Skip to main content

Tio steg för att kunna använda generativ AI i ert affärssystem

En ny trend som väcker intresse bland CIO:er är generativ AI, en form av artificiell intelligens som använder stora språkmodeller för att skapa nytt innehåll och generera nya idéer.

AI kan vara lösningen på många olika problem. I kombination med affärssystemet kan AI hjälpa medarbetarna att effektivisera dagliga processer och ge dem tid tillbaka som de annars skulle ha lagt på repetitiva och manuella arbetsuppgifter.

I det här blogginlägget tittar vi närmare på generativ AI och går igenom tio steg som CIO:er kan ta föra att förbereda sitt ERP-system för integrering av generativ AI.

Potentialen för generativ AI i ERP

Generativ AI kan öka produktiviteten avsevärt genom att automatisera repetitiva uppgifter och frigöra värdefull tid så att medarbetarna kan fokusera mer på strategiska initiativ.

Generativ AI kan förbättra effektiviteten genom att snabbt analysera och bearbeta data, vilket leder till snabbare och mer välgrundade beslut. Med hjälp av maskininlärning kan AI träna sig på det kontinuerliga flödet av data från ERP-systemet och så småningom påskynda dessa processer ytterligare.

Modern AI integreras i viktiga verksamhetsfunktioner, effektiviserar processer, förenklar datakonsolidering och tillhandahåller avancerad rapportering för ekonomiavdelningen samt stöder strategiska beslut på ledningsnivå med datavisualisering och mer.

AI i ERP kan göra det möjligt för medarbetare inom alla discipliner att bli «utvecklare». Med enkla AI-verktyg som text-till-kod-bots kan textsträngar som "kör en månatlig kreditkontroll på kund X" enkelt och snabbt utföra manuella och repetitiva arbetsuppgifter. Liknande program kan generera innehåll på några sekunder när användningsområdena är tydliga.
Generativ AI förbättrar också ERP-lösningens utbyggbarhet ytterligare genom att göra det möjligt för utvecklare att skapa anpassade lösningar utan att behöva koda. Medarbetarna kan lösa problem i farten och utöka systemen med hjälp av enkla kommandon och naturligt språk, vilket är en enorm fördel för CIO:er.

Click to read Top 9 CIO Considerations (Gated)

Tillämpningar för generativ AI

CIO:er bör dock ha en pragmatisk inställning till innovationer som generativ AI när de ställs inför ett problem som inte enkelt kan lösas manuellt. Genom att erkänna och respektera AI:s begränsningar kan CIO:er fatta bättre beslut och framgångsrikt integrera AI i organisationen.

Även om automatisering är användbart kan AI dessutom hjälper till optimera bemanningen där det råder personalbrist. En färsk studie från Korn Ferry om personalbrist visar att "det största problemet inte är att robotarna tar alla jobb, utan att det inte finns tillräckligt med folk för att göra dem".

Där teamen för närvarande kämpar för att hitta tid för strategiska uppgifter kan artificiell intelligens frigöra tid för arbetsuppgifter som kräver mänsklig logik och minska den tid de lägger på energikrävande repetitiva uppgifter.

Att överväga vid implementering av generativ AI

CIO:er behöver vidta specifika åtgärder för att förbereda sitt ERP-system så att det fullt ut kan utnyttja kraften i generativ AI och säkerställa en smidig och framgångsrik integration.

För det första måste de utvärdera sina nuvarande system och identifiera luckor eller begränsningar som kan hindra integrationen av generativ AI. Det kan handla om att utvärdera ERP-infrastrukturen, datahanteringen och skalbarheten.

Det är viktigt att investera i utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa att medarbetarna har grundläggande förståelse för AI. CIO:er måste se till att medarbetarna är bekväma med AI, har relevant kompetens och är övertygade om att AI inte ersätter dem, utan är ett verktyg som gör den dagliga verksamheten enklare och mer effektiv.

Ett av de största hindren är behovet av högkvalitativa data. Generativa AI-algoritmer behöver en stor och varierad datamängd att lära sig från, så det är avgörande att ERP-systemet har tillgång till rena och tillförlitliga data.

