Hoppa till huvudinnehåll
Hem
lightbulb on yellow background

Flexibilisering, digitalisering och integrering - tre trender vi kommer att få se mer av på arbetsplatsen

från  juni 9, 2021 | 5 min läsning

Kompetensförsörjning blir en allt större utmaning för verksamheter i såväl näringsliv som offentlig sektor. Dessutom har den pågående pandemin påverkat hur organisationer och medarbetare arbetar och kommunicerar. Detta ställer nya krav på HR och frågan är hur man ska organisera arbetet för att attrahera, motivera och utveckla medarbetare nu och i framtiden. 

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet, deltog nyligen på ett webinar arrangerat av Unit4 på ämnet. Bland annat berättade han att pandemin frigjort tid för många, inte minst på grund av minskad pendling.

– Det har gjort det lättare att koncentrera sig på arbetet och även lett till färre ad hoc-möten samt mer fokus på vad man ska leverera. Många har även påbörjat nya hobbies som har gett en ökad livskvalitet. Hela två tredjedelar har trivts med att arbeta hemifrån och upplever att man uppnått affärsmålen. Många vill också framgent ha möjlighet att jobba både hemifrån och på kontoret. Här gäller det att ta med det positiva från pandemin och inte återgå till hur det var 2019, säger han.

Stefan Tengblad berättade även att han ser tre huvudsakliga trender som kommer att förändra hur vi arbetar idag.

1. Flexibilisering
Möjliggörande av flexibelt arbete är den största trenden just nu och den kommer att fortgå. Flexibilisering innebär bland annat en ökning av atypiska anställningar, ett införande av agila arbetsformer och flexibla kontor samt det faktum att arbete inte nödvändigtvis måste göras på ett kontor. 

– Flexibilisering kan till exempel handla om att arbete som utförs mer plats- och tidsoberoende där man kan dra nytta av att personer jobbar i olika tidszoner. Till exempel kan några arbeta mer på kvällar när övriga i teamet är lediga. Det finns flera fördelar för organisationer med detta, speciellt när man vet att man inte har ett stadigt behov av arbetskraft. Men det kan också vara bra för individen, berättade Stefan Tengblad under webinariet. 

2. Digitalisering
Även trenden med fortlöpande digitalisering är väldigt stark. Allt mer personaladministration utförs genom digitala verktyg, vilket frigör tid för kunskapsfördjupning och mer HR-arbete. Genom analytics kan man nyttja data för beslutsfattande. På samma sätt ser vi ett AI-baserat HR-arbete växa fram menar Stefan Tengblad. 

– Förr i tiden skulle arbetssökande skicka in papper som därefter skulle kopieras och distribueras internt på företaget. Idag behöver man inte oroa sig för detta samt att pappret eventuellt kommer bort. Tekniken frigör en hel del tid som gör att man kan fördjupa sig i HR-arbetet istället. Här kommer HR-analytics spela en viktig roll eftersom de nya HR-systemen innehåller mycket information som man kan använda för beslutsfattande på olika sätt. 

3. Integrering

En tredje trend som Stefan Tengblad ser allt mer av handlar om integreringen av HR i den övriga organisationen. Känslan av att man bygger något tillsammans har förstärkts av pandemin. 

– Tidigare såg många HR som “de som sitter där borta i byggnaden” , men nu är de närvarande i mycket mer. Man jobbar mindre i silos och mer tillsammans tack vare digitala verktyg. Det transformerar och utvecklar organisationer.

I framtiden kommer vi att se en större kunskapsintegration på företag och organisationer, ett område som Stefan Tengblad valt att kalla för för OI eller “organisatorisk innovation”. 

– Forskning och utveckling finns redan idag på många företag idag men man kan även tänka sig en funktion som tar ansvar för utvecklingen av själva organisationen när det gäller exempelvis medarbetarroller och organisationsformer. Det kan vara en tvärfunktionell funktion där HR kan ta en ledande roll men där man jobbar tillsammans med till exempel IT-specialister, organisationsutvecklare, ingenjörer, hållbarhetsspecialister och varumärkesutvecklare.

Länk till webinaret >>

Sign up to see more like this