Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 Financials (tidigare Coda Financials) är en prisbelönt produktsvit med kraftfulla applikationer för finansiell styrning, analys och uppföljning samt bokföring i internationella verksamheter. Unit4 Financials inkluderar bland annat:

  • Huvudbok
  • Leverantörsreskontra
  • Kundreskontra
  • Anläggningstillgångar
  • Budgetering
  • Projektredovisning
  • Utgifts- och inköpskontroll (spendhantering)

  Vår lösning ger organisationer möjlighet att effektivisera, automatisera och harmonisera sina finansiella processer, att använda beprövade metoder och att stärka verksamhetsinsikten och -styrningen.

  Unit4 Financials skapar också större valfrihet och affärsflexibilitet i och med att du enkelt och effektivt kan integrera lösningen med andra verksamhetsapplikationer. Dessutom utan att dessa eller Unit4 Financials påverkas när någon applikation behöver ändras, uppdateras eller bytas ut.

  Ladda ner broschyren

  Unit4 Financials – ett ledande redovisningssystem med oslagbar interoperabilitet och flexibilitet för Ekonomichefens kontor
 • En bättre lösning

  Unit4 Financials (tidigare Coda Financials) ger dig realtidsbaserad finansiell verksamhetsinsikt och kontroll över hela organisationen samt alla processer och system.

  • Effektivt, enhetligt och felsäkert
   Unit4 Financials gör det enkelt för internationella verksamheter att bokföra och följa upp ekonomiska data med en gemensam och enhetlig huvudbok för alla enheter. Till skillnad från traditionella modulära system är all ekonomisk information, från de olika enheternas huvudböcker, integrerad i en gemensam databas som uppdateras i realtid. Det innebär att verksamhetens aktuella ekonomiska situation alltid finns tillgänglig, att tidskrävande konsolideringar och avstämningar mellan olika huvudböcker elimineras och att du kan göra kostnadsbesparingar på över 50 %.
  • Hantera komplexa utmaningar enkelt
   Vår lösning ger dig en ingång och ett fönster till alla ekonomiska och finansiella processer, enheter, språk och länder. Därmed får du en enda version av verksamhetens ekonomiska ställning. Systemet erbjuder också hög flexibilitet och skalbarhet för att hantera: komplexa strukturer; lokala liksom globala redovisningsbehov, -regler och -praxis samt internationell handel. Och oavsett om det sker i en decentraliserad eller centraliserad organisation.
  • Minimera risken för bristande regeluppfyllnad
   I alla aspekter av redovisningen stöder Unit4 Financials de viktigaste lokala och internationella regelverken, som Sarbanes-Oxley, GAAP och IFRS, vilket minskar ekonomichefens stress betydligt. Lösningen erbjuder en plattform som ger möjlighet att enkelt integrera andra affärsapplikationer och ändra eller koppla ifrån dem, utan att riskera att regeluppfyllnaden påverkas.
  • Hög affärs- och förändringsflexibilitet
   Unit4 Financials är utvecklad med en innovativ och unik arkitektur som gör systemet mycket flexibelt och integrationsvänligt. Det ger dig möjlighet att kombinera vår redovisningslösning med alla affärsapplikationer som du behöver för att skapa ett komplett och helintegrerat systemstöd för alla ekonomiska och finansiella processer. Och även när förändringar i ett eller flera applikationer behöver göras påverkas inte verksamhetens processer eller den dagliga driften.

  Ladda ner broschyren

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Erfarenheter

 • “Unit4 har ett gott rykte i branschen och många nöjda kunder med lösningar som bevisligen fungerar mycket bra.”

  - Program Manager, Denplan

 • “Vi är övertygade om att med flexibla och kraftfulla Unit4 Financials i molnet kommer vi att kunna hantera nya utmaningar och förändringar bättre och effektivare.”

  - Vice President of Finance, Jordan’s Furniture

  Läs hela berättelsen

 • “Vi behövde ett redovisningssystem som snabbt och enkelt kunde integreras med övriga affärskritiska system. Unit4 Financials stöder en heterogen applikationsmiljö på ett mycket bra sätt och erbjuder högkvalitativ och framtidsorienterad funktionalitet.”

