Skip to main content

Ny PAC-rapport: Hva kan tjenesteytende virksomheter gjøre for å bygge robusthet og forbli konkurransedyktige?

fra  november 15, 2023 | 4 min lesetid

En studie, gjennomført av PAC (et selskap i Teknowlogy Group) på vegne av Unit4, setter søkelys på utviklingen og fremtidige prioriteringer for Europas to millioner tjenesteytende virksomheter. Undersøkelsen, som er basert på innsikt fra 400 bransjeledere, avdekker utfordringene som tjenesteytende virksomheter møter når de tilpasser seg nye arbeidsmetoder, forretningsmodeller og teknologiplattformer. Alt dette har endret seg som en konsekvens av pandemien, samt endring i behov hos både kunder og ansatte.

Økonomien er i stadig endring, og fremoverlente, tjenesteytende virksomheter iverksetter tiltak for å sikre overlevelse og vekst. Studien har identifisert store endringer i oppfatninger og holdninger siden forrige rapport, særlig når det gjelder vekstdrivere, finansdirektørens rolle og hvor viktig den digitale transformasjon har blitt. For å holde seg konkurransedyktige må bedrifter tilpasse seg disse endringene.

I denne bloggen ser vi nærmere på hovedfunnene i 2023-rapporten og hvordan de skiller seg fra året før. Analysen i denne rapporten gir ledergrupper i tjenesteytende virksomheter en referanse for å vurdere økonomiske og driftsmessige resultater i forhold til lignende selskaper. I tillegg gir det et innblikk i hvordan de planlegger å håndtere den viktige markedsdynamikken som vil prege sektoren i årene som kommer.

Viktige funn: 

 1. Vekst - Sektoren for tjenesteytende virksomheter fortsetter å vise tegn til god vekst. Til tross for noen svingninger forventer over 75% av lederne i denne sektoren at antall ansatte vil øke i året som kommer. Prosjektledere og programvareutviklere er de mest etterspurte yrkene.
 2. Vekstdrivere – De viktigste faktorene for vekst vil være å øke salget til eksisterende kunder og introdusere nye tjeneste. Dette markerer en endring fra i fjor, da 50 % av bedriftslederne oppga at nye kunder ville være den viktigste vekstdriveren. 
 3. Prosjektledelse - Det er fortsatt en utfordring for mange bedrifter å overholde tidsfrister for prosjekter. I fjor var det 45 % som ikke klarte å levere minst 25 % av prosjektene sine i tide. Dette er en stor utfordring for tjenesteytende virksomheter som prioriterer gjentagende forretninger med eksisterende kunder.
 4. Ressursstyring - Det er et stort problem at 42 % av de tjenesteytende virksomhetene ikke har oppnådd en utnyttelsesgrad på 80 % i løpet av det siste regnskapsåret. Imidlertid er det store muligheter for å øke produktiviteten i de nåværende teamene.
 5. Høyt frafall - I fjor måtte over en tredjedel av de tjenesteytende virksomhetene håndtere et frafall på over 20 %, noe som er høyere enn året før. Bedriftsledere må ta i bruk talentstyringsløsninger for å forstå årsakene til frafallet, slik at de kan utvikle strategier for å håndtere utfordringen. 
 6. Beholde talentene - Konkurransen om talenter ser ikke ut til å vedvare i mange deler av den profesjonelle tjenestesektoren. En sikring av at bedriftens omdømme positivt påvirker rekrutteringen og evnen til å beholde talentene blir stadig viktigere. Ledere mener at mer attraktive stillinger og karriereveier kan friste de som vurderer å slutte, mens mer enn tre fjerdedeler innrømmer at de må gjøre mer for å øke medarbeidernes engasjement og trivsel.
 7. Økonomidirektørens rolle - Økonomidirektører spiller en stadig viktigere rolle når det gjelder organisasjonsstrategier, salg, kundeengasjement og gjennomføring av kontrakter og avtaler.
 8. ESG (Environmental, Social, Governance)-strategier: Økonomiske endringer har ikke satt disse strategiene på sidelinjen. Færre enn en fjerdedel (22 %) av lederne mener at de har blitt mindre viktige, mens 37 % mener at de har økt i betydning. Tjenesteytende virksomheter holder fast ved sine bærekraftsplaner, til tross for økonomiske endringer. Kunder, investorer og regulerende myndigheter følger nøye med på fremskritt innen avkarbonisering. Yngre fagpersoner prioriterer ESG-faktorer når de velger arbeidsgiver.
 9. Eldre teknologi - Dette forblir en utfordring for sektoren. Mer enn tre fjerdedeler av tjenesteytende virksomheter (79 %) rapporterer at eldre applikasjoner hindrer innovasjon i virksomheten, mens ytterligere 76 % mener at manglende integrasjon mellom eksisterende systemer er en utfordring. I 2022 oppga 71 % av respondentene i undersøkelsen at gamle systemer begrenset dem, men i 2023 har dette tallet steget til 79 %, noe som tyder på at organisasjonene holder fast ved gamle systemer i stedet for å investere i ny teknologi. De virksomhetene som kommer til å lykkes best, er de som etablerer et fleksibelt fundament som gir alle avdelinger nødvending data og informasjon for å kunne tilpasse seg markedstrender og kundebehov. 
   

