Skip to main content
Hjem

Innovasjon og bærekraft: Et dynamisk duo for tjenesteytende virksomheter

fra  oktober 27, 2023 | 4 min lesetid

Innovasjon og bærekraft er to av de viktigste områdene som ledere i tjenesteytende virksomheter må holde seg oppdatert på. Ved å utnytte innovasjon og forplikte seg til bærekraftstrategier, til tross for den skiftende økonomiske situasjonen, kan bedrifter forbli konkurransedyktige og sikre langsiktig suksess. 

I denne bloggen ser vi nærmere på innovasjon og bærekraft og hvordan det kan være med å gi tjenesteytende virksomheter en konkurransefordel.

Vi vil også se på noen av resultatene fra 2023 PAC-rapporten om dette emnet og hva det betyr for tjenestebaserte selskaper.

For at tjenesteytende virksomheter skal holde seg et hestehode foran konkurrentene er innovasjon avgjørende. Teknologi og digital transformasjon sørger for betydelige endringer i bransjen og derfor må virksomheter forstå viktigheten av å drive med innovasjon. Det holder ikke lenger å stole på tradisjonell praksis og utdaterte systemer. Innovasjon gjør det mulig for bedrifter å effektivisere prosesser, øke effektiviteten og forbedre kundeopplevelsen. Ved å ta i bruk innovative løsninger og holde seg oppdatert på bransjetrender, kan tjenesteytende virksomheter posisjonere seg for langsiktig suksess.

Ikke la eldre systemer stå i veien for innovasjon

Innovasjon er nøkkelen til å få konkurransefortrinn i bransjen for tjenesteytende virksomheter, men mange bedrifter henger igjen i fortiden. Eksempler på dette kan være utdatert teknologi og motstand mot endring.

For å snu trenden må bedriftene omfavne digital transformasjon og ta i bruk nye teknologier. Ved å investere i moderne verktøy og systemer kan bedrifter kvitte seg med gammel praksis og åpne opp for nye muligheter.

I PAC-rapporten for 2023 bekreftes det i studien at tjenesteytende virksomheter planlegger å øke investeringene i mange teknologiprosjekter i det kommende året. Samtidig blir også teknologi identifisert som en betydelig hindring for innovasjon. Mer enn tre fjerdedeler av næringslivslederne (79%) ser på gamle applikasjoner som en betydelig hindring, spesielt innen arkitektur- og ingeniørfirmaer samt IT-tjenesteleverandører. Andelen næringslivsledere som identifiserer eldre systemer som en hindring, har økt siden fjorårets studie. Dette tyder på at problemet blir mer akutt og haster med å bli løst.

En annen utfordring næringslivsledere peker på, er mangelen på integrasjon mellom applikasjoner. I løpet av det siste tiåret har mange bedrifter vært igjennom fusjoner og oppkjøp og tatt i bruk skybaserte verktøy og plattformer for å utvikle nye applikasjoner på en ofte sprikende måte. Som følge av dette forsøker mange IT-ledere i tjenesteytende virksomheter å fremme større standardisering og integrasjon på tvers av programvareporteføljen for å støtte målene om bedriftseffektivitet. Over 75% av bedriftene ser på dette som en utfordring, spesielt innen finanstjenester og forretningskategorien «andre».

Hvorfor bør tjenesteytende virksomheter prioritere bærekraft?

Bærekraft bør være høyt prioritert hos tjenesteytende virksomheter. Det er ikke bare  i tråd med verdiene til miljøbevisste kunder, det gir også en konkurransefordel. Ved å gjennomføre bærekraftige strategier kan bedrifter redusere sitt karbonavtrykk, øke effektiviteten, bidra til en grønnere fremtid og være mer interessante når de rekrutterer og beholder ansatte. I tillegg kan satsing på bærekraft føre til kostnadsbesparelser og forbedret omdømme. I en verden hvor det blir lagt stadig mer vekt på bedrifters samfunnsansvar, vil tjenesteytende virksomheter  som prioriterer bærekraft være godt forberedt for langsiktig suksess.