  - CIO, FDLIC

 • “Det känns tryggt att veta att med Unit4 Financials integrationsvänliga och flexibla arkitektur kommer vi enkelt och effektivt att kunna förändra och byta ut applikationer löpande utan störningar i våra processer.”

  - Senior System Administrator, Reitan Convenience Norway

  Läs hela berättelsen

 • "Unit4 Financials stöd för internationella verksamheter med många bolag, språk, valutor och kulturer är till stor hjälp för oss som verkar på den komplexa asiatiska marknaden."

  - Chief Accountant, Pacific International Lines

  Läs hela berättelsen

Framgångsfaktorer

Unit4 Financials integrerar och utbyter information sömlöst med dina övriga affärskritiska system. Det innebär att även de mest komplexa, utspridda och snabbföränderliga verksamheterna alltid har tillgång till realtidsbaserad djupgående finansiell insikt och kontroll.

En unik och integrationsvänlig plattform för verksamhetsinsikt och ekonomisk kontroll.

Unit4 Financials är utvecklad för att erbjuda ekonomisk styrning och uppföljning, med hög kvalitet och flexibilitet, i hjärtat av verksamheter med dynamiska och heterogena applikationsmiljöer.

Tre egenskaper i den underliggande arkitekturen gör detta möjligt:

 • Lösningens enhetliga informationsmodell innebär att ändringar bara behöver göras i en enda, realtidsbaserad, huvudbok (inga konsolideringar eller avstämningar behövs). Samtidigt erbjuder arkitekturens multidimensionella struktur obegränsade möjligheter och sätt att klassificera, följa upp och analysera data (oavsett komplexitet) för bästa tänkbara verksamhetsinsikt.
 • Integrationskapaciteten finns med från start. All redovisningsfunktionalitet, affärslogik och finansiell validering erbjuds via standardiserade webbtjänster, vilket gör det enkelt att knyta samman data och processer med andra affärsapplikationer.
 • Ett komplett kontrollramverk gör processerna tydligare, återanvändbara och lätta att granska, vilket leder till knivskarp kontroll av och hög regeluppfyllnad i alla processer.

Redovisning i förändring

Vid omorganisationer, förvärv, fusioner eller satsningar på nya marknader eller produkter måste ofta redovisnings- och de finansiella systemen anpassas. Detta kan vara mycket kostsamt och påverka verksamhetens produktions- och leveranskapacitet. Det kan även långsiktigt inverka på kundrelationer och varumärke om förändringsarbetet skapar störningar eller avbrott i processerna. Unit4:s lösningar är konstruerade för verksamheter i ständig förändring och ger kunderna och användarna möjlighet att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt ändra i systemen själva, utan behov av programmering eller teknisk expertis. Därmed kan verksamheten rulla ostört vidare även mitt under omställnings- och förändringsfaserna.

Förstår och möter dina behov

Oavsett hur komplex din verksamhet är kan du hantera processerna effektivt med Unit4 Financials. Vår lösning är utvecklad för att stödja de mest dynamiska, geografiskt utspridda, mångspråkiga och mångkulturella verksamheterna med många valutor och heterogena systemmiljöer. Det innebär bland annat att du kan vara säker på att ni alltid uppfyller lokala redovisnings- och rapporteringskrav. Samtidigt får du en global enhetlig styrning och uppföljning med klar översikt och knivskarp verksamhetsinsikt.

En huvudbok med multidimensionell bokföring

 

Med Unit4 Financials får du marknadens mest flexibla, skalbara och enhetliga informationsmodellen för redovisning och finansiell styrning. Vår lösning ger dig obegränsade möjligheter att klassificera, följa upp och analysera verksamhetens prestationer. Varje affärsområde kan skapa sina egna rapporter och nyckeltal för lönsamhetsuppföljning. Samtidigt levererar Unit4 Financials en gemensam rapporteringsmodell och huvudbok som alltid är i perfekt balans.

