Skip to main content
Hjem

Fem gode råd for å gå fra støttefunksjon til strategisk rolle med teknologidrevne løsninger

Ifølge Info-Tech Researchs CIO Priorities 2023 Survey definerer de fleste IT-sjefer seg selv i en rolle hvor de skal forsøke å holde kostnadene nede og sørge for at styret er fornøyd. IT-sjefer innen tjenesteytende virksomheter har en unik mulighet til å gå fra en støtterolle til en strategisk rolle og utnytte ERP- og teknologidrevne løsninger for å skape vekst, forbedre driften og sikre at organisasjonen griper muligheter og samtidig beskytter virksomheten mot potensielle fallgruver.

Overgangen fra støttefunksjon til en strategisk rolle krever at IT-sjefene tenker annerledes om ansvarsområdene sine. IT-sjefen er ikke lenger bare den som passer på at teknologier blir implementert. Ved å tilpasse teknologiinitiativene til organisasjonens overordnede mål kan IT-sjefene bidra til å sikre at teknologien brukes til å fremme vekst og innovasjon. Nøkkelen er å gå bort fra forestillingen om teknologi som en isolert støttefunksjon og i stedet ta i bruk teknologiens transformative rolle innen tjenesteytende virksomheter.

Hva må IT-sjefer fokusere på for å ta en annen rolle? 

Forutse inflasjon i budsjettene

 • IT-sjefer må tenke innovativt og balansere forskjellige prioriteringer som konkurrerer med hverandre. Selv om IT-budsjettene ikke forventes å bli kraftig redusert, kan det hende at de må være fleksible for å muliggjøre strategiske endringer i virksomheten.
 • Ved å ta i bruk ny teknologi og samarbeide tett med pålitelige leverandørpartnere kan IT-sjefer posisjonere seg som viktige pådrivere for transformative endringer. Ved å flytte virksomheten fra lokale løsninger til skyen får de større fleksibilitet, kan fakturere månedlige tjenester i stedet for faste datasenterkostnader og få skalerbarhet.
 • Ved å levere resultater som ikke direkte har med teknologi å gjøre, kan IT-sjefer også posisjonere seg som strategiske innovatører. Ved å bygge pålitelige partnerskap med løsningsleverandører kan IT-sjefer bidra til å sikre at organisasjonen har de riktige verktøyene for å nå sine strategiske mål. I tillegg vil optimalisering av andre avdelinger, for eksempel økonomi eller HR, til syvende og sist redusere kostnadene. Leverandørene bør også kunne bidra til en kundeorientert opplevelse, for eksempel ved å optimalisere prosjekter for å oppnå raskere verdiskapning. 
 • Samarbeid med leverandører som forstår bransjen din og kan gi råd om beste praksis. De kan vedlikeholde integrasjoner med viktige datakilder og applikasjoner i bransjen for å unngå omarbeiding og vedlikeholdskostnader.

Hold tritt med AI - i riktig tempo for din virksomhet

 • Info-Tech Researchs CIO Priorities 2023 Survey viser at AI for øyeblikket er den sjette mest populære teknologien å investere i, etter Cloud computing (82 %), grensesnitt for applikasjonsprogrammering (64 %), workforce management-løsninger (44 %), datasjøer (36 %) og neste generasjons cybersikkerhet (36 %). Men når respondentene ble spurt om hva de planlegger å investere i for fremtiden, havnet AI på andreplass bak Cloud. Og med de nyeste innovasjonene innen generativ AI på markedet vil dette bare øke eksponentielt.
 • For å gå fra kun å reagere på teknologiske endringer, må IT-sjefene fokusere på å bruke passende teknologi for å oppnå bedre forretningsresultater. Dette krever en dyp forståelse av organisasjonens mål og hvordan teknologien kan brukes til å nå dem. Det betyr at man må synliggjøre verdien av teknologiinvesteringer for virksomheten og lede teknologiinitiativer som er i tråd med forretningsstrategien.
 • Undersøkelsen viser også at den vanligste grunnen til å implementere digitale løsninger som utnytter kunstig intelligens, er å forbedre effektiviteten på ulike måter. Nesten syv av ti organisasjoner ønsker å øke antall ansatte til å utføre oppgaver på høyt nivå ved å automatisere repetitive oppgaver, 67 % ønsker å øke produktiviteten uten å øke antall ansatte, og 59 % ønsker å redusere menneskelige feil.
 • Data er en kritisk faktor for beslutningstaking, og IT-sjefer må være i stand til å bruke data som grunnlag for strategiske beslutninger. For å imøtekomme fremtidige kundebehov og holde tritt med konkurrentene, må IT-sjefene sørge for at deres data er klar for fremtidige AI-modeller.
 • Informasjonsdirektøren bør vurdere å samarbeide med leverandører som planlegger å investere i AI-initiativer som bidrar til å forbedre medarbeidernes opplevelser og effektivitet, for eksempel chatbots som raskt finner informasjon, og AI-drevne virtuelle assistenter som kan gi kundene mer effektiv og personlig støtte.
 • Utvikling av en datadrevet kultur internt i organisasjonen, sammen med investeringer i verktøy for analyse og visualisering av data kan gi mer skreddersydde og personlige løsninger. Dette vil øke kundetilfredsheten, holde på kundene og styrke IT-sjefens påvirkning på forretningsdriften. 

