Skip to main content

Ta i bruk teknologi for å bygge en motstandsdyktig organisasjon

fra  september 28, 2023 | 4 min lesetid

I dagens markeder, som går opp og ned, forstår bedrifter i alle sektorer viktigheten av å bli mer motstandsdyktige. Ved å bruke nødvendige verktøy og ressurser teknologi gir dem, er det mulig for organisasjoner å takle utfordringer og nå sine mål, som kan gi langvarig suksess.

Gjennom den teknologiske utviklingen kan bedrifter lage effektive strategier for ressursadministrasjon og sømløst integrere løsninger for å øke konkurranseevnen og effektiviteten. 

I denne bloggen tar vi for oss noen funn fra PAC Professional Services Benchmark Report 2023, som fokuserer på hvordan organisasjoner kan bygge styrke innad i organisasjonen, og hvilke fordeler de kan oppnå. Vi vil også se på hindringer som kan oppstå, og hvordan man kan bruke teknologi for å overvinne dem.Øverst i skjemaet

Hva betyr det å være motstandsdyktig? 

Motstandsdyktighet er evnen til å tilpasse seg og overvinne utfordringer, uansett hvor vanskelige eller uventede de måtte være. Teknologi spiller en avgjørende rolle for å få dette til. Her kommer skybaserte ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning), FP&A-løsninger (Financial Planning and Analysis) og HCM-løsninger (Human Capital Management) inn i bildet. Disse løsningene sentraliserer ressursstyringen, bidrar til å strømlinjeforme driften, reduserer kostnadene og forbedrer effektiviteten, noe som gjør organisasjonen mer fleksibel og tilpasningsdyktig.

Hvordan bli mer motstandsdyktig?

Motstandsdyktighet er en organisasjons evne til å tilpasse seg og vokse i møtet med motgang og endringer, og det er ikke lenger bare en fordel, men en nødvendighet for å overleve.

1. Nye produkter/tjenester: Ifølge PAC-rapporten utnytter mange offentlige tjenesteleverandører de digitale kanalene til å lansere nye produkter og tjenester, og finans- og konsulentselskaper ønsker å utnytte teknologien til å skape nye verdiøkende tilbud. Over halvparten av arkitekt- og ingeniørselskapene (56 %) og 49 % av finansselskapene ser lanseringen av nye tilbud som en viktig driver for vekst i 2023.

2. Fokus på eksisterende kundebase: 57% av respondentene i PAC-rapporten planlegger å investere i strategier for å beholde eksisterende kunder. Dette understreker viktigheten av å pleie den eksisterende kundebasen.

3. Identifiser risikoer og muligheter: Ved å analysere potensielle risikoer kan organisasjoner identifisere svakheter og ta informerte beslutninger om ressursallokering for å bygge motstandsdyktighet.

4. Fremme innovasjon og bærekraft: Ved å innovere og ta i bruk bærekraftige metoder kan organisasjoner bli mer tilpasningsdyktig, reagere på endringer, finne nye inntektskilder, redusere kostnader og skape mer effektive prosesser. 

5. Invester i opplæring og utvikling: Kontinuerlige opplæring sikrer at medarbeiderne har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene til å håndtere utfordringer.

6. Bygg sterke relasjoner med partnere og kunder: Sterke relasjoner øker kundelojaliteten, inntektene og gir et solid nettverk.

7. Utnytt teknologien: Bruk av verktøy som skybaserte ERP-løsninger, kunstig intelligens, automatisering og dataanalyse øker fleksibiliteten, effektiviserer prosessene og bidrar til å identifisere nye muligheter. Det kan også bidra til å holde på eksisterende kunder. Hele 65 % av PAC-respondentene planlegger å investere mer i verktøy som øker forståelsen av kundene for å skape lojalitet.

Fordelene med sterkere motstandsdyktighet

Ved å bli mer motstandsdyktig blir organisasjonen bedre rustet til å takle uventede hendelser og utfordringer. Enten det dreier seg om økonomisk uro, en naturkatastrofe eller et nettangrep, er en motstandsdyktig organisasjon bedre rustet til å motstå slike forstyrrelser og holde driften i gang.

Motstandsdyktighet kan fremme innovasjon og bærekraft. Evnen til innovasjon kan gi organisasjoner et konkurransefortrinn og hjelpe dem med å holde seg i forkant av utviklingen. Motstandsdyktighet krever langsiktighet og vektlegging av effektiv ressursforvaltning. 

