Skip to main content
wrestling with the question

Vurderer dere skybasert ERP? IDC kan guide dere!

I den moderne verden hviler din evne til å drive virksomheten på ERP. Og når vi, som nylig skjedde, blir tvunget til å tilpasse oss usikre forhold og radikalt nye måter å jobbe på, blir dette tydeligere enn noen gang. Å gjøre det riktige valget av forretningssystem er direkte knyttet til din evne til å nå forretningsmål i fremtiden. For å hjelpe deg med å ta den riktige avgjørelsen, uansett hva fremtiden bringer, har IDC laget en guide som hjelper deg med å vurdere hvilken ERP-løsning som er riktig for din virksomhet.

Problematisk med utdatert ERP-teknologi

Forretningssystemet er spesielt viktig i organisasjoner hvis suksess avhenger av ansatte og deres unike ferdigheter og kunnskapsbase, i stedet for bare å administrere varelager og produksjon.

IDC mener at mange eldre plattformer skaper utfordringer, og mangelen til evnen å koble sammen systemer skaper datasiloer og en barriere mellom data og behov. Dette innebærer en reaktiv tilnærming til både beslutningstaking og strategisk planlegging. En analyse kan ta uker og være utdatert så snart den er fullført, takket være mangelen på sanntidsdatasynlighet.

Når du heller ikke kan automatisere grunnleggende arbeidsprosesser, går du glipp av tiden som kan vies til mer verdiskapende og kundeorientert arbeid.

Disse problemene har bare blitt forverret av covid-19-pandemien ettersom eldre systemer ga store utfordringer og fikk oss til å tenke på hvordan vi kan håndtere det meste av våre personlige liv på en mobiltelefon, men ikke få tilgang til forretningsappene vi trenger på jobben.

I tillegg til dette er tjenestesektoren i endring, og for å sikre vekst kreves det teknologi for å legge til rette for tjenesteutvikling og få konkurransekraft. Med store deler av arbeidsstyrken eksternt, må vi stole på teknologi mer enn noen gang før – og teknologi, inkludert ERP, påvirker også de ansattes trivsel i organisasjonen.

Riktig ERP-løsning hjelper bedrifter med å overvinne utfordringer raskere

Det er få selskaper har ikke blitt negativt påvirket av pandemien – mange har rett og slett siktet på kontinuitet i driften og kvalitet fremfor vekst de siste årene. IDC mener imidlertid at velvoverveide investeringer i teknologi som lar oss gå fra kontinuitet til en tilstand av optimalisering og motstandskraft er det som har gjort det mulig for mange virksomheter å prestere bedre.

Mange bedrifter ser rask avkastning fra investeringer i nye teknologier som bidrar til kostnadsoptimalisering (som smartere fakturerings- og arbeidsflytstyringsverktøy) og forretningsresiliens – som løsninger som kan måle og forbedre ansattes engasjement, modulære ERP-systemer som muliggjør levering av nye tjenester og FP&A-verktøy (https://www.unit4.com/no/products/budget-and-forecasting-software) som kan tilby mer intelligent økonomisk planlegging og budsjettering.

Skyen er fremtiden for ERP

Skyteknologi – og skybasert ERP spesielt – har vært en nøkkelpilar for personalintensive organisasjoner gjennom hele pandemien. Noen har til og med sagt at uten den ville de blitt tvunget ut av virksomheten. Minst halvparten av beslutningstakerne i tjenestebedrifter bruker skyteknologi som en del av krisehåndteringen, for å redusere kostnader, optimalisere driften, drive vekst og som en kilde til innovasjon.

På ERP-området gir skyløsninger unike fordeler. Muligheten til å få tilgang til systemer hvor som helst og når som helst, administrere massive datasett på hvilken som helst enhet og samarbeide om forskjellige prosjekter til en hver tid er åpenbare taktiske fordeler. Men utover dette gir muligheten til å skalere opp og ned etter behov, til å koble sammen kunder, leverandører og ansatte sømløst, og opprettholde overholdelse av lover og forskrifter, store langsiktige strategiske fordeler. I tillegg til å skape en plattform for fremtidig innovasjon via AI, maskinlæring, intelligente arbeidsflyter og inkorporering av flere datasett både i og utenfor bedriften.

Alt dette er veldig bra, men i dagens usikre miljø, hvordan kan du bestemme hvilken ERP-løsning som vil fungere best for deg?

Rapporten avsluttes med tre verktøy som gir deg konkrete tips og praktiske råd når du skal velge den ERP-plattformen som best kan hjelpe deg med å lykkes i fremtiden, inkludert en løsningsevaluering. Last ned i dag!

Sign up to see more like this