaserad prissättning eller prissättning per användare, för att hitta den som passar bäst för din organisation.

Det globala marknadsundersökningsföretaget IDC publicerade nyligen en rapport som innehåller en grundlig checklista för leverantörsutvärdering som beskriver vad organisationer bör leta efter. Du kan läsa rapporten här: Checklista för utvärdering av ERP-system (unit4.com)

 

 

Fördelarna med molnbaserad ERP  

I takt med att tekniken går framåt ökar intresset för molnbaserade ERP-lösningar. En sådan lösning erbjuder ett antal fördelar som traditionella on-premise-lösningar inte kan matcha. En av de viktigaste fördelarna med ett molnbaserat ERP-system är att det är mer skalbart än traditionell ERP-programvara. När organisationen växer kan affärssystemet enkelt växa med verksamheten. Äldre system kan däremot vara svåra att skala upp och kräver ofta ytterligare hårdvaru- eller programuppdateringar för att hantera ett ökat antal användare.

Den tillgänglighet som molnbaserad ERP erbjuder är en stor fördel, eftersom användarna kan komma åt systemet var som helst och när som helst, så länge de har en internetanslutning.

Molnbaserade affärssystem är ofta mer kostnadseffektiva än äldre system, eftersom de inte kräver stora initiala investeringar i hårdvara och infrastruktur. Dessutom fungerar det vanligtvis med en månatlig prenumerationsmodell, vilket gör det lättare för organisationer att budgetera och hantera kostnader. 

Molnbaserade affärssystem erbjuder också bättre säkerhet och katastrofåterställning. När data lagras i molnet får ni tillgång till avancerade säkerhetsfunktioner och backupfunktioner, så att er data är skyddade om något oförutsett skulle inträffa.

Flexibel teknik som möjliggör kontinuerliga förändringar 

I dagens snabbt föränderliga värld är det avgörande att organisationer har tekniklösningar som kan anpassas till förändrade behov. Detta gäller i synnerhet ERP-system, som utgör kärnkomponenten i många organisationers verksamhet. Äldre ERP-system kan vara oflexibla och svåra att anpassa. Framväxten av molnbaserade lösningar har dock förändrat situationen och gjort det möjligt för organisationer att anta en mer flexibel och anpassningsbar strategi. Flexibla ERP-system gör det lättare att reagera på förändrade lagkrav eller affärsförhållanden. Om det till exempel införs ett nytt rapporteringskrav kan ett flexibelt system snabbt uppdateras för att ta hänsyn till förändringen utan att störa den dagliga verksamheten.

Pålitlig rapportering och vikten av datahantering i ERP-system

En av de viktigaste aspekterna av ett affärssystem är förmågan att leverera tillförlitlig och korrekt rapportering. Korrekt rapportering i rätt tid är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut, optimera affärsprocesser och säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav. Ett robust ERP-system måste innehålla effektiva datahanteringsverktyg som kan samla in, lagra och analysera stora mängder data från olika avdelningar. Systemet bör göra det enkelt att dela data mellan olika avdelningar, vilket möjliggör ett effektivt datadrivet beslutsfattande. 

Hur Unit4 hjälper IT-chefer att hitta ett molnbaserat affärssystem som passar deras verksamhet  

Unit4 Cloud ERP erbjuder IT-chefer branschspecifika lösningar som är särskilt utformade för organisationer som sätter människan i fokus. Det ger dem de verktyg de behöver för att fatta rätt beslut för sin verksamhet, med flexibel teknik, tillförlitlig rapportering och avancerad datahantering. 

Du hittar mer information om vad vi kan erbjuda här.

Håll dig uppdaterad!