Skip to main content

Bytt ut det gamle ERP-systemet med en skybasert og komponerbar ERP-løsning

fra  oktober 19, 2023 | 4 min lesetid

Teknologibruken i tjenesteytende næring har blitt stadig viktigere ettersom bedrifter vil ligge et hestehode foran konkurrentene. En av de største utfordringene virksomheter har, er knyttet til eldre systemer, spesielt ERP-systemer. Eldre system har vist seg å være rigide og tungrodde og har dermed ikke klart å endre seg så raskt til interne og eksterne krav. 

Heldigvis åpner skybaserte løsninger muligheten for at virksomheter kan takle disse utfordringene, samtidig som de gir mulighet for fleksibilitet og innovasjon i driften. Skybaserte løsninger gir en sømløs brukeropplevelse, som gjør det mulig for virksomheter å administrere ressursene bedre og maksimere sitt potensiale. I denne bloggen ser vi nærmere på hvordan utdaterte IT-systemer reduserer konkurranseevnen, og hva en overgang til skyen kan gjøre for å styrke organisasjoners motstandskraft. 

Påvirkningen av utdaterte IT-løsninger 

Med eldre systemer menes utdatert eller foreldet programvare og maskinvare som fremdeles er i bruk av organisasjoner. Disse systemene mangler ofte moderne funksjoner, er vanskelige å vedlikeholde, samt integrere med nyere teknologi. Dette kan, på ulike måter, skape store utfordringer for organisasjoner. Eldre systemer holder ikke tritt med veksten i virksomheten, mangler støtte, er dyre å vedlikeholde og utgjør en sikkerhetsrisiko på grunn av utdaterte sikkerhetsfunksjoner. De er også til hinder for samarbeid og produktivitet, siden de sjelden er kompatible med nyere teknologier. Utdaterte IT-systemer kan gjøre virksomheten mindre robust og begrense bedriftens evne til å utnytte nye løsninger. Uten moderne teknologiløsninger kan virksomheter sakke akterut i forhold til konkurrentene og slite med å holde seg relevante.

Slik overgår skybaserte løsninger utdaterte systemer

Skybaserte løsninger gir virksomheter muligheten til å takle økt arbeidsbelastning og vekst, noe som er avgjørende for tjenesteytende virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige. De gir tilgjengelighet og mobilitet, som muliggjør fjernarbeid og sømløst samarbeid. Dette øker produktiviteten og effektiviteten, og gir organisasjonene en konkurransefordel.  Skyløsninger tilbyr også bedre sikkerhet, med kryptering, sikkerhetskopiering og protokoller som beskytter sensitive data. Dette er noe eldre systemer ofte mangler, og det kan sette kundedata i fare. Eldre IT-systemer begrenser forretningsdriften, mens skybaserte teknologier gir fleksibilitet, skalerbarhet og sikkerhet. De senker kostnadene samtidig som de muliggjør fjernarbeid, katastrofegjenoppretting og rask respons på markedsendringer. Å migrere til skyen er en langsiktig investering som kan gi selskapet en konkurransefordel. 

Click to read How Cloud ERP can change your organization for the better gated

Unit4 ERPx og Industry Mesh: Én enkelt skybasert løsning

En av de største fordelene med å bruke Unit4s skybaserte løsninger er tilgjengeligheten av Unit4 ERPx og Industry Mesh, to kraftige plattformer som samarbeider sømløst for å tilby en enkelt skybasert løsning.

Unit4 ERPx er et moderne, skybasert ERP-system som er designet for å effektivisere sentrale forretningsprosesser. Systemet har et modulært design som er svært tilpasningsdyktig, og gir organisasjoner muligheten til å tilpasse det etter sine spesifikke behov. ERPx støtter flere språk og valutaer, og er derfor en ideell løsning for globale selskaper.

Med mer enn 40 års erfaring med å betjene mellomstore organisasjoner som setter mennesker i fokus og ved hjelp av de nyeste skybaserte innovasjonene, har Unit4 utviklet en ERP-løsning som sømløst integrerer økonomi, HR og prosjektfunksjoner på deres ledende, fleksible plattform. Denne smarte integrasjonen gir virksomheten muligheten til å fokusere på tre kritiske områder og endre måten medarbeiderne arbeider på: 

  • Produktivitet - Gir de riktige verktøyene for å oppnå mer med mindre innsats.
  • Hastighet - Utføre oppgaver raskt, men effektivt, for å drive en effektiv virksomhet.
  • Motstandskraft - Være i stand til å tilpasse seg endringer, håndtere forstyrrelser og integrere ny teknologi. 