Studien fra PAC for 2023 viser at mer enn tre fjerdedeler av selskapene sier at ambisjonene deres rundt bærekraft i det minste forblir på samme nivå som det var for 12 måneder siden. Mindre enn en fjerdedel (22%) sier at de har redusert prioriteringen. Dette positive bildet viser den økende mengden organisasjoner i sektoren som har bekreftet målene sine for karbonreduksjon de siste månedene. Det er verdt å merke seg at  39% av organisasjonene i Benelux-regionen rapporterer at deres ESG-strategi har blitt mindre prioritert, sammenlignet med bare 15% i Storbritannia. På den annen side sier 40% av organisasjonene i USA og DACH-regionen at det har blitt viktigere for deres virksomhet i løpet av de siste 12 månedene.

Sett fra et bransjeperspektiv mener arkitektur- og ingeniørselskaper (23%) og finansielle tjenesteselskaper (22%) at ESG-tematikk har blitt viktigere, mens rådgivningsselskaper  i mindre grad mener det samme. For mange tjenesteytende virksomheter kan målet om å oppnå netto null status være langt frem i tid, kanskje så sent som i 2040 eller til og med 2050. Mer enn halvparten av bedriftslederne (56%) ser overgangen til fornybare energikilder som ett viktig område, og dette er et område der mange selskaper har inngått nye forpliktelser i de siste månedene.

 

Benchmarkstudie for tjenesteytende virksomheter - 2023

Utfordringene, forventningene og siste synspunktene til bedriftsledere i mer enn 400 organisasjoner.

Last ned

 

Nøkkelfunn fra PAC-rapporten for 2023 

Innovasjon er et viktig tema med tanke på den høye andelen av bedrifter i denne studien som ser lansering av nye produkter og tjenester som en viktig del av vekstambisjonene i 2023. I den ferske PAC-rapporten planlegger 44% av de spurte å investere i en strategi for digital transformasjon. Til tross for økonomiske utfordringer holder de fleste bedriftslederne fast ved sine mål om å redusere utslipp av klimagasser og intensiverer til og med disse ambisjonene. Dette skaper positive muligheter for bærekraftige selskaper. 

Mange selskaper har behov for mer innsikt i sine operasjonelle nøkkeltall for å kunne utvikle tilbud og målrette seg mot kundene mer effektivt. Eldre applikasjoner hindrer innovasjon og utgjør en utfordring for tjenesteytende virksomheter. Transformasjonsendringer krever organisering, planlegging og gjennomføring. Bedriftene må vurdere fremtidige behov og innse at nye systemer kan kreve nye prosesser for å forenkle, redusere antall manuelle oppgaver og feil samt øke påliteligheten. 

Moderne plattformer er ettertraktet, spesielt for prosjekt- og personaladministrasjon, men for å oppnå økt effektivitet og innsikt, må de integreres sømløst med andre viktige applikasjoner. 

Slik kan Unit4 hjelpe organisasjonen din med å bli mer innovativ og bærekraftig  

I fremtidens tjenesteytende virksomheter vil innovasjon og bærekraft være drivkreftene som skaper suksess. Ved å satse på innovasjon kan bedrifter ligge i forkant av konkurrentene og tilby bedre kundeopplevelser. Ved å prioritere bærekraft kan bedriftene bidra til en grønnere fremtid og tilpasse seg verdiene til miljøbevisste kunder og ansatte. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg og behovet for samfunnsansvar øker, er det klart at innovasjon og bærekraft vil være viktige drivkrefter for fremtidens tjenesteytende virksomheter. 

Unit4s programvare er utviklet for organisasjoner som din. Vårt brede tilbud av løsninger gir deg verktøyene du trenger for å styrke motstandsdyktigheten samtidig som du fremmer innovasjon og bærekraft.

Ta en titt hva vi har å tilby her. 

Hold deg oppdatert!