Skip to main content

IT-chefer behöver stödja strategisk datahantering med digitala investeringar

från  mars 5, 2024 | 4 min läsning

Det finns flera faktorer att överväga när det gäller att hantera den stora mängd data som många organisationer för närvarande står inför. För en CIO är det viktigt att IT-infrastrukturen kan skalas upp för att kunna hantera den ständigt ökande mängden data som kommer in i organisationen.

Strategisk datahantering måste beaktas när det gäller IT-investeringar, inklusive verktyg som möjliggör dataanalys i realtid för strategisk planering och prognoser.

IT-chefer bör investera i molnbaserade verktyg som kan hantera stora datamängder och dra nytta av maskininlärning och artificiell intelligens (AI) för att effektivt utnyttja det data som finns tillgängligt.

I ett webbinarium från IDC FutureScape konstaterades att "År 2025 kommer 45% av CIO:erna att prioritera strategisk datahantering och främja en datadriven kultur för att säkerställa konkurrenskraftig differentiering i den digitala tidsåldern."

CIO:er som sätter sig själva i förarsätet för den digitala transformationen kommer att driva tillväxt, motståndskraft och effektiv verksamhet. Inte bara genom att investera i integrerade och strategiska datahanteringsverktyg, utan också genom att skapa en datadriven kultur som säkerställer att data kan användas för att stöjda medarbetarna snarare än att överväldiga dem.

Varför är strategisk datahantering viktigare än någonsin?

Enligt McKinsey Digital anser 64% av företagsledarna att de måste digitalisera sin verksamhet för att vara konkurrenskraftiga. Enligt Harvard Business Review växer medelstora företag som har en tydlig och omfattande digital vision för att vägleda strategiska beslut i genomsnitt 75 % snabbare än de som saknar en sådan vision.

Rapporteringskraven för miljö, sociala frågor och styrning (ESG), IFRS 16 samt ett växande behov av kortfattad hållbarhetsrapportering indikerar den ökade databördan för organisationer och understryker behovet av att utnyttja integrerade data för att agera över funktionsgränserna.

IT-chefer bör investera i molnbaserade verktyg som kan hantera stora datamängder och dra nytta av maskininlärning och artificiell intelligens (AI) för att utnyttja data på ett effektivt sätt.

Under 2024 och de kommande åren kommer det också att finnas betydande geopolitiska faktorer som har skapat turbulenta marknadsförhållanden, vilket ger organisationer ett större ansvar att fokusera på och vägledas av data, snarare än att fatta förhastade beslut utan data.

Det är tydligt att de som har äldre system som bygger på fragmenterade datasilos och ineffektiva processer kommer att sakna den produktivitet och de verktyg som behövs för att skapa effektiva strategier för framtiden. De kommer också att kämpa för att förbli konkurrenskraftiga jämfört med dem som har genomgått en digital transformation.

Click to read Top 9 CIO Considerations (Gated)

Värdet av integrerade data

Gamla datasystem, med data i silos, kan göra det svårt för olika delar av ett företag att samarbeta effektivt. Men många avdelningar, som HR, ekonomi, projekt och inköp, behöver ofta samarbeta i olika affärsprocesser, och för detta krävs integrerad data.

Värdet av att integrera data från alla funktioner i en gemensam datamodell skapar en gemensam källa tills anningen som gör det möjligt att strategiskt tolka data och enkelt samarbeta med olika funktioner.

Ett exempel är ESG-rapporteringskraven, där data måste samlas in och sammanställas från olika källor för att möta kraven på ett säkert sätt.

Ökad användning av AI

I praktiken kan AI-automatisering hantera datainmatning och konsolideringsuppgifter enkelt och korrekt utan att tröttna som männiksor ofta gör. När uppgifterna är sammanstälda kan AI omvandla dem till användbara rapporter och använda teknik för datavisualisering för att underlätta strategiskt tänkande.

Genom att minska datafel säkerställer AI också att medarbetare kan använda den tid de annars skulle lägga på manuella uppgifter till andra viktiga aktiviteter. Dessutom kan de använda AI:s prognoser och integrerade realtidsrapportering för att utveckla strategier för framtiden.

CIO:er måste noggrant överväga användningen av AI för att säkerställa att företagets strategi för datahantering inkluderar etisk styrning av AI. Det är också viktigt att se till att personalen får rätt utbildning och information om hur AI ska användas och att implementeringen är i linje med företagets övergripande strategi.

Hur kan IT-chefer främja en datadriven kultur?

Att skapa och upprätthålla en datadriven kultur är en kontinuerlig process som kräver engagemang, anpassning och kontinuerlig lärande för att förena affärsfunktioner, driva innovation och fatta väl underbyggda beslut. För att leda organisationen mot en framgångsrik datadriven framtid krävs det att alla nivåer, från medarbetare till VD, förstår och omfamnar datadrivna metoder.

Med förbättrade dataprocesser i molnet som datavisualisering, avancerad rapporteringsfunktoner och AI-dataanalys, har möjligheten att förutse och strategiskt använda data aldrig varit enklare. Genom att göra data tillgängliga och förståeliga för alla medarbetare kan organisationen skapa en kultur där insikterna från data driver beslutsfattande och uppmuntrar till innovation.

Enligt Microsoft är det 121 % mer sannolikt att anställda känner sig uppskattade av sin arbetsgivare när de får tillgång till relevanta data. Men förankringen börjar i toppen. CIO:er bör se till att även  ledningen stödjer en datadriven kultur.

Unit4 kan tillhandahålla en strategisk plattform för datahantering

Unit4 erbjuder en svit av integrerade lösningar som hjälper CIO:er att effektivt hantera det ökande flödet av data och att använda rätt data vid rätt tidpunkt för ett bättre beslutsfattande.

Vår molnbaserade ERP-plattform möjliggör skalbarhet och integration med det digitala ekosystemet, vilket skapar en enhetlig källa till sanning. En flexibel datamodell ger CIO:er möjlighet att organisera och analysera data effektivt och främjar samarbete inom hela organisationen i en datadriven kultur.

Boka en demo idag för att upptäcka hur Unit4 kan hjälpa er att investera i strategiska lösningar och främja en datadriven kultur i din organisation.

Håll dig uppdaterad!