Hyppää pääsisältöön
Kotisivu
tips for CFO

Tulevaisuuden talousjohtaja – Miksi rooli muuttuu ja mitä seuraavaksi

kirjoittaja  joulukuu 13, 2022 | 2 min lukuaika

Nykypäivän yritykset käyvät läpi suuria muutoksia ja kehityksen takana ovat teknologinen kehitys, digitalisaatio ja globalisaatio. Vaikka nämä muutokset ovat lisänneet vaatimustenmukaisuuden kustannuksia, ne ovat myös luoneet paremmat edellytykset hallita yleiskustannuksia ja päästä suuremmille markkinoille.

Digitaalisen teknologian avulla yritykset voivat tehdä yhteistyötä useiden toimittajien kanssa ja tavoittaa paljon enemmän potentiaalisia asiakkaita kuin aiemmin oli mahdollista. Teknologia on myös luonut täysin uudet edellytykset analysoida toiminnan tehokkuutta koko toimitusketjussa.

Yritysten muuttuessa myös sinun on ymmärrettävä taloudelliset tekijät ja kuinka ne vaikuttavat toimintaan. Tässä kehityksessä yhtiön talousjohtajalla on keskeinen rooli, joka viiden vuoden kuluttua myös näyttää täysin erilaiselta kuin nyt. Ja kaiken takana on tekninen kehitys ja digitalisaatio.

Uusi tekniikka antaa uutta tietoa

Yksinkertaiset IT-järjestelmät ja laskentataulukot korvataan pilvipohjaisilla järjestelmillä ja interaktiivisilla käyttöliittymillä, joissa tietoja analysoidaan ja visualisoidaan, usein automaattisesti, mikä lyhentää aikaa, joka aiemmin kului kaavioiden luomiseen ja samalla vähentää virhelähteitä. Koska monet liiketoiminnan prosessit ovat tietokoneistettuja, niitä voidaan usein samaan aikaan seurata automaattisesti ilman, että kukaan kerää tietoja. Lisäksi kaikki näiden järjestelmien yhä tehokkaampien työkalujen avulla tuottama data voi antaa organisaation eri osille pääsyn niiden omiin tarpeisiin räätälöityyn tietoon.

Uusi tieto merkitsee uusia näkemyksiä

Kykenemällä yhdistämään yrityksen päivittäisen toiminnan tiedot taloustietoon ja talousjohtajan näkökulmaan, voit luoda liiketoiminnasta yhtenäisen kuvan, joka luo uusia mahdollisuuksia strategiseen johtamiseen. On esimerkiksi helpompi nähdä syy-seuraussuhde kuin yhteys eri tekijöiden välillä ja ehdottaa tehokkaita toimenpiteitä.

Esimerkiksi tehtaan tuotantopäällikkö näkee, kuinka monta tuotetta valmistettiin tunnissa ja kuinka monta piti hävittää. Talousjohtaja näkee, kuinka paljon kunkin tuotteen valmistaminen maksaa työvoiman, raaka-aineiden, yleiskustannusten ja muiden kustannusten perusteella, kun vialliset tuotteet on vähennetty. Näin voit tehdä perustellumpia päätöksiä esimerkiksi uusista laiteinvestoinneista tai tuotannon työtuntien lisäämisestä.

Uudet näkemykset edellyttävät uudenlaista johtajaa

Kaikki tämä uusi tieto on arvokasta, mutta tarvitaan tulkki ymmärtämään sitä ja muuttamaan se konkreettisiksi toimiksi ja toimintasuunnitelmiksi. Muuten on kuin näkisi nopeusmittarin voimatta vaikuttaa kaasupolkimeen. Tässä kuvaan astuu tulevaisuuden talousjohtaja. Henkilöt, joilla on tämä rooli liiketoiminnassa, voivat mitata yrityksen suorituskykyä ja analyysien avulla löytää keinoja tehostaa toimintaa. Näin he voivat työskennellä kasvattaakseen myyntiä ja kannattavuutta ja siten kasvattaa yrityksen arvoa.

Tällaisella talousjohtajalla on siten erittäin tärkeä strateginen tehtävä, joka ulottuu paljon pidemmälle kuin aiempi roolin määrittely talouden raportoijana. Tulevaisuuden talousjohtaja työskentelee operatiivisena johtajana analysoitavien järjestelmien parissa helikopteriperspektiivistä ja hänellä on paljon paremmat mahdollisuudet havaita liiketoiminnan kaikkien eri tekijöiden pitkän aikavälin vaikutukset.

Säännökset ja osakkeenomistajat

On tärkeää ymmärtää, että näitä näkemyksiä ja teknisiä mahdollisuuksia ei ole vain omassa suljetussa organisaatiossa. Osakkeenomistajat vaativat liiketoiminnalta suurempaa läpinäkyvyyttä ja he saavat kuvauksen siitä, miten yksi muutos johtaa tiettyihin päätöksiin, ja saavat informaation tulkattuna ja selitettynä.

Strategiassa puolestaan ​​on kyse eteenpäin katsomisesta ja siitä, miten löytää uusia tapoja luoda arvoa omistajille. Joten, jos talousjohtaja halutaan nähdä strategisena resurssina, hänen on oltava aktiivisesti mukana etsimässä uusia tapoja lisätä arvoa. Lisäksi uusi teknologia ja yhä kauempana sijaitsevat uudet markkinat ovat johtaneet siihen, että myös sääntely kasvaa, ennen kaikkea se, miten taloudelliset päätökset ja tulos kirjataan ja esitetään. Yhtiön talousjohtajalla on parhaat mahdollisuudet hallita näitä kahta asiaa.

Katso eteenpäin

Teknologian kehittyessä ja uusien säännösten myötä talousjohtajien tulee hallita monia eri osa-alueita. Perinteisen taloudellisesta raportoinnista vastaavan roolin lisäksi talousjohtajan tulee pystyä arvioimaan tietoa yrityksen eri osa-alueilta ja toimimaan neuvonantajana varmistaakseen, että muutkin yrityksessä ymmärtävät olemassa olevat näkemykset ja toimivat niiden pohjalta.

Tulevaisuuden talousjohtajalla on myös oltava taloudellista ymmärrystä ja sosiaalista kykyä toimia lakien ja määräysten toimeenpanijoina ja valvojina toimivien viranomaisten kanssa. Yhä monimutkaisemmat säädökset vaikuttavat liiketoimintaan, mikä edellyttää niiden ymmärtämistä.

Hallitaksesi muutoksia yritysmaailmassa sinun tulee talousjohtajana kyetä selittämään organisaatiollesi, miksi sinun on toimittava tietyllä tavalla tai ohjata liiketoimintaa tiettyyn suuntaan. On myös ymmärrettävä ja hallittava globaalien markkinoiden ja talouden riskit, valuutta, juridiset sudenkuopat maissa, joissa on erilainen lainsäädäntö.

Lisää samankaltaista sisältöä saat tilaamalla tästä uutiskirjeemme