Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 Cash Flow Planning kommer att frigöra dig från opålitliga och tidskrävande kalkylbladsbaserade manuella processer. Lösningen kommer att förenkla och automatisera likviditetsplaneringen och hjälpa dig att konsolidera saldon och prognoser så att du alltid har kontroll över verksamhetens aktuella likviditetssituation. Du kommer också att få mer tid över till analys, så att du kan utveckla och förbättra likviditetshanteringen.

  • Bättre kontroll över indata och processer – flexibla mallar, vyer och varningsmeddelanden som ger dig optimal datafångst, överblick, insikt samt styrning och kontroll.
  • Effektiv kontroll och uppföljning av valutaexponering – inbyggd logik och kraftfulla verktyg för att analysera och beräkna risk och utfall.
  • Rapportering och analys – Automatiserad och rollbaserad dataåtkomst ger dig möjlighet att effektivt producera och kommunicera affärskritisk information.

  Ladda ner broschyren

  Cash flow översikt
  Unit4 Cash Flow Planning automatiserar och förenklar rapporteringen av verksamhetens aktuella likviditetssituation.
 • En bättre lösning

  Med Unit4 Cash Flow Planning kan du och dina medarbetare se längre – förbi sista raden – och istället fokusera på orsak och verkan samt ta pulsen på hela verksamhetens finanser.

  • Leverera snabbare resultat
   Vår lösning går snabbt att införa och är lätt att integrera med vilket affärssystem eller vilken finansapplikation som helst och betalar sig på kort tid. Unit4 Cash Flow Planning levererar snabba och mycket träffsäkra likviditets- och kassaflödesprognoser, samtidigt som den övergripande styrningen, kontrollen och uppföljningen effektiviseras. Mindre tid läggs på tidsödande manuella processer, vilket ger dig mer tid till strategisk analys och planering.
  • Förenkling och automatisering
   Vi har utvecklat hela lösningen med målsättningen att hjälpa finansteam att nå längre snabbare och utan att behöva ta hjälp av teknisk expertis:
   • Systemet erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, där alla funktioner är tillgängliga via en gemensam vy. Komplexa användarprocesser och svåra menyval är bannlysta.
   • Arbetsgången är lätt att följa i systemet. Guider för bland annat dataimport ser till att du kommer igång snabbt och utan att behöva programmera eller ta hjälp av dyra teknikkonsulter.
  • Snabbrörlighet och hög affärsflexibilitet
   Systemets funktionsrikedom, tillsammans med dess flexibla design och breda integrationsmöjligheter, säkerställer en transparent och pålitlig likviditetsplanering i verksamhetens alla utvecklingsfaser. Det spelar ingen roll hur många länder ni är verksamma i, eller hur många olika affärs- och andra finansapplikationer samt banker ni har.

  Ladda ner broschyren

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Erfarenheter

 • "Vi är mycket nöjda med lösningen. Det har varit en bra investering för oss och den har betalat sig snabbt!”

  - Group Controller, Rompa Holdings

 • Med Unit4 Cash Flow Planning har Mölnlycke Health Care Group förbättrat tillgången till flexibla rapporter och skärpan i sina prognoser. Lösningen möjliggör en säkrare och mer enhetlig likviditetsplanering, samtidigt som resurser för framtidsorienterad analys och uppföljning frigjorts.

  Read the full success story

Framgångsfaktorer

Unit4 ger dig möjlighet att sömlöst integrera kassaflödes- och likviditetsplaneringen med dina övriga finansiella processer. Därmed kan du maximera finansfunktionens värde och resultat. Detta eftersom du minskar kostnaderna och förbättrar funktionens måluppfyllelse och transparens.

Möt likviditetsutmaningarna med ess i handen!

Med Unit4 Cash Flow Planning river du enkelt många av de hinder som du möter på vägen mot en effektivare likviditetsplanering. Till exempel genom att:

 • Befria finansteamet från opålitliga och ineffektiva kalkylbladsbaserade lösningar.
 • Förenkla hanteringen och planeringen av likviditeten i internationella verksamheter med många valutor i böckerna.
 • Enkelt hantera data från olika och obegränsat antal affärssystem och banker.
 • Producera pålitliga rapporter snabbare, vilket ger mer tid till djupanalyser och bättre möjligheter att fatta rätt beslut.

Ligg steget före

Vår lösning erbjuder hög flexibilitet och skalbarhet, vilket innebär att den stödjer din verksamhets utveckling och förändringar på ett följsamt och effektivt sätt. Till exempel är det mycket lätt att anpassa och att skala lösningen vid en fusion, ett förvärv eller en omstrukturering. Att hantera och konsolidera information från flera affärssystem eller olika typer av datakällor är inte längre ett problem. Med systemets användarvänliga importguider kan data importeras och integreras med automatik. Det minimerar behovet av komplex importmappning och teknisk specialistkunskap.