Click to read ERP product brochure Gated

Balansere utfordringene med sikkerhet og brukervennlighet for de ansatte

På den ene siden må organisasjoner sørge for at dataene og systemene deres er beskyttet mot eksterne trusler, og på den andre siden gi de ansatte den tilgangen til data og applikasjoner som er nødvendig for at de skal kunne utføre jobben sin effektivt.

Ta i bruk en risikobasert strategi til cybersikkerhet. Identifiser høyrisikoområder, bruk avanserte brannmurer og programvare mot skadelig programvare, og iverksett egnede sikkerhetstiltak for ansatte med tilgang til sensitive data med flerfaktorautentisering.

Bygg en kultur for cybersikkerhet og sørg for at retningslinjer og prosedyrer er klare, klare og enkle å forstå. Ved å gi de ansatte nødvendig opplæring og tilgjengelige ressurser kan de bli i stand til å oppdage potensielle trusler og iverksette tiltak for å redusere dem.

Ta i bruk hybride samarbeidsmodeller

 • Ifølge Info-Techs 2023-undersøkelse bruker 90 % av alle organisasjoner en eller annen form for hybridarbeid. IT-sjefer i tjenesteytende organisasjoner har ikke bare et ansvar for å legge til rette for denne overgangen til fjernarbeid, men også en mulighet til å øke produktiviteten ved hjelp av de riktige skybaserte applikasjonene. Eksternt arbeidende team trenger også de riktige verktøyene for å samarbeide og kommunikasjon.
 • Trivsel spiller en stor rolle, og organisasjoner som overvåker og reagerer på trivselsutløsende faktorer oppnår ofte bedre resultater. For ansatte som jobber hjemmefra, kan det være vanskelig å skille mellom jobb og privatliv, noe som kan føre til utbrenthet. For å motvirke dette bør IT-sjefer samarbeide med HR-avdelingen om å utvikle fleksible retningslinjer som gir muligheter for avkobling utenom arbeidstid. Riktig programvare kan også hjelpe ledere på tvers av virksomheten med å identifisere faresignalene for utbrenthet.
 • Ved å kartlegge verdikjeden i organisasjonen og for å vise de ansatte i administrasjonen hvordan arbeidet deres direkte påvirker kundeopplevelsen, kan man fremme samarbeid og bidra til en personorientert organisasjonskultur.

Sørg for å opprettholde den digitale fremdriften

 • Mange organisasjoner investerte mye i digitale løsninger under pandemien. Selv om det er viktig å holde seg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene for å holde seg i forkant av konkurrentene, må IT-sjeferer også fokusere på å få utbytte av de investeringene som allerede er gjort. Digital transformasjon er en reise, ikke et mål, og de ansattes krav om bedre digitale opplevelser forsvinner ikke.
 • Eldre systemer hemmer vekst, innovasjon og fleksibilitet. IT-sjefer bør forenkle driften ved å samarbeide med en pålitelig leverandør med solid bransjeekspertise innen skybasert programvare. Dette kan eliminere behovet for vedlikehold av lokale applikasjoner internt, som ofte er både ineffektive og kostbare.

Slik kan Unit4 hjelpe deg med å gå fra støtte til strategi

Å gå fra en støttefunksjon til en strategisk rolle krever en endring i perspektiv. Den moderne IT-sjefen må gå fra å være en teknisk ekspert til å bli en strategisk leder med fokus på å skape forretningsverdi ved hjelp av teknologi. Dette krever en dyp forståelse av organisasjonens mål, et datadrevet tankesett, en samarbeidsorientert tilnærming og fokus på løsninger som kan skaleres og tilpasses etter hvert som organisasjonens behov utvikler seg.

Unit4s People Experience-pakke er utviklet for organisasjoner som din. Våre omfattende løsninger gir deg verktøyene du trenger for å bli morgendagens strategiske IT-sjef, uansett hvordan rollen din utvikler seg eller vokser.

Du finner mer informasjon her.

Registrer deg for å lese mer som dette