Tio steg för att förberedea ert affärssystem  för generativ AI

Precis som all annan teknik behöver AI tydliga användarfall och korrekt implementering för att säkerställa att den nya tekniken överensstämmer med affärsstrategin och ger önskad avkastning på investeringen.

Här är våra tio steg för att förbereda ert ERP-system: 

1. Skapa grunden 

 • Lägg grunden för framtida innovation genom att skapa en konsekvent dataplattform i ert ERP-system.
 • Skapa en robust grund som sömlöst stöder integration och implementering av generativ AI-teknik.

2. Säkerställ datakvalitet och noggrannhet

 • Säkerställ att data är korrekta och integrerade i hela organisationen, vilket ger en tillförlitlig och ren datauppsättning som kan dra nytta av generativa AI-modeller.
 • Förbättra beslutsprocesserna genom att han tillgång till konsekventa, högkvalitativa data som finns tillgängliga via ERP-systemet.

3. Förena viktiga verksamhetsfunktioner 

 • Bryt ner datasilos genom att integrera olika verksamhetsprocesser på en enhetlig plattform som främjar samarbete och informationsflöde.
 • Strömlinjeforma arbetsflöden och förbättra effektiviteten genom att konsolidera datakällor, så att generativa AI-modeller kan använda en omfattande datauppsättning.

4. Optimera resursutnyttjandet

 • Öka resurseffektiviteten genom att eliminera onödig datalagring och optimera datahanteringsprocesserna i ERP-systemet.
 • Se till att resurserna fördelas effektivt och tillhandahåller tillräcklig kraft för generativa AI-tillämpningar.

5. Skapa agila processer 

 • Etablera en flexibel och skalbar dataplattform som enkelt kan anpassas till förändrade affärskrav och ny teknik som generativ AI.
 • Gör det möjligt för organisationen att snabbt implementera och integrera nya AI-funktioner utan större avbrott i befintliga processer.

6. Underlätta avancerad analys

 • Möjliggör avancerad analys genom att centralisera data i ERP-systemet, vilket ger en enhetlig vy för analysverktyg och generativa AI-modeller.
 • Få datadrivna insikter och upptäck dolda mönster som kan ligga till grund för strategiska beslut.

7. Säkerställ säkerhet och regelefterlevnad 

 • Stärk datasäkerheten och åtgärderna för regelefterlevnad genom att konsolidera datahanteringen i ERP-plattformen.
 • Se till att generativa AI-processer uppfyller lagstadgade standarder och integritetskrav.

8. Gör kostnadsbesparingar genom integration

 • Realisera kostnadsbesparingar genom att minska komplexiteten i hanteringen av olika datakällor och applikationer.
 • Utnyttja effektivitetsvinster från integrerade system för att öka kostnadseffektiviteten i hela organisationen.

9. Framtidssäkra din tekniska lösning

 • Framtidssäkra er organisation genom att införa en enhetlig dataplattform som är kompatibel med ny teknik, inklusive generativ AI.
 • Håll jämna steg med den tekniska utvecklingen och var beredd på nästa innovationsvåg.

10. Uppnå strategiska konkurrensfördelar 

 • Få en strategisk fördel gentemot konkurrenterna genom att använda generativ AI på en plattform med konsekventa och integrerade data.
 • Förbättra organisationens förmåga att förnya sig, reagera på marknadsförändringar och ligga steget före i ett snabbt föränderlig värld.

Hur Unit4 kan hjälpa er att använda generativ AI

Generativ AI kan leverera stort värde när användningsområdena är tydligt identifierade och medarbetarna tar till sig verktygen. Implementering av generativ AI kan ta din ERP-plattform till nästa nivå och avsevärt utöka dess kapacitet. CIO:er måste dock samarbeta med medarbetarna vid implementeringen av AI

Unit4 har flera AI-funktioner inbyggda i sin molnplattform. Boka en demo idag och ta reda på hur AI kan användas i din organisation. För att lära dig mer om Unit4:s ERP-lösning och dess AI-funktioner, prata med din account manager eller besök vår hemsida för mer information.

Håll dig uppdaterad!