Skip to main content

Hvordan kan bedre samarbeid mellom CFO og CIO gi merverdi?

I dagens forretningslandskap er teknologi avgjørende for drift og prosesser. Økonomidirektøren (CFO) og informasjonsdirektøren (CIO) må samarbeide for å utnytte denne teknologien til å øke verdien for organisasjonen. Et sterkt samarbeid mellom de to avdelingene er avgjørende for å oppnå dette i det stadig skiftende landskapet.

CFO’ens rolle 

Økonomidirektørens rolle har utviklet seg fra å være en bakre administrativ funksjon til å bli et strategisk senter som påvirker hele organisasjonen. Som nøkkelperson for økonomiske beslutninger, er det avgjørende at økonomidirektøren har pålitelige data. For å oppnå dette må de ha tilgang til en omfattende teknologi som tilbyr integrerte teknologiløsninger, slik at flere informasjonskilder kan kombineres til én sannhetskilde. Jo mer integrert teknologien er, som et økosystem av modulære, sammenkoblede byggeklosser, jo bedre beslutningsgrunnlag får økonomidirektøren. Dette fører til bedre planleggingsprosesser, smartere forretningsbeslutninger og en generelt bedre drevet organisasjon. 
 
For å kunne presentere innsikt til resten av ledergruppen på en engasjerende måter, trenger økonomidirektøren ferdigheter i å formidle informasjon. Ved å samarbeide med finansdirektøren kan økonomidirektøren få tilgang til mer avanserte verktøy for innsamling, behandling og analyse av data som vil hjelpe til å skape en overbevisende historie fra økonomiske data. Dette vil igjen bidra til mer vellykket beslutningstaking i organisasjonen, og unngå scenarier der lederne jobber ut fra ulike regnearkdata i presentasjonene sine.  

CIO’ens rolle 

CIO har ansvaret for å integrere teknologi i alle deler av en organisasjonen for å øke effektiviteten på tvers av avdelinger. Moderne teknologi gir pålitelige data som informerer ledere om hvordan de kan planlegge for fremtiden. Det er nesten umulig å få pålitelige data når informasjon lagres i utdaterte systemer som ikke er integrerte og som ikke kommuniserer med hverandre.  Løsninger som verktøy for økonomisk planlegging og analyse (FP&A) samler data fra hele organisasjonen,  inkludert ERP-plattformer (Enterprise Resource Planning) og andre eksterne kilder. CIO samarbeider med økonomidirektøren og andre avdelinger for å sikre at systemene deres er integrerte  og at alle ansatte får opplæring i å bruke disse systemene effektivt. Samarbeid mellom CIO og resten av organisasjonen fører til bedre kommunikasjon, sterkere team og strømlinjeformede planleggingsprosesser. 

Hvordan kan bedre samarbeid mellom CFO og CIO gi merverdi?

Ifølge BPM Partners 2022 Pulse Survey opplever 79 % av økonomidirektørene at planleggingsprosessen tar for lang tid, 68 % mener den er for ressurskrevende, og 59 % oppgir at den er vanskelig å administrere. For å forbedre strategi, planlegging, og beslutningstaking, er det viktig med økt samarbeid mellom økonomidirektøren og informasjonsdirektøren. Integrerte teknologiløsninger som gir tilgang til pålitelige data kan være til stor hjelp. Ved å utnytte teknologiløsninger som integrerte ERP- og FP&A-plattformer, kan man skape én sannhetskilde som gir bedre planleggingsprosesser og mer nøyaktig rapportering av drift og resultater til ledende interessenter.  
 
Ifølge en  Gartner-rapport med tittelen  "How leading CFOs manage their time" , bruker økonomidirektøren i snitt en hel dag i uken på feil aktiviteter. Bedre samarbeid og bruk av riktig teknologi kan imidlertid gi økonomidirektøren mer tid til å fokusere på verdiskapende oppgaver.  

Datadrevet analyse 

Økonomidirektører er avhengige av at CIO-er for å få tilgang til en bredere teknologipakke og pålitelige organisasjonsdata, slik at de kan drivedatadrevet analyse og ta beslutninger basert på data. Finansdirektører trenger integrerte teknologiløsninger som henter fra ulike kilder for å hjelpe dem med planlegging og rask kommunikasjon av informasjon til styremedlemmer og ledergruppen. Ved å samarbeide kan økonomidirektører og informasjonsdirektører skape en effektiv teknologiplattform som øker organisasjonens verdi. Bedre kommunikasjon mellom disse avdelingene gjør det lettere for dem å samarbeide effektivt, og lage nøyaktige planer og strategier for vellykkede resultater. 

Verdien av delt informasjon 

Med bedre tilgang til kvalitetsdata har alle avdelinger det de trenger for planleggingsprosesser som finansiell modellering, budsjettering, prognoser og målsetting. Dette skaper også et miljø der ledere på begge nivåer kan dele kunnskap mer effektivt, bruke hverandres rapporter til å informere interne interessenter og gi innsikt i strategiske forretningsbeslutninger. 
 
Et tett samarbeid mellom økonomiavdelingen og CIO kan  skape enorm verdi ved å etablere enhetlig beslutningstaking, dypere innsikt, forbedret ressurseffektivitet, mer pålitelige data og forbedret kommunikasjon med interne interessenter. Dette samarbeidet kan dermed bidra til å skape en mer effektiv og vellykket organisasjon.  
 
Hvordan Unit4 kan støtte bedre samarbeid i organisasjonen din 
 
Unit4s People Experience-pakke er utviklet for organisasjoner som din. Med denne omfattende løsningen får du tilgang til verktøy som kan hjelpe deg å bli en strategisk CFO, uansett hvordan rollen din utvikler seg eller vokser. 
 
Her kan du finne mer informasjon.
 

Hold deg oppdatert!