Hoppa till huvudinnehåll
Hem

Varför kan inte Excel hålla jämna steg med processbaserade ekonomiprogram?

Ekonomiavdelningar, har aldrig varit mer bekymrade över datahantering än de är nu, och de står inför stora utmaningar eftersom trenden är att organisationer genererar mer data än någonsin tidigare. 

De som fortfarande använder äldre system som Excel och andra lokala verktyg kan ha svårt att hantera det växande behovet av en tvärfunktionell strategi för datahantering för att lösa problem som orsakas av fragmenterade data. 

Men tänk om det fanns ett bättre sätt att hantera finansiell data, ett sätt som förenklar arbetsflödet och gör att ni kan fatta snabbare och smartare beslut?

Vi kommer att titta närmare på det växande behovet av effektiv hantering av finansiell data och utforska hur Unit4 FP&A kan vara molnlösningen som ger er en enda källa till sanning.

Varför organisationer hanterar mer data nu än någonsin tidigare

Moderna organisationer har mer data att hantera än någonsin tidigare, och det skapar problem för dem som använder föråldrade verktyg.

Ett aktuellt exempel är den ökande efterfrågan på ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance), som i sig kräver en smart FP&A-process för att lyckas. Från och med januari 2024 kommer många organisationer att behöva tillhandahålla historiska och framtida ESG-rapporter, och detta kommer påverka hur investerare och partners ser på organisationen.

Även något så grundläggande som kompensationsplanering kan behöva anpassas, vilket kräver ett tvärfunktionellt samarbete mellan FP&A- och HR-teamen. Detta kan vara en utmaning när data är fragmenterad och manuella processer är organisationens enda verktyg.

De flesta moderna arbetsmiljöer är nu avlägsna och ofta globala. Det innebär att medarbetarna hanterar stora mängder data som måste integreras på ett smidigt sätt. 

Ett och samma team kan bestå av medarbetare från flera olika platser, som alla omfattas av regional arbetsrätt, skatt och olika valutor för ersättning.

Detta är bara några exempel på de många utmaningar som måste hanteras i en modern organisation. En organisation måste ha en strategisk plan för att effektivt kunna hantera både nuvarande och framtida utmaningar inom datahantering.

Click to read FP&A product brochure gated

Behovet av processbaserad programvara
 

Det finns helt klart ett enormt behov av processbaserad programvara. Det är uppenbart att de organisationer som fortfarande använder föråldrade system som Excel-kalkylblad kommer att få problem med datakonsolidering och integration.

Excel är inte ett processbaserat verktyg, det är känsligt för fel och kräver ofta mycket manuell inmatning, långa datakonsolideringstider och ineffektiv datahantering. Inte minst är de säkerhetsproblem som finns i Excel betydande, och de förvärras bara av den ökade datavolymen i en modern organisation.

CFO:n kommer alltid att ha ett stort ansvar för att hantera finansiella data. Ett gammalt system innebär mycket arbete när det gäller att säkerställa efterlevnad av regelverk samt att leverera korrekta och aktuella rapporter till andra avdelningar och chefer.

Å andra sidan kan processbaserad programvara skapa skräddarsydda processer för att hantera varje specifikt ansvarsområde som en CFO har. Genom att implementera en unik process för varje ansvarsområde, t.ex. ESG-rapportering, blir det möjligt att optimera, analysera och automatisera dessa processer.

Betydelsen av AI och automatisering för datakonsolidering bör inte underskattas. Ekonomiavdelningar kan spara mycket tid genom att låta AI automatisera manuella uppgifter som datainmatning. Detta gör att ekonomiteamen kan fokusera på mer värdefulla aktiviteter som dataanalys och prognoser, vilket i sin tur kan bygga upp organisationens motståndskraft.

McKinsey har rapporterat om effektiviteten hos processbaserade digitala funktioner och påpekar att "CFO:er som säger att deras ekonmifunktion framgångsrikt har stärkt organisationens motståndskraft under det senaste året är 4,3 gånger mer benägna än andra CFO:er att rapportera att de spenderade merparten av sin tid på att stödja digitala funktioner och avancerad analys under denna period."

Varför Unit4 FP&A och ERP är rätt för din organisation

Unit4 FP&A är en molnbaserad lösning som integreras sömlöst med era befintliga ekonomisystem och verktyg.
Vårt processbaserade affärssystem gör det möjligt för er att automatisera och effektivisera arbetsflödet, från datainsamling, hantering och konsolidering till rapportering och prognoser. Det ger er tillförlitliga och relevanta insikter i realtid som hjälper er att förbättra verksamheten och nå era mål.

Detta inkluderar processer för prognoser, rapportering och dataanalys, med instrumentpaneler och avancerade rapporteringsfunktioner. Detta gör det möjligt för ekonomiavdelningen att hantera data på ett optimalt sätt och gå från att bara hantera data till att använda den strategiskt för att uppnå verksamhetsmålen.

Dessutom kräver vår lösning inget eller lite kodning, så att ekonomipersonal kan skapa processer själva utan större kodningskunskaper via App Studio. Detta innebär att din organisation kan anpassa efter behov i framtiden, tack vare vår utbyggbara programvara.

Vårt kundforum, Community4U, gör det också möjligt för våra partners och kunder att diskutera, dela och felsöka befintliga processer och applikationer. Detta skapar en miljö där expertis kan delas och processer enkelt kan optimeras för att få ut mesta möjliga av er produkt.

Med Unit4 FP&A kan ni:

  • Samla alla era finansiella datakällor på ett och samma ställe.
  • Eliminera manuella arbetetsuppgifter och fel genom smartare datatransformering, transparens och validering.
  • Skapa dynamiska rapporter och instrumentpaneler som visar nyckeltal.
  • Utföra avancerade analyser och scenarioplanering med kraftfulla modellerings- och simuleringsfunktioner.
  • Samarbeta och kommunicera effektivt med intressenter med hjälp av interaktiva visualiseringar och kommentarer.
  • Utnyttja bästa praxis och branschstandarder med fördefinierade mallar och ramverk.

Om du vill veta mer om hur Unit4 FP&A kan hjälpa er att förenkla ert FP&A-arbete och förbättra er organisations resultat, kontakta oss idag för en kostnadsfri demo!

Håll dig uppdaterad!