Industry Mesh er et skybasert økosystem som knytter bedrifter sammen med kunder, leverandører og partnere. Det gir tilgang til et bredt spekter av forhåndsdefinerte applikasjoner og integrasjoner, som gjør det enkelt for virksomheter å utvide funksjonaliteten i ERP-systemet. Industry Mesh legger også til rette for samarbeid mellom ulike virksomheter og bransjefellesskap.

Ved å kombinere Unit4 ERPx og Industry Mesh kan virksomheter dra nytte av en enkelt skyløsning som dekker alle sine behov. De kan administrere kjerneprosesser som økonomi, HR og innkjøp med ERPx, samtidig som de kan bruke Industry Mesh for samarbeid med eksterne interessenter og få tilgang til flere applikasjoner og tjenester. Unit4s tilnærming med én enkelt skybasert løsning reduserer kompleksitet og sikrer datakonsistens på tvers av alle forretningsfunksjoner. Dette fjerner behovet for kostbare og tidkrevende integrasjoner mellom ulike systemer. Fleksibiliteten og den modulære utformingen av Unit4 ERPx gjør det enkelt for organisasjoner å tilpasse seg endrede forretningsbehov og skalere opp eller ned etter behov.

Kraften i modulær design uten koding

Unit4 sin skybaserte løsning tilbyr et modulært design med lite eller ingen kode. Dette gir virksomheter  full kontroll over løsningene uten behov for utviklere. Med et brukervennlig grensesnitt kan bedrifter raskt tilpasse seg endrede forretningsbehov og justere moduler uten kodingsferdigheter. Denne tilnærmingen gir fleksibilitet når det gjelder skalerbarhet, vedlikehold og oppdateringer, noe som muliggjør raskere innovasjon i et konkurranseutsatt miljø.

Fleksible lisensplaner for å møte endrede markedsbehov

Unit4 tilbyr fleksible lisensplaner som kan tilpasses endrede markedsbehov. Dette gir skalerbarhet og reduserer unødvendige programvare- og maskinvarekostnader. Enkel budsjettering gjør det også enklere for bedrifter å planlegge og investere i vekstprosjekter. 

Unit4 sin forpliktelse til kontinuerlig innovasjon

Unit4 er forpliktet til å være i forkant av utviklingen i næringslivet. Deres veikart er designet for å forutsi markedsbehov og sikre at deres skybaserte løsninger alltid er i forkant av innovasjonen.

Unit4s fleksible utviklingsprinsipper og fokus på innovasjon sikrer at løsningene alltid er i tråd med virksomhetens behov. Unit4 introduserer kontinuerlig nye funksjoner, noe som gjør de skybaserte løsningene rustet for fremtiden. Fleksible lisensplaner gir bedre kontroll og kostnadseffektivitet. Virksomheter kan stole på at Unit4 for leverer en enkel og sømløs brukeropplevelse.

Unit4s inngående kjennskap til bransjen for tjenesteytende virksomheter

Unit4 har over 40 års erfaring med å levere skybaserte bedriftsløsninger, og spesialisert seg på å tilby tjenester til tjenesteytende virksomheter. Kjennskapen til denne typen virksomheter har gjort det mulig for dem å skape skybaserte løsninger som er skreddersydd for de unike behovene til disse organisasjonene.

Tjenesteytende virksomheter er en svært konkurranseutsatt bransje der tid, talent og ressurser er avgjørende for å lykkes. Unit4s løsninger er designet for å strømlinjeforme driften og gi virksomhetene muligheten til å fokusere på egen kjernevirksomhet.  Med en omfattende verktøykasse gjør Unit4 det enklere for tjenesteytende virksomheter å administrere alle aspekter av virksomheten, fra økonomistyring til prosjektstyring og ressursallokering.

Unit4 erkjenner den kontinuerlige utviklingen bransjen for tjenesteytende virksomheter. Derfor er de opptatt av å levere skalerbare og fleksible skybaserte løsninger som passer til alle virksomheters unike behov. Deres inngående forståelse av bransjen betyr også at de kan forutsi nye trender og ligge i forkant i utviklingen, slik at kundene alltid er oppdatert på den nyeste beste praksisen og teknologien.

Les mer her om hva vi hvilke løsninger vi kan tilby.

Hold deg oppdatert!