Når organisasjoner viser engasjement for å bli motstandsdyktige, etablerer de seg som pålitelige og troverdige partnere i næringslivet. Både kunder, ansatte og investorer verdsetter organisasjoner som kan håndtere komplekse situasjoner og opprettholde stabilitet i møte med usikkerhet.

 

Utfordringene

Å styrke motstandsdyktigheten er en prosess som krever innsats og engasjement. Selv om fordelene er åpenbare, er det viktig å være klar over utfordringene som følger med denne prosessen.

Ressursstyring spiller en avgjørende rolle. For å øke motstandsdyktigheten må organisasjoner ha tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å investere i ny teknologi og menneskelige ressurser for å utvikle nye strategier. Bedriftene må finne måter å prioritere initiativer for å øke motstandsdyktigheten, og fordele ressursene på en klok måte. Dårlig ressursforvaltning fører til gjennomtrekk, og ifølge PAC-rapporten opplever en femtedel av PSO-ene en gjennomtrekk på mellom 11 og 20 %. Insight Global sier at alt over 10 % kan bli et stort problem. 

Eldre systemer utgjør en annen utfordring. Mange tjenestebaserte organisasjoner har utdaterte systemer som ikke lenger er effektive. Disse systemene kan gjøre det vanskelig å tilpasse seg skiftende omstendigheter og kan hindre vekst. Ifølge PAC-rapporten sier 79 % av bedriftslederne at gamle systemer holder dem tilbake.

Manglende integrasjon er også et stort problem. De fleste organisasjoner har en rekke verktøy og løsninger, men de fungerer ofte ikke godt sammen. Dette kan gjøre det vanskelig å få et klart bilde av organisasjonens resultater og påvirke beslutningstaking. Ifølge PAC-rapporten sier 77 % av bedriftslederne at manglende integrasjon mellom systemene hemmer dem, og 66 % har begrenset innsikt i kritiske data.

I mange organisasjoner finnes kulturelle barrierer. Noen ansatte kan være motvillige mot endringer eller ikke være villige til å ta i bruk ny teknologi. For å overvinne disse barrierene må lederne engasjere seg på alle nivåer i virksomheten, finne talspersoner i organisasjonen som kan hjelpe til med å formidle fordelene ved endringen, sørge for en mekanisme for innspill og tilbakemeldinger for dem som ofte føler seg oversett, og behandle alle bekymringer med respekt.

Hvordan teknologi kan hjelpe?

Teknologi har blitt en uunnværlig ressurs for organisasjoner som ønsker å øke motstandsdyktigheten. Ved å ta i bruk teknologien kan bedrifter utnytte dens muligheter til å effektivisere prosesser, øke produktiviteten og skape nye vekstmuligheter. 

Skybasert ERP-, FP&A- og HCM-programvare forenkler den daglige driften. Ved å integrere områder som økonomi, prognoser, HR, talentutvikling, innkjøp, prosjektstyring og styring av leverandørkjeden får virksomheten bedre oversikt og smidigere prosesser. Med disse verktøyene kan bedrifter utvikle presise prognoser, utforske flere scenarier, spore resultater og ta veloverveide avgjørelser. Dette gir dem muligheten til å identifisere kostnadsbesparelser og optimalisere ressursene.

Å bygge et IT-økosystem ved hjelp av moderne, integrert teknologi er nøkkelen til å styrke organisasjonens motstandsdyktighet. Moderne teknologi gjør det mulig å koble sammen ulike systemer og datakilder på flere måter for å effektivisere driften, redusere feil og få bedre oversikt.

Hvordan kan Unit4 hjelpe din organisasjon? 

I PAC-rapporten fra 2023 planlegger 44 % av de spurte å investere i en strategi for digital transformasjon. Men som alle bedriftsledere vet, skjer ikke transformasjonsendringer av seg selv; de må planlegges, organiseres og gjennomføres. I denne prosessen er det viktig at bedriftene ikke barer vurderer dagens krav, men også fremtidige. Å innse at tidligere prosesser kanskje ikke er relevante med nytt system, kan være et positivt skritt når mot å forenkle prosesser, redusere manuelle oppgaver, redusere feil og øke motstandsdyktigheten.

Unit4s programvare er utviklet for organisasjoner som din. Vår omfattende løsningspakke gir deg verktøyene du trenger for å styrke robustheten og skape vekst. 

Du finner mer informasjon om hva vi kan tilby her.

Registrer deg for å lese mer som dette