Gränslös integration och utveckling

Unit4 Financials erbjuder gränslösa integrationsmöjligheter. Med våra webbtjänster kan du enkelt väva samman Unit4 Financials med andra affärs- och finansiella applikationer för att skapa en unik och skräddarsydd lösning för ekonomisk styrning och uppföljning i världsklass. Unit4 erbjuder också en omfattande repertoar med kompletterande affärsapplikationer som kan bäddas in i din finansiella lösning för att utöka dess funktionalitet.

 

Nyckelegenskaper

Produktsviten Unit4 Financials ger ett heltäckande stöd för en verksamhets ekonomiska styrning och uppföljning. Plattformens realtidsbaserade, enhetliga och gemensamma huvudbok skapar stora effektivitetsvinster och bättre uppföljning samt snabbare, klarare och mer pålitlig verksamhetsinsikt. Unit4 Financials inkluderar bland annat:

 • Bokföring – Med en gemensam och enhetlig huvudbok samt kraftfull funktionalitet för dynamiska internationella bolag är Unit4 Financials en lösning som uppfyller redovisningskraven hos även den mest komplexa verksamheten.
 • Budgetering, planering & prognostisering – Genom att kombinera flexibiliteten i vår informationsmodell med gränssnittet och enkelheten hos Microsoft Excel har vi skapat verktyg och processer som kraftigt underlättar och effektiviserar budgeterings- och planeringsarbetet.
 • Integration & webbtjänster – Unit4 Financials systemarkitektur är en klass för sig. Med webbtjänster och XML-protokoll erbjuder plattformen smidig, bred, säker och realtidsbaserad integration med dina övriga affärskritiska system.
 • Interoperabilitet – Alla företag och organisationer behöver system som smörjer och säkerställer effektiv operationell drift OCH applikationer som stöder styrning, planering och uppföljning av de administrativa, ekonomiska och finansiella processerna. Med Unit4 Financials kan du vara säker på att alla relevanta system och applikationer pratar med varandra på ett säkert, ledigt och smidigt sätt.
 • Kontroll- & processautomation – Lösningen inkluderar verktyg för integrerad ärendehantering och ett kontrollramverk som tillsammans ger dig möjlighet att väva samman system, manuella processer och valideringar till ett gemensamt, tydligt och spårbart processflöde.
 • Rapportering & analys – Med Unit4 Financials får organisationen tillgång till en omfattande uppsättning av kraftfulla rapporterings- och analysverktyg. Med dessa kan användarna skapa rapporter, modellera och analysera verksamheten på det sätt som passar dem och situationen bäst.
 • Spendhantering – Med smarta verktyg för inköps- och utgiftskontroll kan organisationens inköpsprocesser konsolideras, styras och kontrolleras effektivare för bättre hävstångs- och kostnadseffekter.
 • Brett plattforms- och språkstöd – Unit4 Financials spelar bra ihop med andra applikationer och plattformar och utan att kräva någon speciell arkitektur eller teknologi för att kunna kommunicera och utbyta data. Vår lösning erbjuder också ett brett språkstöd för åtkomst till alla verktyg och arbetsytor.

Här är ett urval av våra referenscase. För mer information, fyll i formuläret så får du vår broschyr och whitepapers om Unit4 Financials.

Referenscase

 • Handel – Jordan’s Furniture

  Med Unit4:s molnbaserade redovisningssystem får marknadsledande Jordan’s Furniture en ny flexibel plattform för utveckling och tillväxt.

 • Handel – Reitan Convenience

  Med Unit4 Financials inbyggda och kraftfulla integrationsstöd har Reitan kunnat effektivisera administrationen och öka satsningarna på marknadstillväxt.

 • Shared Services – Avis Europe

  Avis Europe har valt Unit4 Financials som kärnlösning i företagets Shared Services-center i Budapest som sköter de administrativa processerna över hela Europa.

 • Transport & Logistik – Pacific International Lines

  Med Unit4 Financials får hela organisationen tillgång till affärskritiska nyckeltal snabbt och effektivt, vilket ger Pacific International Lines möjlighet att optimera lönsamheten och stärka konkurrenskraften.