Hoppa till huvudinnehåll
Hem

Fem trender för 2024 som din ekonomiavdelning behöver vara medveten om

Även om det är viktigt att bygga upp en organisatorisk motståndskraft för att hantera det oförutsägbara, är det också värdefullt att förbereda sig för det förutsägbara.

Detta är särskilt vikigt för CFO:er och ekonomiavdelningar som vill utveckla sin strategi genom att dra nytta av de prediktiva insikter de får från sina digitala verktyg.

Förutom att hålla koll trender i organisationens ekonomi måste en ekonomiavdelning också ha en större medvetenhet om allmänna makroekonomiska trender och öka användningen av digitala verktyg för att utveckla strategier för 2024.

Det är viktigt att notera att detta bygger på prognoser och kommer att bero på flera faktorer, inklusive ekonomiska förhållanden, branschspecifik dynamik och globala händelser.

I den här bloggen tittar vi närmare på de trender som påverkar ekonomi-, planerings- och analysarbetet 2024, och vad ni kan göra för att förbereda er.

Användandet av artificiell intelligens (AI) kommer öka inom ekonomifunktionen

Det är förmodligen ingen överraskning att användningen av AI kommer att öka under de kommande åren.

Fördelarna med AI för avancerad rapportgenerering och automatisering av manuell datainmatning och datakonsolidering är uppenbara. Detta kan vara till stor hjälp för prognoser och budgetering, vilket möjliggör snabbare och mer exakt finansiell modellering.

Forrester håller med om att AI kommer att öka nästa år och menar att "pågående projekt redan visar på förbättringar på upp till 40 %".

Forrester tillägger att de som inför AI-teknik under 2024 kommer att "frigöra upp till 50% mer tid för anställda att ägna sig åt kreativ problemlösning, driva kundcentrerad innovation och skapa större affärsvärde." AI kan hjälpa organisationer att fatta datadrivna beslut som underbygger strategin.

AI kommer också att vara avgörande för att CFO:er ska kunna ägna mer tid åt prognoser, strategier och att bygga affärsinsikter, i stället för att behöva ägna sig åt datakonsolidering i äldre system.

AI och automatisering kommer att bidra till att uppfylla regelefterlevnads- och rapporteringskrav med avancerade rapporteringsfunktioner, varningsfunktioner och förmågan att automatiskt anpassa sig till förändringar.

Click to read FP&A product brochure gated

Hållbarhets- och ESG-rapportering kommer att bli viktigare

Från och med 2024 kommer rapportering om miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning att bli obligatoriskandra krav på hållbarhetsrapportering och kommer att integreras i den finansiella rapporteringen.

En organisations förmåga att rapportera om dessa faktorer, och deras förmåga att uppfylla kraven, kommer att vara av stor betydelse inte bara för investerare utan även för affärspartners.

FP&A-teamen måste hålla sig uppdaterade om regeländringar och se till att de finansiella rapporterna uppfyller alla nödvändiga standarder.

Cybersäkerhet och dataintegritet kommer att bli viktigare

När allt fler organisationer flyttar till molnet är det viktigare än någonsin att fokusera på att säkra data i molnet och förhindra cyberattacker.  FP&A-team måste ha ett nära samarbete med IT- och cybersäkerhetsexperter för att skydda känsliga finansiella data.

På grund av bristande dataskyddsexpertis kan det sluta med att ekonomiavdelningen måste ta på sig en del av ansvaret själva, särskilt eftersom dataskyddsteamet i allmänhet är underutvecklat. 

De som vill säkra sina data, särskilt finansiella data, måste se till att deras integritets- och cybersäkerhetsteam stärks. Om det råder brist på kompetens bör man ge tillgång till nödvändig teknik för att optimera produktiviteten hos dem som redan finns på plats.

Ekonomiavdelningen måste fokusera på att utveckla talanger

Det har varit brist på kvalificerade revisorer under de senaste åren, och de som fortfarande förlitar sig på äldre system kommer sannolikt att känna av detta mer än någon annan.

Under 2021 noterade AICPA en minskning av antalet nyutexaminerade revisorer och en ökning av antalet pensionärer, vilket skapar utmaningar för de kommande åren. 

Som ett resultat av detta kämpar många organisationer med att hitta kvalificerade revisorer, vilket gör automatisering till en möjlig lösning. Denna kompetensbrist kan hindra tillväxten för många organisationer.

De som har genomgått en digital transformation kommer att se fördelarna med AI-automatisering när det gäller att optimera ekonomiteamen. Genom att använda digitala verktyg och automatisering kan ni hantera befintliga resurser med tillförsikt eftersom de dagliga uppgifterna hanteras effektivt. 

År 2024 måste den moderna ekonomiavdelningen se till att talangerna utvecklas i takt med att tekniken implementeras.
Många av dagens talanger kanske förväntar sig att vissa digitala verktyg ska finnas på plats, men organisationer kommer att ha stor nytta av att se till att både nya och befintliga medarbetare har kompetens att använda molnlösningar för FP&A.

Dessutom måste FP&A-teamen ha ett nära samarbete med en digitalt mogen HR-avdelning för att utveckla talanger, se till att de stannar kvar i organisationen och får relevant ersättning och förmånspaket. 

Internationell handel kommer att kräva strategisk insikt

Osäkerheten i världsekonomin, som förvärras av problem med globala leveranskedjor, kommer sannolikt att kvarstå till 2024. För att hantera detta måste FP&A-teamen ha ett nära samarbete med en digitalt mogen inköpsfunktion för att säkerställa robusta leverantörsrelationer som kan stå emot störningar.

Organisationer som planerar internationell expansion och marknadsdiversifiering kommer att kräva strategisk insikt från FP&A-teamen för att säkerställa att dessa beslut är förankrade i data från både ekonomi- och inköpsfunktionerna. 

Något att tänka på

Det är tydligt att kommande trender kommer att kräva integrerade data, tvärfunktionellt samarbete och digital mognad.

De som fortfarande förlitar sig på äldre system år 2024 kommer sannolikt att ha svårt att hålla jämna steg med konkurrenterna och kommer att sakna den digitala mognad som krävs för att lösa de problem som beskrivs. 

Unit4 kan hjälpa till att driva den digitala omvandling som din organisation behöver med vårt molnbaserade integrerade ERP-system. Detta system erbjuder digitala lösningar för FP&A, HCM, ERP och inköp, utformade med dessa trender i åtanke.
Du kan läsa mer om vår anpassningsbara och utbyggbara ERP-svit på vår hemsida för ta reda på hur vi kan hjälpa er att bli en digitalt mogen och datadriven verksamhet år 2024.

Håll dig uppdaterad!