Skip to main content
Hjem
laptop with graph and coins

Verdi kontra pris – forstå verdien av SaaS ERP

fra  august 9, 2022 | 4 min lesetid

I dagens markedssituasjon er det vesentlig for enhver organisasjon å forklare verdien av tilbudene sine på en relevant og differensiert måte. Dette er ekstra viktig i SaaS-verdenen, der kjøpere har gått vekk fra en verden av opprinnelige kostnader mot en verden der de forventer kontinuerlig verdi som kan realiseres og maksimeres gjennom produkter og løsninger i skyen. Dette kan ikke forklares tydeligere enn med sitatet nedenfor fra Simon Sinek:

Value is not determined by those who set the price. Value is determined by those who choose to pay it.

Som fagfolk leter vi alltid etter det beste produktet til den beste prisen. Men leter vi etter den beste løsningen med den beste verdien? Denne artikkelen går litt dypere inn i dette, med fokus på SaaS ERP-segmentet og spesielt Unit4 ERP.

Resultatbasert salg

For å forklare verdien av Unit4 ERP kan vi bruke et lignende eksempel om å kjøpe en elbil.

Når du har besøkt bilforhandlerens nettsted og valgt modellen og spesifikasjoner du vil ha, kan bilforhandleren effektivt presentere tilsynelatende høye kostnader på en måte som er lettere å akseptere for kjøperen.

Dette gjør de ved å vise verdien som dette kjøretøyet kan gi deg på ulike områder:

 • Direkte kostnadsutgifter og besparelser ved enten å eliminere bensinkostnader eller å få støtte/rabatter fra statlige organer som vil oppmuntre folk til å bruke elbil
 • Eliminere behovet for å kjøre til bensinstasjonen og dermed spare tid som brukes ifm. bilen
 • Bruke kollektivfeltet i rushtiden
 • Automatiske programvareoppdateringer og kontinuerlig innovasjon på bilen som øker kapasiteten og sikkerhetsfunksjonene over tid

Historisk sett har virksomheter fokusert på opprinnelige kostnader når de anskaffer en ny programvareløsning – nesten som å kjøpe en tradisjonell bil. Du betaler, du får bilen og du beholder den. I dagens servicedrevne økonomi har imidlertid fokuset skiftet fra en opprinnelig kostnad til en mer helhetlig livssykluskostnad som kan muliggjøre strategiske forretningsmål og resultater for sluttbrukerne, som eksempelet om elbiler ovenfor viser.

La oss se på to synspunkter fra organisasjoner i ERP-verdenen: Hvorfor de ser etter skyløsninger, og hvilke utvalgskriterier de bruker for å velge programvarepartner.

Hovedargumenter for å flytte til skyen

 • Det muliggjør vekst og skalering.
 • Det er behov for digital transformasjon
 • Man vil oppnå driftseffektivitet.
 • Man vil gi ansatte og kunder en bedre opplevelse.
 • Man vil redusere behovet for å oppdatere et utdatert, svært tilpasset system.

Alle disse er knyttet til tydelige resultater som de prøver å oppnå.

Utvalgskriterier

 • Behovet for en løsning som er riktig for bransjen de er i.
 • Har kapasitet til å drive en effektiv virksomhet.
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Kan utvides og fungere i helheten.
 • Overholder kravene.

Alle disse er også knyttet til tydelige resultater.

Forstå verdien av ERP i skyen

Når du snakker med ledergrupper om hvordan de måler verdi, tilsvarende elbileksempelet som er beskrevet tidligere, dukker det vanligvis opp fire temaer, som alle kan aktiveres, måles og overvåkes via Unit4 ERP:

1. Totale eierkostnader: Dette er kostnader som kan elimineres eller unngås ved å flytte til skyen.

Tenk på alle de løpende utgiftene knyttet til å leve med og administrere en lokalt installert løsning. Betydelige muligheter for besparelse inkluderer kostnader for tilpasninger, kostnader for oppgraderinger, tid og innsats brukt på integreringer og gjenoppretting etter katastrofer, tid og ressurser brukt på den lokale maskinvaren og investeringer i SSO/sikkerhet/svindel osv.

iceberg chart

 

2. Forbedret effektivitet: Forbedring av effektiviteten til viktige funksjoner som økonomi-, personal- og IT-avdelinger ved å bruke et system som kan automatisere viktige prosesser, gi konfigurerbarhet ved design av nye prosesser og muliggjøre selvbetjening for alle brukere.

Dette gjør det mulig for økonomi- og personalavdelinger å gå fra et transaksjonsbasert fokus til et informasjonsdrevet fokus.

pyramid chart

 

3. Bedriftens effektivitet: Covid-pandemien har satt søkelyset på økonomi- og HR-sjefer, og daglige ledere vender seg stadig til dem for hjelp med å forme strategien og styre båten gjennom betydelige omveltninger i forretningsmodellen.

Vi ser en økende etterspørsel for at CFO-er skal gi informasjonsdrevet innsikt på tvers av planlegging, budsjettering og prognostisering, samt behandling og analyse av ikke-finansielle data.Slik innsikt kan gi betydelige fordeler for topp- og bunnlinjen.

På samme måte har HR-sjefens rolle utviklet seg betydelig, og i dagens klima, der mange sier opp på jakt etter bedre muligheter, er det avgjørende å ha strategier på plass for å tiltrekke, beholde og fremme talenter på arbeidsplassen.

Unit4 ERP er et system der ledere kan få raske, nøyaktige sanntidsdata og innsikt i arbeidsstyrken, slik at de kan ta bedre informere beslutninger.

Fordeler inkluderer bedre intern mobilitet og forfremmelser, optimaliserte L&D-programmer, kortere tid til å fylle kritiske stillinger og forbedret kompensasjonsplanlegging.

4. Engasjement: Alle fordelene ovenfor materialiserer seg ikke hvis systemet ikke passer til hele organisasjonen.Et intuitivt, brukervennlig system som gjør det mulig å arbeide optimalt på arbeidsområdet ditt, som fungerer som en digital assistent, og som anbefaler den beste måten å utføre oppgaver på, vil gjøre mye for å skape en engasjert arbeidsstyrke.

Dette skaper i sin tur betydelig forretningsverdi ved å muliggjøre smidig onboarding, muliggjøre større grad av selvbetjening og redusere frustrasjon, som alle spiller en rolle i å redusere antall ansatte som sier opp.

Konklusjon

Nå forventes kontinuerlig verdi. Derfor, som med sammenligningen om å kjøpe en elbil, må verdien presenteres som resultater som kan måles og overvåkes kontinuerlig, og som vil gjøre det enkelt å velge hva man skal kjøpe.

Dette skiftet med å forstå livssyklyskostnader og oppnå strategiske forretningsmål gjennom informasjonsdrevet fokus, har ført til en endring i hvordan verdi måles. Resultater som kostnadsbesparende muligheter, effektivitetsforbedringer, informasjonsdrevet innsikt og en mer engasjert arbeidsstyrke understøtter behovet for å investere i fremtiden.

Sign up to see more like this