 

 

Oppbygging av organisasjonens motstandsdyktighet 

Organisasjonens motstandsdyktighet handler om en organisasjons evne til å forutse, forberede seg på og håndtere både mindre svingninger og plutselige forstyrrelser. Motstandsdyktighet inkluderer flere egenskaper som gir bedrifter muligheten til kunne håndtere risikoer og muligheter på en proaktiv måte.  I løpet av det siste året har bransjen for tjenesteytende virksomheter sett en tydelig trend mot å styrke organisasjonens motstandsdyktighet, lønnsomhet og kontantstrøm. Dette er et svar på det skiftende globale økonomiske landskapet. Til tross for utfordrende omgivelser er mange bedrifter fortsatt optimistiske med tanke på vekst og planlegger å ansette flere.

Barrierer for innovasjon

De tre største hindringene for innovasjon i 2023 er eldre løsninger, manglende systemintegrasjon og begrenset innsikt i resultatdata. Effektivitetsforbedringer kan bare oppnås ved å adressere de operative utfordringene som ble identifisert i fjor, inkludert feil bruk av ansatte og høy turnover. Det haster med å gjøre noe med de utfordringene rundt prosjektleveranser som ikke er optimale, slik at selskapene kan øke inntektene fra eksisterende kunder. Det er også avgjørende å modernisere det gamle applikasjonslandskapet og forbedre integrasjonen mellom ulike systemer for å muliggjøre innovasjon og skape nye tilbud til markedet.

Fokus på eksisterende virksomhet

I 2022-studien ble fusjoner og oppkjøp samt anskaffelse av nye kunder identifisert som de to viktigste driverne. Imidlertid viser 2023-rapporten at å selge mer til eksisterende kunder og lansere nye produkter og tjenester har overtatt som de primære driverne. Over 57 % av bedriftslederne i studien har til hensikt å investere i strategier for å beholde eksisterende kunder, noe som understreker vekten av å pleie den nåværende kundebasen. Kundebehandlingsplattformer vil spille en avgjørende rolle i de digitale transformasjonsstrategiene til profesjonelle tjenesteleverandører i 2023.

Alt i alt gir rapporten et spennende innblikk i den raskt skiftende markedsdynamikken i sektoren for tjenesteytende virksomheter. En rekke faktorer vil påvirke markedet i takt med at selskapene jobber med å styrke relasjonene til eksisterende kunder og utvide tilbudet sitt. Det vil imidlertid kreve en betydelig innsats for å nå disse målene. Til tross for dette, gir studien noen oppløftende indikasjoner. Det viktigste er at endringer er uunngåelige i den globale sektoren for tjenesteytende virksomheter, og at de som er i stand til å bygge robusthet og tilpasse seg på en smidig måte, vil lykkes i årene som kommer.

Vil du lære mer?

Hvis du ønsker å lese hele rapporten og få en fullstendig oversikt over sektoren for tjenesteytende virksomheter i 2023 og fremover, kan du ta en titt på PAC Research Study, Professional Services: A Benchmark for 2023, som du kan laste ned her.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan Unit4 kan bidra til å transformere din virksomhet, kan du besøke vår nettside for tjenesteytende virksomheter, eller trykk her for å bestille en demo av vår løsning.

Hold deg oppdatert!