Skip to main content

Fem voksende trender for 2024 som din økonomiavdeling må være klar over

Selv om det er viktig å bygge organisatorisk motstandsdyktighet for å håndtere det uforutsigbare, er det også verdifullt å forberede seg på det forutsigbare. Det vi vet sannsynligvis vil skje, og hvordan vi kan kontrollere effektene av disse trendene.

Dette er spesielt nyttig for økonomidirektøren og økonomiavdelingen, som har behov for å utvikle en strategi for organisasjonen ved å dra nytte av den forutsigbare innsikten de får fra digitale verktøy.

I tillegg til å følge med på de interne økonomitrendene, må en økonomiavdeling også ha større bevissthet om generelle makroøkonomiske trender og øke bruken av visse digitale verktøy for å kunne utarbeide finansielle og organisatoriske strategier for 2024.

Det er viktig å merke seg at disse betraktningene er basert på forutsigelser og vil avhenge av flere faktorer, inkludert økonomiske forhold, bransjespesifikke dynamikker og globale hendelser.

I denne bloggen skal se på vi trendene som påvirker økonomi, planlegging og analyse for 2024, og hva du kan gjøre for å forberede deg på dem.

Bruken av kunstig intelligens (KI) vil bare øke i økonomiavdelingene

Det er sannsynligvis ingen overraskelse at bruken av KI bare vil øke i de kommende årene.

Fordelene med KI for avansert rapportgenerering og automatisering av manuell dataregistrering og datakonsolidering er åpenbare. Dette kan være til stor hjelp i forbindelse med prediktive prognoser og budsjettering, og muliggjør raskere og mer nøyaktig finansiell modellering.

Forrester er enig i at KI vil øke neste år og antyder at "nåværende prosjekter allerede viser forbedringer på opptil 40% i oppgaver knyttet til programvareutvikling."

Forrester legger til at de som tar i bruk KI-teknologi neste år, vil "frigjøre opptil 50% mer tid for ansatte til kreativ problemløsning, drive kundeorientert innovasjon og skape enestående forretningsverdi." KI kan hjelpe organisasjoner med å ta datadrevne beslutninger som ligger til grunn for strategien.

KI blir også avgjørende for at økonomidirektøren kan bruke mer tid på prognosearbeid, strategisk arbeid og bygge forretningsinnsikt, i stedet for å bli oppslukt av datakonsolidering i gamle systemer.

KI og automatisering vil bidra til å oppfylle kravene til compliance og rapportering med avanserte rapporteringsfunksjoner, og muligheten til automatisk å tilpasse seg endringer eller enkelt varsle FP&A-teamene.

Click to read FP&A product brochure gated

Bærekraft og ESG-rapportering vil bli viktigere

Fra 2024 vil rapportering om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring bli obligatorisk, og andre krav til bærekraftighetsrapportering vil bli integrert i økonomisk rapportering.

En organisasjons evne til å rapportere om disse faktorene, og deres evne til å oppfylle kravene på en mer kortfattet måte vil få stor betydning, ikke bare for investorer, men også for forretningspartnere.

FP&A-teamene må holde seg oppdatert på endringer i regelverket og sørge for at økonomiske rapporter oppfyller alle nødvendige standarder.

Etterlevelse av ESG-rapportering er nå obligatorisk, og vil få større betydning for investorenes interesse og bli en forpliktelse for bedrifter av alle størrelser. Dette vil kreve en kortfattet tilnærming til kravene til ESG-rapportering. 

Cybersikkerhet og personvern vil stadig bli viktigere

Ettersom stadig flere organisasjoner går over til skyen, er det viktigere enn noensinne å fokusere på å sikre data i skyen og forebygge cyberangrep.  FP&A-teamene må ha et tett samarbeid med IT- og cybersikkerhetseksperter for å beskytte sensitiv finansielle data.

På grunn av manglende kompetanse innen personvern, kan det ende at økonomiavdelingen selv må påta seg noe av dette ansvaret, spesielt siden personvernteamet generelt ikke er tilstrekkelig utviklet. 

De som ønsker å sikre dataene sine, spesielt økonomiske data, må sørge for at personvern- og cybersikkerhetsteamene styrkes. Der det er mangel på kompetanse, bør det gis tilgang til nødvendig teknologi for å optimalisere produktiviteten blant de som allerede er der.

Økonomiavdelingen må fokusere på å utvikle talenter

Det har vært mangel på kvalifiserte regnskapsførere de siste årene, og de som fortsatt er avhengige av gamle systemer vil sannsynligvis merke dette mer enn noen andre.

I 2021 registrerte AICPA en nedgang i antallet nyutdannede regnskapsførere og en økning i antallet pensjonister, noe som skaper utfordringer for de kommende årene. 

Som et resultat har mange organisasjoner problemer med å finne kvalifiserte regnskapsførere, noe som gjør automatisering til en mulig løsning. Dette gapet i kompetanse kan hindre vekst for mange organisasjoner. 

De som har gjennomgått digital transformasjon vil se fordelene med KI-automatisering når det gjelder optimalisering av økonomiteam. Ved å ta i bruk digitale verktøy og automatisering kan du administrere eksisterende ressurser med trygghet, da de daglige oppgavene håndteres effektivt. 
I 2024 må den moderne økonomiavdelingen sørge for at talent utvikles i tråd med implementeringen av teknologi.

Mange av dagens talenter forventer kanskje at visse digitale verktøy er på plass, men organisasjoner vil dra stor nytte av å sikre at både nye og eksiterende ansatte har ferdigheter til å bruke skyløsninger for FP&A.

I tillegg må FP&A-teamene samarbeide tett med en digitalt moden HR-avdeling for å utvikle talenter, sørge for at de blir i organisasjonen og mottar relevante kompensasjons- og totalbelønningspakker.

Internasjonal handel vil kreve strategisk innsikt

Usikkerheten i verdensøkonomien, forsterket av globale problemer med forsyningskjeden, vil sannsynligvis vedvare i 2024. For å håndtere dette må FP&A-teamene samarbeide tett med en digitalt moden innkjøpsfunksjon for å sikre robuste leverandørrelasjoner som tåler forstyrrelser.

Organisasjoner som planlegger internasjonal ekspansjon og markedsdiversifisering, vil kreve strategisk innsikt fra FP&A-teamene for å sikre at disse beslutningene er forankret i data fra både økonomiske og innkjøpsfunksjonene.

Til ettertanke

Det er tydelig at kommende trender vil kreve integrerte data, tverrfaglig samarbeid og digital modenhet.

De som fortsatt er avhengige av eldre systemer i 2024 vil sannsynligvis slite med å holde tritt med konkurrentene og vil mangle den digitale modenheten som kreves for å løse de skisserte problemene.

Unit4 kan bidra til den digitale transformasjonen organisasjonen din trenger med vårt skybaserte integrerte ERP-system. Dette systemet tilbyr digitale løsninger for FP&A, HCM, ERP og innkjøp, utviklet med tanke på de disse trendene.

Du kan høre mer om den tilpasningsdyktige og utvidbare ERP-pakken vår på nettstedet vårt og finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å bli en digitalt moden og datadrevet bedrift i 2024.

Hold deg oppdatert!