Skip to main content
Värde kontra pris – att förstå värdet av SaaS ERP

Värde kontra pris – att förstå värdet av SaaS ERP

från  juni 13, 2022 | 4 min läsning

I dagens marknadsläge är det absolut nödvändigt för alla organisationer att formulera värdet av sina erbjudanden på ett relevant och differentierat sätt. Detta är extra viktigt SaaS-världen, där köpare har gått från en värld av förskottskostnader, till en värld där de förväntar sig kontinuerligt värde som kan realiseras och maximeras genom produkter och lösningar i molnet. Eller som Simon Sinek förklarar i nedan citat; 
 

simon sinek


Vi letar ständigt efter den bästa produkten till det bästa priset, men frågan är om vi letar vi efter den bästa lösningen med det bästa värdet? Denna artikel kommer att gå in lite mer på djupet i denna fråga med fokus på SaaS ERP-segmentet och i synnerhet Unit4 ERP.

Resultatbaserad försäljning

För att förklara värdet på Unit4 ERP kommer vi använda köpet av en elbil som exempel; 
Efter att ha besökt hemsidan och valt ut modell samt de tillbehör vi önskar, kommer leverantören av elbilen effektivt motivera de till synes höga kostnaderna, de gör detta genom att formulera det värde som elbilen kan ge dig på olika sätt:

•    Direkta kostnadsbesparingar och besparingar genom att antingen eliminera bensinkostnader eller få bidrag/rabatter från staten för att uppmuntra användningen.
•    Ta bort behovet av att åka till bensinstationen på fritiden och därmed optimera din totala produktivitet när det gäller din bil.
•    Automatiska programvaruuppdateringar och kontinuerlig innovation tillämpas på bilen, vilket höjer kapaciteten och säkerhetsfunktionerna över tid.

Historiskt sett har företagen fokuserat på initialkostnaderna när de skall investera i ny programvara – ungefär som vid köp av en vanlig bil. Du betalar, får bilen och behåller den.
I dagens tjänstedrivna ekonomi har dock fokus skiftat från en initialkostnad till en mer holistisk livscykelkostnad som påtagligt kan möjliggöra strategiska affärsmål och resultat för slutanvändarna, vilket exemplet ovan visar.

Låt oss titta på två faktorer från ERP-världen: Varför letar organisationer efter molnlösningar och vilka urvalskriterier har de för att hitta rätt leverantör.

Huvudkatalysatorer för en flytt till molnet

•    Molnet möjliggör tillväxt och skalbarhet
•    Behovet av digital transformation
•    Förbättra den operativa effektiviteten
•    Förbättra kund- och medarbetarupplevelsen
•    Minska behovet av att uppdatera ett föråldrat och specialanpassat system

Alla dessa är kopplade till tydliga resultat som de försöker uppnå.

Urvalskriterier – En leverantör som har

•    En lösning som är rätt för den bransch de verkar i
•    Har förmågan att driva sin verksamhet effektivt
•    Tillhandahåller ett smidigt UX
•    Kan utökas och arbeta med det bredare affärslandskapet
•    Uppfyller regelverkskraven

Alla dessa kriterier är även kopplade till tydliga resultat
 

Förstå vad ERP innebär

När du frågar ledningsgrupper om hur de mäter värde, som i exemplet ovan med elbilen, framträder vanligtvis fyra teman som alla kan aktiveras, mätas och övervakas via Unit4 ERP:

1. Total ägandekostnad
Detta är kostnader som kan minskas eller elimineras genom att flytta till molnet. Tänk på de årliga kostnader för att arbeta med och förvalta en lokalt installerad lösning. Kostnadsbesparing kan göras inom flera områden, exempelvis kostnader för anpassningar och uppgraderingar, tid och ansträngning som slösas på integreringar och katastrofskydd, utgifter för lokal hårdvara samt investeringar i SSO/säkerhet/bedrägeribekämpning etc.

 

iceberg chart


2. Effektivitetsförbättringar
Förbättra effektiviteten hos funktioner som ekonomi, HR och IT genom att tillhandahålla ett system som kan automatisera huvudprocesser, tillhandahålla konfigurering vid utformning av nya processer  msamt öjliggöra självbetjäning över hela användarbasen. På så sätt kan Ekonomi och HR gå från ett transaktionsinriktat fokus till ett informationsdrivet fokus.
 

pyramid chart


3. Företagseffektivitet

Under Covid-pandemin har ekonomi- samt HR-chefer hamnat i strålkastarljuset och VD litar allt mer på dem för att hjälpa till med att utforma strategier och styra verksamheten genom osäkra tider.
Vi ser en växande efterfrågan på ekonomichefer som ger informationsdrivna insikter inom planering, budgetering och prognostisering samt analys av icke-finansiella data. Sådana insikter kan ge stora effekter på intäkterna och slutresultatet. Ett exempel är minskning är bättre kontroll på upphandling och omkostnader, snabbare avslut, bättre identifiering av riskkunder och optimering av rörelsekapital via bättre variansdetektering.
På ett liknande sätt har HR-chefernas roll utvecklats avsevärt. När många medarbetare säger upp sig för bättre möjligheter, är det viktigt att ha strategier för att attrahera, behålla och utveckla talanger på arbetsplatsen. Unit4 ERP fungerar som möjliggörare genom att tillhandahålla ett gemensamt system där ledare kan få snabba, korrekta realtidsdata och insikter om sin personal och kan fatta välgrundade beslut. Ytterligare fördelar inkluderar bättre intern rörlighet och befordran, optimerade L&D-program, snabbare tillsättning av kritiska tjänster och förbättrad kompensationsplanering.

4. Engagemang:
Ni kommer inte att få de ovanstående fördelarna om inte systemet används i hela organisation. Ett intuitivt och lättanvänt system som gör det möjligt att arbeta optimalt på arbetsplatsen fungerar som er digitala assistent och rekommenderar det bästa tillvägagångssättet, vilket gör mycket för att skapa en engagerad arbetsstyrka. Detta skapar i sin tur ett stort värde genom att möjliggöra en smidig onboardingupplevelse, dessutom effektiv självbetjäning och minskad frustrationen.

Sammanfattning
Nu förväntas man demonstrera ett kontinuerligt värde, så precis som i analogin med att köpa en elbil måste värdet presenteras som resultat som hela tiden kan mätas och övervakas och som gör köpbeslutet enkelt. Övergången mot förståelsen för livscykelkostnader och sedan uppnå strategiska företagsmål genom ett informationsdrivet fokus har lett till en förändring i hur värdet mäts. Möjligheter till kostnadsbesparingar, effektivitetsförbättringar, informationsdrivna insikter och en mer engagerad personal är resultat som underbygger ett beslut om att investera för framtiden.
 

 

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta