Skip to main content
Fleksibilisering, digitalisering og integrasjon - tre trender vi vil se mer av på arbeidsplassen

Fleksibilisering, digitalisering og integrasjon - tre trender vi vil se mer av på arbeidsplassen HCM

fra  januar 12, 2022 | 5 min lesetid

Kompetansetilbudet blir en økende utfordring for næringslivet i både industri og offentlig sektor. I tillegg har den pågående pandemien påvirket hvordan organisasjoner og ansatte jobber og kommuniserer. Dette stiller nye krav til HR, og spørsmålet er hvordan man organiserer arbeidet for å tiltrekke seg, motivere og utvikle ansatte nå og i fremtiden. 

Stefan Tengblad,professor i personalledelse ved Universitetet i Gøteborg, deltok nylig  i et webinar arrangert av Unit4 om emnet. Blant annet fortalte han oss at pandemien frigjorde tiden for mange, ikke minst på grunn av redusert pendling.

– Dette har gjort det lettere å konsentrere seg om arbeid og også ført til færre ad hoc-møter. Mer fokus på hva du skal levere. Mange har også startet nye hobbyer som har gitt økt livskvalitet. To tredjedeler har hatt glede av å jobbe hjemmefra og føler at de har oppnådd sine forretningsmål. Mange ønsker også å få muligheten til å jobbe både hjemmefra og på kontoret i fremtiden. Her er det viktig å inkludere det positive ved pandemien og ikke gå tilbake til hvordan det var i 2019, sier han.

Stefan Tengblad fortalte også at han ser tre hovedtrender som vil endre måten vi jobber på i dag.

1. Fleksibilisering
Å muliggjøre fleksibelt arbeid er den største trenden for øyeblikket, og det vil fortsette. Fleksibilisering betyr blant annet en økning i atypisk sysselsetting, innføring av smidige arbeidsmetoder og fleksible kontorer, og det faktum at arbeid ikke nødvendigvis trenger å gjøres på et kontor.

– Fleksibilisering kan for eksempel handle om arbeid som utføres mer sted og  tidsuavhengig der man kan dra nytte av folk som jobber i ulike tidssoner. Noen som jobber mer om kveldene kan for eksempel jobbe når resten av teamet hviler. Det er flere fordeler for organisasjoner med dette, spesielt når du vet at du ikke har et jevnt behov for arbeidskraft. Men det kan også være bra for den enkelte, fortalte Stefan Tengblad  under webinaret.   

2. Digitalisering
Trenden med kontinuerlig digitalisering er også veldig sterk. Mer og mer personalledelse utføres gjennom digitale verktøy, noe som frigjør tid til kunnskapsfordypning og mer HR-arbeid. Gjennom analyse kan du bruke data til beslutningstaking. På samme måte ser vi at ai-basert HR-arbeid dukker opp, sier Stefan Tengblad.  

– Tidligere ville jobbsøkere sende inn papirer som skulle kopieres og distribueres internt i selskapet. I dag trenger du ikke å bekymre deg for dette og miste papir. Teknologien frigjør mye tid som lar deg fordype deg i hr-arbeid i stedet. HervilHR-analyse spille en viktig rolle fordi de nye HR-systemene inneholder mye informasjon som kan brukes til beslutningstaking på forskjellige måter.

3. Integrering
En tredje trend  som Stefan Tengblad ser  mer og mer av, er integreringen av HR i den andre organisasjonen. Følelsen av å bygge noe sammen har blitt forsterket av pandemien. 

"Tidligere ble mange HR-er sett på som "de som sitter der borte i bygningen", men nå er de mer til stede i mye mer. De jobber mindre i siloer og mer sammen takket være digitale verktøy. Det forvandler og utvikler organisasjoner.

I fremtiden vil vi se større kunnskapsintegrasjon i bedrifter og organisasjoner, et område som Stefan Tengblad har valgt å kalle OI eller «organisatorisk innovasjon».

– Forskning og utvikling er allerede til stede i mange bedrifter i dag, men du kan også forestille deg en funksjon som tar ansvar for utviklingen av organisasjonen selv når det gjelder for eksempel ansattroller og organisasjonsformer. Det kan være en tverrfunksjonell funksjon der HR kan ta en ledende rolle, men hvor du jobber sammen med for eksempel IT-spesialister, organisasjonsutviklere, ingeniører, bærekraftspesialister og merkevareutviklere.

Delta på seminaret etterpå. 

Abonner og hold deg oppdatert