Skip to main content

Hvorfor du må modernisere ditt ERP-system

Et moderne ERP-system er veldig viktig for å legge til rette for digital transformasjon. Til tross for dette er ERP ofte en av de siste delene av en organisasjons IT-infrastruktur som blir modernisert. Den enkle grunnen til dette er at man ikke tenker på ERP som et system som er avgjørende for transformasjonen. 

Akkurat nå tenker du kanskje: "Hvorfor skal vi det?" ERP handler ikke om å transformere og utarbeide planer for fremtiden, men om å skape effektivitet og få mest mulig ut av ressursene du har i øyeblikket.

Som mange organisasjoner nå innser, handler moderne ERP-systemer om mer enn bare å sikre at ressursene forvaltes på en god måte. Systemet er et viktig element for å sikre konkurransefortrinn på alle områder, fra å tiltrekke og beholde dyktige ansatte til å sikre operasjonell effektivitet og smidighet. I tillegg gir systemet den strategiske fleksibiliteten som virksomheten din trenger for å vokse, innovere og tilfredsstille kunder og interessenter.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på noen av grunnene til at modernisering av ditt ERP-system er avgjørende hvis du skal lykkes med den digitale transformasjonsstrategien, og hvorfor manglende modernisering kan sette virksomhetens drift i fare.

Click to read ERP product brochure Gated

Gamle ERP-systemer er en viktig årsak til teknisk gjeld og operasjonell risiko

Gamle ERP-systemer er som regel ikke egnet til formålet i en verden der endringer skjer raskere enn noensinne, takket være stadig strammere reguleringsmiljøer, utvikling av teknologi og kundepreferanser og utbredt geopolitisk usikkerhet.

Teknologien gjennomgår for tiden en rekke generasjonsskifter, og det viktigste er utvilsomt er overgangen til skyen. Modeller for skyleveranse, spesielt Software-as-a-Service (SaaS), har stor innvirkning på alle aspekter av en virksomhets drift, fra måten man håndterer regnskap til måten man håndterer prosjektledelse, talentstyring, innkjøp og overordnet strategisk planlegging og prognosering.

Spredningen og distribusjonen av data i skyen skaper også reelle endringer og utfordringer for måten bedrifter håndterer samsvar på. Spesielt siden mange organisasjoner er underlagt hundrevis eller tusenvis av forskjellige forskrifter og lover.

Gamle ERP-systemer er rett og slett ikke i stand til å håndtere verken datamengden eller mangfoldet av datatyper som alle disse nye byrdene og endringene krever. Dette problemet forsterkes ytterligere i tjenesteytende virksomheter på grunn av fundamentale designinkompatibiliteter. Tradisjonelt ble ERP-systemer konstruert for å imøtekomme behovene til produksjonsbedrifter som håndterer materielle ressurser og faste prosesser, ikke for å håndtere kunnskapsbaserte aktiviteter som er avhengige av menneskers tid og ferdigheter fremfor spesialisert utstyr og deler.

Lar du være å modernisere, blir organisasjonen hengende etter

Selv om mange ser på ERP-modernisering som en kompleks og kostbar oppgave som kan forstyrre den daglige driften på grunn av usikkerheten knyttet til store implementeringsprosjekter, er dette en tankegang kan bli dyr i lengden. De iboende begrensningene i de gamle systemene står i sterk kontrast til behovet for raske beslutninger som kreves i perioder med stor usikkerhet.

I realiteten, uten et moderne ERP-system, kan organisasjonen faktisk ikke forstå egne begrensninger. Dette skyldes at den overordnede forståelsen av driftsmiljøet blir dårligere av de gamle systemenes begrensninger og mangler. 

Moderne ERP-systemer er laget for å møte behovet for fleksibilitet i markeder med mye svingninger 

Suksessfulle organisasjoner bygger på kompetansen og kunnskapen til sine ansatte. Immateriell eiendom har økt fra å utgjøre bare 17% av en typisk selskaps verdi i 1975 til rundt 90% innen 2020. Dette gjelder spesielt for organisasjonene er det vi kaller "tjenesteytende" virksomheter, som vil si virksomheter som selger medarbeidernes tid, ferdigheter og ekspertise for å levere tjenester til enkeltpersoner eller andre organisasjoner.

ERP-modernisering er et viktig skritt på veien for å utnytte kunnskapen som allerede finnes i egen virksomhet fullt ut. Moderne ERP-programvare, spesielt skybaserte løsninger, skaper én enkelt kilde til sannhet for data og bruker automatisering (eksempelvis virtuelle assistenter) for å gjøre informasjon øyeblikkelig tilgjengelig for de som trenger den.
Dette gjør strategisk planlegging, månedsavslutninger, og til og med detaljstyring av tidsbruken på bestemte prosjekter og arbeidsflyter enkelt og effektivt.

I tillegg til at det bidrar til et bedre arbeidsmiljø, åpner det også for en mer dynamisk og kontinuerlig tilnærming til både planlegging og beslutningstaking. Et selskap som bruker et moderne ERP-system kan gå fra rigid årlig eller månedlig strategisk planlegging til en mer tilpasningsdyktig kontinuerlig prognosebasert tilnærming som omfatter alle aspekter av økonomi, drift, kundeadministrasjon og HR-prosesser og data, understøttet av pålitelig og oppdatert informasjon.

Moderne ERP-systemer muliggjør et avansert nivå av operativ smidighet. De gjør det mulig å automatisere mange rutineprosesser, gir bransjespesifikke rammeverk som arbeidsflyten kan planlegges og utformes rundt, og bruker innebygd støtte for endringshåndtering for å gjøre strategiske endringer enklere å håndtere for hele organisasjonen. De danner også grunnlaget for en talentstrategi som kan hjelpe organisasjonen din med å tiltrekke seg, beholde og utvikle talenter i et miljø der det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, og danner grunnlaget for et mer gjestfritt arbeidsmiljø som bidrar til at medarbeiderne trives og kan utgjøre det arbeidet de ønsker å gjøre.

Moderne ERP hjelper deg med å utnytte fordelene med skyen fullt ut

De få organisasjonene som ikke tar skrittet fullt ut, vil ikke være i stand til å konkurrere med de som bruker mer moderne systemer.

Moderne ERP-løsninger er per definisjon skybaserte, og de er utviklet for å dra nytte av fordelene som levering av datakraft, lagring og funksjonalitet på forespørsel kan gi. Disse fordelene omfatter alt fra innebygd sanntidsanalyse og -rapportering via personaliserte dashbord for alle aspekter av organisasjonens økonomi-, HR- og prosjektdata, innebygd sikkerhet som beskytter organisasjonen mot cyberrisiko, og muligheten til å skalere driften umiddelbart etter behov og ta i bruk alle de avanserte verktøyene og teknologiene organisasjonen trenger, så snart behovet oppstår.

Hvordan kan Unit4 hjelpe deg? ou?

Med over 40 års erfaring i utvikling av ERP-programvare for organisasjoner som fokuserer på tjenester og mennesker, har Unit4 skapt skreddersydde løsninger som passer dine spesifikke behov. Disse løsningene kan enkelt integreres med våre FP&A-, HCM- og PSA-løsninger for å danne et helhetlig system for administrering av backoffice. Dette reduserer byrden av administrasjon for dine team, slik at de kan bruke mer tid på prosesser og aktiviteter som tilfører verdi både for deg og dine kunder. Ønsker du å lære mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe deg og dine ansatte? Ta en titt på våre produktsider her eller bestill en demo ved å klikke her.

Hold deg oppdatert!