Ett enklare och mer resultatorienterat arbetssätt

Unit4 Cash Flow Planning ger finansteam, analytiker, ekonomer och controllers omedelbar kontroll över likviditeten och verksamhetens valutaexponering. Lösningen inkluderar en rapportgenerator som erbjuder standardiserade och anpassade rapporter som du enkelt skapar med bland annat användarvänlig dra-och-släpp-funktionalitet och automatgenererade diagram. Du spar också mycket tid med de fördefinierade rapporterna och diagrammen som med några få klick snabbt och tydligt presenterar verksamhetens aktuella likviditetssituation och valutarisker.

En smartare och mer strömlinjeformad lösning

Med den kraftfulla och användarvänliga importmodulen samt standardmallar för import, som till exempel SWIFT MT940, är det möjligt att automatisera importen av banksaldon och annan information som behövs för likviditetsplaneringen. På detta sätt kan du eliminera tidskrävande manuella rutiner och kostsamma konsulttimmar, eftersom ingen teknisk expertis krävs. Att skapa prognoser i Unit4 Cash Flow Planning är mycket enkelt, helt befriat från komplexa processer och svåra menyval. Allt görs via en gemensam arbetsyta.

Ger dig hela bilden

Unit4 Cash Flow Planning ger dig bättre överblick och en djupare förståelse för er likviditetssituation.

 • Jämför och analysera prognoser – faktiska och förväntade valutaexponeringar.
 • Hitta snabbt avvikelser per månad, vecka och dag.
 • Borra dig ned bland valutor och bankkonton.

Träffsäkra prognoser som presenteras med lättbegripliga och tydliga uppställningar och diagram bidrar till att skapa en bättre förståelse för verksamhetens likviditetssituation. Det leder till vassare analyser, högre effektivitet och större handlingskraft i arbetet med att förbättra likviditeten.

Nyckelegenskaper

 • Indata och processkontroll

  • Anpassningsbara mallar för registrering av data per företag eller enhet.
  • Detaljerad rapportering av kassaflöden, sorterat efter valuta och bankkonto.
  • Vyer med daglig, veckolång, månatlig eller blandad översikt.
  • Obegränsade versioner – som prognos, faktiskt utfall och budget.
  • Rollbaserat meddelandesystem med kommentarer och händelseloggar kopplade till större förändringar i prognoser.
  • Visuell statusrapportering som säkerställer fullständig processkontroll.

  Ladda ner broschyren

 • Valutaexponering och terminssäkring

  • Inbyggd logik för beräkning av valutaexponering i respektive företag eller företagsgrupp.
  • Fullständig transparens och möjlighet att borra sig nedåt i respektive företag, valutapar och förväntade likviditetstransaktioner.
  • Standardrapporter med analys av effektiviteten i terminssäkring av förväntade eller faktiska transaktioner.
  • Registrering och import av terminssäkringar på företags- eller gruppnivå.

  Ladda ner broschyren

 • Rapportering och analys

  • Standardrapportmallar med både tabeller och diagram.
  • Automatisk konsolidering av kassaflödesdata med obegränsat antal informationsstrukturer, som till exempel juridisk person, affärsenhet, land och gemensam likviditet (cash-pool).
  • Rapportkonsolidering med valfri valuta och valutatabeller.
  • Publicering av rapporter med rollbaserad dataåtkomst.

  Ladda ner broschyren

Mer från Unit4

Unit4 Cash Flow Planning är en del av en integrerad och komplett produktsvit för effektiv finansiell kontroll, styrning och uppföljning.

Vår produktsvit kombinerar kraftfulla och lättanvända lösningar för koncernkonsolidering och likviditetsplanering med effektiva verktyg för finansiell resultatrapportering och analys. Alla produkter presenterar en enda gemensam version av verksamhetens prestationer och verklighet.

Lösningarna kan enkelt integrera data från vilka och hur många affärs- och finanssystem samt andra affärsapplikationer som helst (inklusive vår Unit4 Business World On! och Unit4 Financials. De ger dig också möjlighet att snabbt anpassa systemstödet till nya organisationsstrukturer, källdatasystem, regelverk och GAAP-krav.

Unit4 Consolidation & Cash

Lär dig mer

Här är ett urval av våra referenscase. För mer information, fyll i formuläret så får du vår broschyr och våra whitepapers om Unit4 Cash Flow Planning.

Referenscase

Strömlinjeformad likviditetsplanering med Unit4 Cash Flow Planning.